CSS Scrollbar – Cách sử dụng Scrollbar trong CSS

Trong thiết kế web, chúng ta thường phải đối mặt với việc hiển thị nội dung trên các phần tử HTML như thẻ div hay textarea. Khi nội dung của phần tử lớn hơn khung hiển thị, chúng ta không thể xem toàn bộ nội dung được. Tuy nhiên, với thuộc tính overflow trong CSS, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Thuộc tính này sẽ giúp chúng ta điều khiển việc hiển thị nội dung của một phần tử HTML khi nó vượt quá kích thước được chỉ định.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan CSS Scrollbar

CSS Scrollbar là thuộc tính của CSS được sử dụng để tùy chỉnh thanh cuộn trong một phần tử HTML. Thanh cuộn này thường xuất hiện khi nội dung của phần tử lớn hơn khung hiển thị.

Trong CSS, chúng ta có thể sử dụng các giá trị của thuộc tính overflow để tùy chỉnh thanh cuộn theo ý muốn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng thuộc tính scrollbar-width và scrollbar-color để tạo ra thanh cuộn đẹp mắt và phù hợp với thiết kế của website.

CSS Scrollbar là một thuộc tính của CSS được sử dụng để tùy chỉnh thanh cuộn trong một phần tử HTML. Thuộc tính này có thể giúp chúng ta điều khiển việc hiển thị nội dung của một phần tử HTML khi nó vượt quá kích thước được chỉ định.

Hướng dẫn CSS Scrollbar

Để sử dụng CSS Scrollbar, chúng ta cần sử dụng thuộc tính overflow trong CSS. Các giá trị của thuộc tính này bao gồm:

 • scroll: cho phép chúng ta cuộn trang để xem nội dung.
 • auto: tương tự như giá trị scroll, tuy nhiên thanh cuộn chỉ xuất hiện khi nội dung vượt quá khung hiển thị.
 • visible: sử dụng giá trị này, nội dung sẽ vượt ra khỏi khung hiển thị.
 • hidden: giá trị này được sử dụng để ẩn thanh cuộn cả chiều ngang và chiều dọc.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính overflow-x và overflow-y để chỉ định việc ẩn thanh cuộn theo chiều ngang hay chiều dọc.

Ví dụ:

div {
 height: 200px;
 width: 200px;
 overflow: scroll;
}

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thuộc tính overflow để tạo ra thanh cuộn cho phần tử div. Đồng thời, chúng ta cũng chỉ định kích thước cho phần tử là 200px x 200px.

Ví dụ CSS Scrollbar

Để sử dụng CSS Scrollbar, bạn có thể sử dụng các thuộc tính sau:

 • overflow: Định nghĩa cách nội dung của một phần tử được hiển thị khi nó lớn hơn không gian khả dụng. Giá trị auto sẽ thêm thanh cuộn nếu nội dung không vừa với không gian khả dụng.
 • overflow-x: Định nghĩa cách nội dung của một phần tử được hiển thị theo chiều ngang khi nó lớn hơn không gian khả dụng. Giá trị auto sẽ thêm thanh cuộn ngang nếu nội dung không vừa với không gian khả dụng.
 • overflow-y: Định nghĩa cách nội dung của một phần tử được hiển thị theo chiều dọc khi nó lớn hơn không gian khả dụng. Giá trị auto sẽ thêm thanh cuộn dọc nếu nội dung không vừa với không gian khả dụng.
 • scroll-behavior: Định nghĩa cách thanh cuộn hoạt động. Giá trị smooth sẽ tạo ra hiệu ứng cuộn mượt mà hơn.
 • scrollbar-width: Định nghĩa chiều rộng của thanh cuộn.
 • scrollbar-height: Định nghĩa chiều cao của thanh cuộn.
 • scrollbar-color: Định nghĩa màu sắc của thanh cuộn.
 • scrollbar-track-color: Định nghĩa màu sắc của thanh cuộn.
 • scrollbar-thumb-color: Định nghĩa màu sắc của nút cuộn.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách sử dụng CSS Scrollbar để thêm thanh cuộn vào một phần tử có chiều rộng và chiều cao cố định:

<div style="width: 100px; height: 100px;">
 This content is too wide and too high to fit in the element.
</div>
div {
 overflow: auto;
}

Đoạn mã CSS trên sẽ thêm thanh cuộn vào phần tử có chiều rộng và chiều cao cố định.

