CSS Word Wrap – Cách sử dụng thuộc tính Word Wrap trong CSS

CSS Word Wrap là một thuộc tính quan trọng của CSS được sử dụng để kiểm soát và xác định cách các từ và câu hội thoại được hiển thị trên website. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về CSS Word Wrap, những ưu điểm của nó cũng như những lời khuyên để sử dụng nó một cách hiệu quả.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS Word Wrap là gì ?

CSS Word Wrap là một thuộc tính CSS rất hữu ích dùng để ngăn chặn overflow khi một chuỗi không thể chia được quá dài, không thể hiển thị trong một phần tử chứa. Khi thuộc tính này được áp dụng đúng cách, nó giúp cho các yếu tố trang web có kích thước hợp lý, dễ đọc và đồng thời tránh được vấn đề vượt quá khung hiển thị.

Các giá trị của CSS Word Wrap

Giá trị normal

Đây là giá trị mặc định của CSS Word Wrap. Chức năng của giá trị này là làm cho các từ chỉ chia ở những điểm cho phép, không phải mỗi chỗ nào cũng được chia.

Giá trị break-word

Giá trị này được sử dụng để chia những từ không thể chia được và đặt vào dòng mới.

Giá trị initial

Khi giá trị này được sử dụng, thuộc tính CSS Word Wrap sẽ được thiết lập lại giá trị mặc định.

Giá trị inherit

Thuộc tính CSS Word Wrap kế thừa giá trị của phần tử cha của nó.

Ví dụ minh họa

Hãy xem ví dụ sau:

p {
 word-wrap: break-word;
}

Trong ví dụ này, thuộc tính word-wrap được sử dụng để ngăn chặn overflow cho chuỗi có độ dài quá lớn và chèn qua khung hiển thị. Khi giá trị break-word được áp dụng, các từ sẽ được chia ra vào từng dòng riêng biệt một cách tự động để thuận tiện cho việc đọc.

CSS Word Wrap được sử dụng rất nhiều trong thiết kế web và hầu hết các trang web đều sử dụng nó để kiểm soát và thực hiện display text. Thuộc tính này phù hợp với các trang web với nội dung dài, bao gồm các trang blog, trang tin tức, trang sản phẩm thương mại điện tử, trang web tin tức và các trang web tương tự.

Hướng dẫn CSS Word Wrap

Để sử dụng thuộc tính CSS Word Wrap, bạn chỉ cần thêm mã sau đây vào tệp CSS của bạn:

selector {
 word-wrap: break-word;
}

Trong đó selector là phần tử HTML bạn muốn áp dụng thuộc tính CSS này. Giá trị break-word được sử dụng để ngăn chặn overflow khi chuỗi ký tự quá dài bị chèn ra ngoài khung hiển thị.

Thêm ví dụ cụ thể:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<style>  
p.test { 
  width: 11em; 
  background-color: #00ffff;  
  border: 1px solid #000000; 
  padding:10px;
  word-wrap: break-word; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<p class="test"> In this paragraph, there is a very long word: iamsooooooooooooooooooooooooooooooolongggggggggggggggg.The long word will break and wrap to the next line.</p> 
</body> 
</html> 

CSS Word Wrap vs. CSS Overflow

CSS Word Wrap và CSS Overflow đều có chức năng giống nhau về việc kiểm soát display text, tuy nhiên, chúng được sử dụng trong những trường hợ t hợp khác nhau. CSS Word Wrap được sử dụng để ngăn chặn overflow khi chuỗi ký tự quá dài, trong khi đó CSS Overflow được sử dụng để kiểm soát hiển thị của phần tử con bên trong một phần tử cha có kích thước hạn chế.

Nếu bạn muốn đặt giới hạn cho phần tử con bên trong một phần tử cha, hãy sử dụng CSS Overflow. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng các từ trong nội dung của bạn không bị chèn vào bên ngoài khung hiển thị, hãy sử dụng CSS Word Wrap.

Ưu và Nhược điểm CSS Word Wrap

Ưu điểm của CSS Word Wrap

 • Giúp kiểm soát độ dài của văn bản trên website, tránh việc bị chèn qua khung hiển thị.
 • Dễ dàng sử dụng và tích hợp vào tệp CSS của bạn.
 • Tăng tính thẩm mỹ cho trang web của bạn và giúp cho website dễ đọc hơn.

Nhược điểm của CSS Word Wrap

 • Có thể làm giảm sự hiểu rõ nội dung của trang web nếu các từ bị cắt ngang.
 • Một số trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính này hoặc có thể hiển thị khác nhau trên các trình duyệt khác nhau.

Lời khuyên CSS Word Wrap

Để sử dụng CSS Word Wrap một cách hiệu quả, hãy xem qua một số lời khuyên sau:

 • Sử dụng giá trị break-word để ngăn chặn overflow khi chuỗi ký tự quá dài bị chèn ra ngoài khung hiển thị.
 • Đối với những trang web có nội dung dài, hãy sử dụng CSS Word Wrap để tạo ra những khối văn bản dễ đọc và thu hút người đọc.
 • Tích hợp CSS Word Wrap vào tệp CSS của bạn một cách chính xác để đảm bảo nó hoạt động đúng như mong muốn.
 • Kiểm tra hiển thị của trang web trên các trình duyệt khác nhau để đảm bảo rằng CSS Word Wrap được hiển thị đúng trên mọi nền tảng.

1. CSS Word Wrap là gì?

CSS Word Wrap là một thuộc tính của CSS được sử dụng để kiểm soát và xác định cách các từ và câu hội thoại được hiển thị trên website.

2. CSS Word Wrap được sử dụng cho mục đích gì?

CSS Word Wrap được sử dụng để kiểm soát độ dài của văn bản trên website, ngăn chặn overflow khi chuỗi ký tự quá dài bị chèn ra ngoài khung hiển thị.

3. Nó hoạt động như thế nào?

Khi giá trị break-word được áp dụng, các từ sẽ được chia ra vào từng dòng riêng biệt một cách tự động để thuận tiện cho việc đọc và ngăn chặn overflow.

4. Trình duyệt nào không hỗ trợ CSS Word Wrap?

Một số trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính này hoặc có thể hiển thị khác nhau trên các trình duyệt khác nhau.

5. CSS Word Wrap có khả năng tương th ể với CSS Overflow không?

CSS Word Wrap thường được sử dụng để ngăn chặn overflow khi chuỗi ký tự quá dài bị chèn ra ngoài khung hiển thị, trong khi đó CSS Overflow được sử dụng để kiểm soát hiển thị của phần tử con bên trong phần tử cha có kích thước hạn chế. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt giới hạn cho phần tử con bên trong một phần tử cha, hãy sử dụng CSS Overflow, và nếu bạn muốn đảm bảo rằng các từ trong nội dung của bạn không bị chèn vào bên ngoài khung hiển thị, hãy sử dụng CSS Word Wrap.