Class và ID trong CSS sử dụng như thế nào cho đúng nhất ?

Class và Id là hai phần tử trong CSS thường được sử dụng để xác định các thành phần cần thiết để áp dụng kiểu cho các trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những điểm khác biệt giữa Class và Id, cách sử dụng chúng và lời khuyên để sử dụng chúng hiệu quả.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Class và Id trong CSS

Class và Id đều là các phần tử lựa chọn CSS và được sử dụng để xác định các thành phần cần thiết để thêm kiểu vào trang web. Class và Id không có bất kỳ thông tin kiểu mặc định nào, vì vậy chúng cần phải được lựa chọn và áp dụng kiểu bởi CSS.

Tuy nhiên, chúng khác nhau ở nhiều cách. Một số điểm khác biệt được liệt kê trong bảng sau.

ClassId
Có thể áp dụng một class cho nhiều thành phần khác nhau trên cùng một trangId duy nhất trên một trang, chỉ áp dụng cho một thành phần cụ thể
Được gán cho một thành phần với tên bắt đầu bằng “.” sau đó là tên của classTên của Id bắt đầu với ký hiệu “#” theo sau là tên duy nhất của Id
Có thể gán nhiều lựa chọn class cho một thành phầnChỉ có thể gán một lựa chọn Id cho một thành phần

ID Selector

ID Selector được sử dụng để chọn thuộc tính id của một phần tử HTML. Vì id luôn là duy nhất trên trang, nên nó được chọn để chỉ định một phần tử đơn, duy nhất. Nó được viết với ký tự hash (#), tiếp theo là id của phần tử.

Ví dụ:


# para {
 color: red;
}

Class Selector

Class Selector được sử dụng để chọn các phần tử HTML với một thuộc tính class cụ thể. Nó được viết với dấu chấm (.), tiếp theo là tên của class. Lưu ý rằng tên lớp không được bắt đầu bằng số.

Ví dụ:

.example {
 color: blue;
}

CSS Class Selector cho một phần tử cụ thể

Chúng ta cũng có thể định dạng một phần tử cụ thể bằng class selector, bất kể class đó được áp dụng cho các phần tử khác nhau. Nếu chúng ta muốn chỉ định rằng chỉ có một phần tử HTML cụ thể nên bị ảnh hưởng, chúng ta phải sử dụng tên phần tử với class selector. Nó sẽ trở nên rõ ràng hơn từ ví dụ sau.

Ví dụ:

p.example {
 color: green;
}

Hướng dẫn Class và Id trong CSS

Class và Id là hai loại selector trong CSS được sử dụng để chọn các phần tử HTML. Class được sử dụng để chọn một nhóm các phần tử, trong khi Id được sử dụng để chọn một phần tử duy nhất.

Class

Class được sử dụng để chọn một nhóm các phần tử có chung thuộc tính hoặc định dạng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng class .container để chọn tất cả các phần tử có thuộc tính class là container.

Để sử dụng class trong CSS, bạn cần thêm thuộc tính class vào phần tử HTML. Giá trị của thuộc tính class là tên của class mà bạn muốn chọn.

Ví dụ:

<div class="container">
 This is a container.
</div>

Đoạn mã HTML trên sẽ tạo ra một phần tử có thuộc tính class là container.

Để định dạng các phần tử có class, bạn có thể sử dụng selector .class-name. Ví dụ:

.container {
 background-color: #fff;
 padding: 10px;
}

Đoạn mã CSS trên sẽ định dạng tất cả các phần tử có class là container với màu nền trắng và padding 10px.

Id

Id được sử dụng để chọn một phần tử duy nhất trong HTML. Ví dụ: bạn có thể sử dụng id #my-id để chọn phần tử có id là my-id.

Để sử dụng id trong CSS, bạn cần thêm thuộc tính id vào phần tử HTML. Giá trị của thuộc tính id là tên của id mà bạn muốn chọn.

Ví dụ:

<div id="my-id">
 This is a container.
</div>

Đoạn mã HTML trên sẽ tạo ra một phần tử có id là my-id.

Để định dạng các phần tử có id, bạn có thể sử dụng selector #id-name. Ví dụ:

#my-id {
 background-color: #fff;
 padding: 10px;
}

Đoạn mã CSS trên sẽ định dạng phần tử có id là my-id với màu nền trắng và padding 10px.