Bạn có thể điều chỉnh các thuộc tính CSS để thay đổi giao diện và hành vi của thanh cuộn. Ví dụ: bạn có thể thay đổi màu sắc, chiều rộng và chiều cao của thanh cuộn.

<html>
  <head>
   <style type = "text/css">

     .scroll {
      display: block;
      border: 2px solid blue;
      padding: 5px;
      padding-bottom: 100px;
      width: 300px;
      height: 50px;
      overflow: scroll;
     }
     .auto {
      display: block;
      border: 2px solid blue;
	padding-bottom: 100px;
      width: 300px;
      height: 50px;
      overflow: auto;
     }
   </style>
  </head>

  <body>
  <center>
   <h1>Example of overflow: scroll;</h1>
   <div class = "scroll">
		<h2>Hello World</h2>
		<h3>This is Lap Trinh Vien</h3>
   </div>
   
   <h1>Example of overflow: auto;</h1>
   
   <div class = "auto">
		<h2>Hello World</h2>
		<h3>This is Lap Trinh Vien</h3>   
		</div>
	 </center>
  </body>
</html>

Ưu và Nhược điểm CSS Scrollbar

Ưu điểm của CSS Scrollbar là giúp chúng ta tùy chỉnh thanh cuộn theo ý muốn, từ đó giúp cho trang web trở nên thân thiện với người dùng. Bên cạnh đó, việc sử dụng CSS Scrollbar còn giúp cho trang web có giao diện đẹp mắt và chuyên n hóa hơn.

Tuy nhiên, CSS Scrollbar cũng có một số nhược điểm. Việc tùy chỉnh thanh cuộn quá nhiều có thể khiến trang web trở nên chậm và khó sử dụng trên các thiết bị di động. Ngoài ra, việc sử dụng CSS Scrollbar không tương thích với một số trình duyệt cũ.

Lời khuyên CSS Scrollbar

Để sử dụng CSS Scrollbar hiệu quả, chúng ta nên tận dụng các thuộc tính khác của CSS như padding và margin để tạo ra khoảng trống cho phần tử. Điều này có thể giúp cho trang web trông gọn gàng hơn và giảm bớt việc sử dụng thanh cuộn.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên sử dụng CSS Scrollbar một cách hợp lý và không quá lạm dụng. Việc tùy chỉnh quá nhiều có thể khiến trang web trở nên chậm và khó sử dụng.

CSS Scrollbar là gì?

CSS Scrollbar là thuộc tính của CSS được sử dụng để tùy chỉnh thanh cuộn trong một phần tử HTML.

Thuộc tính overflow trong CSS dùng để làm gì?

Thuộc tính overflow trong CSS được sử dụng để tùy chỉnh cách hiển thị nội dung của một phần tử HTML khi nó vượt quá kích thước được chỉ định.

Các giá trị của thuộc tính overflow trong CSS bao gồm những gì?

Các giá trị của thuộc tính overflow trong CSS bao gồm: scroll, auto, visible và hidden.

Làm thế nào để tạo ra thanh cuộn đẹp mắt cho trang web?

Để tạo ra thanh cuộn đẹp mắt cho trang web, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính scrollbar-width và scrollbar-color để tùy chỉnh thanh cuộn theo ý muốn.

Việc sử dụng CSS Scrollbar có nhược điểm gì?

Việc tùy chỉnh thanh cuộn quá nhiều có thể khiến trang web trở nên chậm và khó sử dụng trên các thiết bị di động. Ngoài ra, việc sử dụng CSS Scrollbar không tương thích với một số trình duyệt cũ.