CSS font-style property là gì và sử dụng như thế nào ?

Thuộc tính CSS font-style được sử dụng để xác định kiểu mẫu chữ cho nội dung văn bản của một phần tử trên website. Với thuộc tính này, người dùng có thể thiết lập kiểu chữ bao gồm italic, oblique và normal.

CSS font-style là một trong những thuộc tính quan trọng của ngôn ngữ lập trình CSS. Nó được sử dụng để thiết lập kiểu mẫu chữ cho văn bản trên website. Thuộc tính này giúp cho người dùng có thể tạo ra các kiểu chữ khác nhau để thích hợp với mục đích sử dụng của từng phần tử trên website.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS font-style property là gì?

Thuộc tính CSS font-style được sử dụng để xác định kiểu mẫu chữ cho văn bản trên website. Có ba giá trị có thể được sử dụng trong thuộc tính này:

 • Normal: Giá trị mặc định của thuộc tính font-style. Sử dụng giá trị này, trình duyệt sẽ hiển thị văn bản với kiểu mẫu chữ bình thường.
 • Italic: Sử dụng giá trị này để tạo ra kiểu mẫu chữ nghiêng, các phiên bản cursive của kiểu chữ.
 • Oblique: Sử dụng giá trị này để tạo ra kiểu mẫu chữ nghiêng, các phiên bản sloped của kiểu chữ.

Hướng dẫn sử dụng thuộc tính CSS font-style

Để sử dụng thuộc tính CSS font-style, người dùng chỉ cần khai báo giá trị cho thuộc tính này trong phần tử HTML mà bạn muốn thiết lập kiểu mẫu chữ. Ví dụ:

p {
 font-style: italic;
}

Khi như vậy, toàn bộ nội dung văn bản của phần tử p sẽ được hiển thị với kiểu mẫu chữ nghiêng.

Ví dụ sử dụng CSS font-style property

Thuộc tính font-style của CSS được sử dụng để định nghĩa kiểu của font chữ, chẳng hạn như in đậm, in nghiêng, hoặc in đậm nghiêng.

Thuộc tính font-style có thể nhận các giá trị sau:

 • normal: Font chữ bình thường.
 • italic: Font chữ in nghiêng.
 • oblique: Font chữ in nghiêng.
 • inherit: Font chữ thừa kế kiểu từ font chữ cha mẹ.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách sử dụng thuộc tính font-style để đặt font chữ in nghiêng:

<p style="font-style: italic;">This is a paragraph with italic font.</p>

Trong ví dụ này, văn bản của đoạn văn được đặt in nghiêng.

Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính font-style để đặt font chữ in đậm nghiêng bằng cách kết hợp giá trị italic với giá trị bold.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách sử dụng thuộc tính font-style để đặt font chữ in đậm nghiêng:

<p style="font-style: italic bold;">This is a paragraph with italic bold font.</p>

Trong ví dụ này, văn bản của đoạn văn được đặt in đậm nghiêng.

CSS font-style là một cách thú vị để thêm sự đa dạng cho văn bản của bạn. Nó có thể được sử dụng để nhấn mạnh hoặc để tạo hiệu ứng thẩm mỹ.

Ưu và Nhược điểm của thuộc tính CSS font-style

Ưu điểm:

 • Cho phép người dùng tùy chỉnh kiểu mẫu chữ theo từng mục đích sử dụng của phần tử trên website.
 • Dễ dàng áp dụng và chỉnh sửa giá trị cho thuộc tính này.

Nhược điểm:

 • Thiếu tính linh hoạt khi so sánh với các thuộc tính kiểu mẫu chữ khác của CSS.
 • Không áp dụng được cho tất cả các loại kiểu mẫu chữ.

Lời khuyên sử dụng thuộc tính CSS font-style

Khi sử dụng thuộc tính CSS font-style, người dùng nên lựa chọn kiểu mẫu chữ phù hợp với nội dung và mục đích sử dụng của phần tử trên website. Nếu không cần thiết, không nên sử dụng quá nhiều kiểu mẫu chữ khác nhau để tránh làm mất tính thống nhất của trang web.

Thuộc tính CSS font-style được sử dụng để làm gì? 

Thuộc tính CSS font-style được sử dụng để thiết lập kiểu mẫu chữ cho văn bản trên website.

Có bao nhiêu giá trị có thể sử dụng trong thuộc tính CSS font-style?

Có ba giá trị: normal, italic và oblique.

Làm thế nào để sử dụng thuộc tính CSS font-style? 

Người dùng chỉ cần khai báo giá trị cho thuộc tính này trong phần tử HTML mà bạn muốn thiết lập kiểu mẫu chữ. Ví dụ: p { font-style: italic; }

Thuộc tính CSS font-style có ưu điểm gì? 

Thuộc tính này cho phép người dùng tùy chỉnh kiểu mẫu chữ theo từng mục đích sử dụng của phần tử trên website và dễ dàng áp dụng và chỉnh sửa giá trị.

Thuộc tính CSS font-style có nhược điểm gì?

Thuộc tính này thiếu tính linh hoạt khi so sánh với các thuộc tính kiểu mẫu chữ khác của CSS và không áp dụng được cho tất cả các loại kiểu mẫu chữ.