CSS Bounce Effect – Cách tạo Hiệu Ứng Nảy trong CSS

CSS Bounce Effect là một kỹ thuật tạo hiệu ứng nảy của một phần tử trên website với sự giúp đỡ của HTML và CSS. Hiệu ứng này cung cấp cho người dùng trải nghiệm thú vị và hấp dẫn khi điều hướng trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về CSS Bounce Effect, bao gồm khái niệm, hướng dẫn và ưu nhược điểm.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan CSS Bounce Effect

CSS Bounce Effect là một phương pháp tạo hiệu ứng phản xạ của một phần tử khi được tương tác trên website. Đây là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thiết kế web để làm cho các phần tử trên trang web trở nên sinh động hơn và thu hút sự chú ý của người dùng.

Để tạo hiệu ứng nảy của một phần tử trên website, chúng ta sử dụng CSS keyframe. Keyframe cho phép tùy chỉnh hoàn toàn các hiệu ứng của phần tử. Cụ thể, ta có thể sử dụng từ khóa ‘from’ và ‘to’ để định nghĩa cho hiệu ứng của phần tử. Để tạo hiệu ứng nảy, ta sử dụng thuộc tính transform và thay đổi vị trí của phần tử theo trục y.

Hướng dẫn CSS Bounce Effect

Để tạo hiệu ứng nảy của một phần tử trên website, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một phần tử với class = “ball” trong HTML.
 2. Tạo một phần tử với class = “container” để chứa phần tử “ball”.
 3. Sử dụng CSS keyframe để tạo hiệu ứng nảy cho phần tử “ball”.
 4. Thêm mã CSS để chạy hiệu ứng nảy.

Dưới đây là đoạn mã CSS để tạo hiệu ứng nảy cho phần tử “ball”:

.ball {
 width: 80px;
 height: 80px;
 position: absolute;
 bottom: 0;
 animation: bounce 0.5s ease-in-out infinite;
}

@keyframes bounce {
 from {
  transform: translate3d(0, 0, 0);
 }
 to {
  transform: translate3d(0, -300px, 0);
 }
}

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã định nghĩa keyframe ‘bounce’ để tạo hiệu ứng nảy cho phần tử “ball”. Giá trị transform của phần tử sẽ thay đổi từ vị trí ban đầu (0,0) đến vị trí mới (-300px,0) theo trục y.

Ví dụ chi tiết CSS Bounce Effect

Để tạo hiệu ứng bounce trong CSS, bạn có thể sử dụng thuộc tính transform để di chuyển phần tử HTML lên trên và xuống dưới.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách tạo hiệu ứng bounce cho một phần tử HTML:

<div class="bounce">
 This is a bouncing element.
</div>

Trong CSS chúng ta sẽ có:

.bounce {
 animation: bounce 2s ease-in-out infinite;
}

@keyframes bounce {
 0% {
  transform: translateY(0);
 }
 20% {
  transform: translateY(-20px);
 }
 40% {
  transform: translateY(10px);
 }
 60% {
  transform: translateY(-10px);
 }
 80% {
  transform: translateY(5px);
 }
 100% {
  transform: translateY(0);
 }
}

Trong ví dụ này, phần tử HTML được di chuyển lên trên 20px, sau đó xuống dưới 10px, sau đó lên trên 5px, và cuối cùng trở lại vị trí ban đầu. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi, vì thuộc tính infinite được đặt thành true.

Bạn có thể điều chỉnh các giá trị trong animation để tạo các hiệu ứng bounce khác nhau. Ví dụ: bạn có thể thay đổi độ lớn của chuyển động bằng cách thay đổi các giá trị của translate(). Bạn cũng có thể thay đổi thời gian của animation bằng cách thay đổi giá trị của duration.

CSS bounce effect là một cách thú vị để thu hút sự chú ý đến phần tử HTML của bạn. Nó có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng nhấn mạnh hoặc để tạo sự hài hước.

Một ví dụ đầy đủ bên dưới:

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 <head> 
  <!-- Mata Data --> 
  <meta charset="UTF-8" /> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 
  <title>CSS Bounce Effect</title> 
 
  <!-- Adding CSS --> 
  <style> 
   body { 
    margin: 0px; 
    padding: 0px; 
    height: 100vh; 
 
    /* To Center the Div of class = container*/ 
    display: flex; 
    align-items: center; 
    justify-content: center; 
   } 
 
   .container { 
    height: 500px; 
    width: 500px; 
    background-color: #f5a525; 
 
    /* To center the ball in the div container */ 
    display: flex; 
    align-items: center; 
    justify-content: center; 
   } 
 
   .ball { 
    width: 80px; 
    height: 80px; 
    border-radius: 50%; 
    background-color: #0c4302; 
    animation: bounce 0.5s; 
    animation-direction: alternate; 
    animation-timing-function: cubic-bezier(0.5, 0.05, 1, 0.5); 
    animation-iteration-count: infinite; 
   } 
 
   @keyframes bounce { 
    from { 
     transform: translate3d(0, 0, 0); 
    } 
    to { 
     transform: translate3d(0, 200px, 0); 
    } 
   } 
  </style> 
 </head> 
 
 <!-- HTML Body Starts from here--> 
 <body> 
  <div class="container"> 
   <div class="ball"></div> 
  </div> 
 </body> 
</html> 

Ưu và Nhược điểm CSS Bounce Effect

Ưu điểm của CSS Bounce Effect là giúp tăng tính tương tác và hấp dẫn cho website. Nó làm cho các phần tử trên trang web trở nên sinh động và thu hút khách hàng. Tuy nhiên, hiệu ứng này có thể gây mất tập trung khi được sử dụng quá nhiều hoặc không đúng cách.

Lời khuyên CSS Bounce Effect

Khi sử dụng CSS Bounce Effect, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau để đạt được hi ệu quả nhất và hạn chế các vấn đề tiềm ẩn:

 • Sử dụng hiệu ứng nảy một cách hợp lý và không quá nhiều để tránh gây mất tập trung cho người dùng.
 • Đảm bảo rằng hiệu ứng được sử dụng đúng cách và không gây ảnh hưởng đến khả năng tải trang web.
 • Lựa chọn các giá trị tối ưu cho keyframe để tạo ra hiệu ứng nảy một cách chính xác và linh hoạt hơn.
 • Sử dụng bezier curves để điều chỉnh thời gian của hiệu ứng và làm cho nó trở nên mượt mà hơn.

CSS Bounce Effect là gì?

CSS Bounce Effect là một kỹ thuật tạo hiệu ứng phản xạ của một phần tử trên website.

Làm thế nào để tạo hiệu ứng nảy trong CSS?

Sử dụng CSS keyframe và transform để thay đổi vị trí của phần tử theo trục y.

Hiệu ứng nảy có ảnh hưởng đến tốc độ tải trang web không?

Có thể, nếu sử dụng quá nhiều hoặc không đúng cách.

Làm thế nào để điều chỉnh thời gian của hiệu ứng nảy?

Sử dụng bezier curves để điều chỉnh thời gian của hiệu ứng và làm cho nó trở nên mượt mà hơn.

CSS Bounce Effect có phù hợp cho các loại website nào?

CSS Bounce Effect phù hợp cho các loại website liên quan đến giải trí hoặc thương mại điện tử.