CSS Transition Opacity sử dụng như thế nào ?

CSS Transition Opacity là một thuộc tính trong CSS được sử dụng để điều khiển độ trong suốt của các phần tử như nội dung hoặc hình ảnh. Sử dụng thuộc tính này, chúng ta có thể thiết lập bất kỳ hình ảnh nào là hoàn toàn không trong suốt (hiển thị), hoàn toàn trong suốt (ẩn), hoặc mờ (một phần hiển thị). Nó lấy giá trị số nằm giữa 0 và 1. Trong đó 0 xác định hoàn toàn trong suốt và 1 xác định hoàn toàn hiển thị.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan CSS Transition Opacity

Trong CSS, CSS Transition Opacity là một thuộc tính được sử dụng để thay đổi trạng thái của phần tử từ một cấp độ trong suốt sang một cấp độ khác với một thời gian được xác định. Nghĩa là transition opacity thay đổi trạng thái của yếu tố trong suốt thành mờ với một thời gian xác định. Chuyển tiếp có bốn thuộc tính: transition-property, transition-duration, transition-timing-function và transition-delay, được sử dụng để thực hiện hiệu ứng độ trong suốt trên một hình ảnh.

Thuộc tính transition-opacity trong CSS được sử dụng để thay đổi trạng thái của phần tử từ hoàn toàn trong suốt sang hoàn toàn không trong suốt với thời gian xác định. Thuộc tính này có thể giúp cho trang web của bạn trông hiện đại và chuyên nghiệp hơn bằng cách tạo ra các hiệu ứng động trên hình ảnh và phần tử trên trang web của bạn.

Hướng dẫn CSS Transition Opacity

Để sử dụng thuộc tính transition-opacity trong CSS, ta phải sử dụng các thuộc tính sau:

 • transition-property: Nó được sử dụng để xác định tên của thuộc tính CSS hiển thị hiệu ứng chuyển tiếp của hình ảnh.
 • transition-duration: Nó được sử dụng để xác định khoảng thời gian trong giây hoặc mili giây để hiển thị hiệu ứng chuyển tiếp.
 • transition-timing-function: Nó được sử dụng để xác định tốc độ hiển thị của hiệu ứng chuyển tiếp trên hình ảnh.
 • transition-delay: Nó được sử dụng để cho phép hiệu ứng chuyển tiếp được kích hoạt trên phần tử hoặc hình ảnh.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách sử dụng CSS Transition Opacity để tạo hiệu ứng chuyển đổi dần dần cho độ mờ của một phần tử HTML:

<div style="opacity: 0;">
 This is a div with an opacity of 0.
</div>

<style>
 div {
  transition: opacity 2s ease-in-out;
 }
</style>

Trong ví dụ này, phần tử HTML có độ mờ ban đầu là 0. Khi phần tử HTML được hiển thị, nó sẽ chuyển đổi dần dần sang độ mờ 1 trong 2 giây.

Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính transition-delay để chỉ định thời gian trễ trước khi bắt đầu chuyển đổi.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách sử dụng CSS Transition Opacity để tạo hiệu ứng chuyển đổi dần dần cho độ mờ của một phần tử HTML với thời gian trễ 1 giây:

<div style="opacity: 0;">
 This is a div with an opacity of 0.
</div>

<style>
 div {
  transition: opacity 2s ease-in-out;
  transition-delay: 1s;
 }
</style>

Trong ví dụ này, phần tử HTML sẽ không bắt đầu chuyển đổi độ mờ cho đến khi 1 giây đã trôi qua.

Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính transition-duration để chỉ định thời gian chuyển đổi.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách sử dụng CSS Transition Opacity để tạo hiệu ứng chuyển đổi dần dần cho độ mờ của một phần tử HTML với thời gian chuyển đổi 3 giây:

<div style="opacity: 0;">
 This is a div with an opacity of 0.
</div>

<style>
 div {
  transition: opacity 3s ease-in-out;
 }
</style>

Trong ví dụ này, phần tử HTML sẽ chuyển đổi độ mờ trong 3 giây.

Ưu và Nhược điểm CSS Transition Opacity

Ưu điểm CSS Transition Opacity

 • Cung cấp hiệu ứng chuyển động mượt mà cho hình ảnh và phần tử trên trang web của bạn.
 • Tăng tính tương tác với người dùng và giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.
 • Dễ sử dụng và đơn giản trong việc triển khai.

Nhược điểm CSS Transition Opacity

 • Hiệu ứng chuyển tiếp có thể làm giảm tốc độ tải trang web của bạn.
 • Không được hỗ trợ trên mọi trình duyệt, đặc biệt là các trình duyệt cũ.

Lời khuyên CSS Transition Opacity

Để sử dụng hiệu quả thuộc tính CSS transition-opacity, bạn nên cân nhắc các yếu tố sau:

 • Sử dụng thời gian chuyển tiếp hợp lý để tránh giật khi hiện hiệu ứng.
 • Kiểm tra xem hiệu ứng chuyển tiếp có hoạt động tốt trên các trình duyệt khác nhau không.
 • Để trang web của bạn trông chuyên nghiệp và hiện đại, bạn nên sử dụng hiệu ứng chuyển tiếp một cách hợp lý.

1. Thuộc tính CSS Transition Opacity là gì?

CSS Transition Opacity là thuộc tính được sử dụng để điều khiển độ trong suốt của các phần tử như nội dung hoặc hình ảnh.

2. Giá trị nào đại diện cho độ trong suốt đầy đủ khi sử dụng CSS Transition Opacity?

Giá trị 1 đại diện cho độ trong suốt đầy đủ khi sử dụng CSS Transition Opacity.

3. Thuộc tính nào được sử dụng để xác định khoảng thời gian để hiển thị hiệu ứng chuyển tiếp?

Thuộc tính transition-duration được sử dụng để xác định khoảng thời gian để hiển thị hiệu ứng chuyển tiếp.

4. Thuộc tính nào được sử dụng để xác định tốc độ hiển thị của hiệu ứng chuyển tiếp trên hình ảnh?

Thuộc tính transition-timing-function được sử dụng để xác định tốc độ hiển thị của hiệu ứng chuyển tiếp trên hình ảnh.

5. Hiệu ứng chuyển tiếp có nhược điểm gì không?

Nhược điểm của hiệu ứng chuyển tiếp là có thể làm giảm tốc độ tải trang web và không được hỗ trợ trên mọi trình duyệt.