Sự khác nhau giữa Class và Id

Class và Id có một số điểm khác nhau như sau:

 • Số lượng phần tử: Class có thể được sử dụng để chọn một nhóm các phần tử, trong khi Id chỉ có thể được sử dụng để chọn một phần tử duy nhất.
 • Vai trò: Class thường được sử dụng để chọn các phần tử có chung thuộc tính hoặc định dạng, trong khi Id thường được sử dụng để chọn các phần tử quan trọng hoặc cần được định dạng đặc biệt.
 • Tên: Tên của class thường là một từ hoặc cụm từ ngắn gọn, trong khi tên của id thường là một từ hoặc cụm từ duy nhất.

Khi nào nên sử dụng Class và Id

Class và Id đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn sử dụng Class hay Id phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Nếu bạn muốn chọn một nhóm các phần tử có chung thuộc tính hoặc định dạng, bạn nên sử dụng class. Ví dụ, nếu bạn muốn định dạng tất cả các tiêu đề của bài viết bằng cùng một kiểu, bạn có thể sử dụng class .title.

Nếu bạn muốn chọn một phần tử duy nhất trong HTML, bạn nên sử dụng id. Ví dụ, nếu bạn muốn định dạng một phần tử đặc biệt trong trang web của mình, bạn có thể sử dụng id cho phần tử đó.

Dưới đây là một số mẹo khi sử dụng Class và Id:

 • Sử dụng class cho các thuộc tính hoặc định dạng phổ biến.
 • Sử dụng id cho các thuộc tính hoặc định dạng đặc biệt.
 • Sử dụng tên class và id dễ nhớ và dễ hiểu.

Ưu và Nhược điểm Class và Id trong CSS

Ưu điểm của Class và Id trong CSS bao gồm:

 • Cho phép xác định các phần tử cần thiết để áp dụng kiểu vào trang web.
 • Dễ dàng quản lý và thay đổi kiểu cho các phần tử đã được xác định.
 • Cho phép sử dụng lại CSS code giữa các trang web khác nhau.

Nhược điểm của Class và Id trong CSS bao gồm:

 • Sử dụng quá nhiều class hoặc id có thể làm cho CSS code trở nên rắc rối và khó quản lý.
 • Tên của các class và id có thể bị xung đột với các tên khác trong trang web, dẫn đến sự cố không mong muốn.

Lời khuyên Class và Id trong CSS

Một số lời khuyên khi sử dụng Class và Id trong CSS:

 • Hãy sử dụng Id cho các phần tử đơn, duy nhất và Class cho các phần tử được sử dụng nhiều lần.
 • Đặt tên cho các Class và Id sao cho có nghĩa và dễ hiểu để dễ dàng quản lý.
 • Sử dụng các framework CSS để tiết kiệm thời gian viết CSS code và học cách sử dụng Class và Id hiệu quả.

Kết luận

Class và Id là hai phần tử quan trọng trong CSS được sử dụng để xác định các phần tử cần thiết để áp dụng ki ểu vào trang web. Mặc dù cả hai đều được sử dụng để chọn phần tử, tuy nhiên chúng khác nhau về cách sử dụng và tính năng. Sử dụng Class khi chúng ta muốn áp dụng kiểu cho nhiều thành phần khác nhau trên cùng một trang, trong khi đó Id được sử dụng để xác định duy nhất một thành phần trong toàn bộ trang.

Một số lời khuyên khi sử dụng Class và Id trong CSS là hãy đặt tên cho chúng sao cho có ý nghĩa và dễ hiểu, sử dụng framework CSS để tiết kiệm thời gian và học cách sử dụng Class và Id hiệu quả. Ngoài ra, không nên sử dụng quá nhiều class hoặc id để tránh làm rối CSS code và tên của chúng có thể xung đột với các tên khác trong trang web.

Nếu bạn mới bắt đầu học CSS, hãy tập trung vào việc hiểu và sử dụng đúng Class và Id để thiết kế một trang web đẹp mắt và dễ bảo trì. 

1. Tôi có thể áp dụng nhiều class cho một thành phần HTML không?

Có, bạn có thể áp dụng nhiều class cho một thành phần HTML bằng cách sử dụng space để ngăn cách giữa các class.

2. Tên của Class và Id có thể bắt đầu bằng số không?

Không, tên của Class và Id không được bắt đầu bằng số.

3. Tại sao chúng ta cần phải sử dụng Class và Id trong CSS?

Chúng ta cần phải sử dụng Class và Id trong CSS để xác định các phần tử cần thiết để áp dụng kiểu vào trang web.

4. Tôi có thể sử dụng Class hoặc Id để áp dụng kiểu cho cả trang web không?

Có, bạn có thể sử dụng Class hoặc Id để áp dụng kiểu cho cả trang web bằng cách thêm chúng vào các phần tử HTML của trang web.

5. Tôi có thể sử dụng Class và Id trong HTML và JavaScript không?

Có, bạn có thể sử dụng Class và Id trong HTML và JavaScript để thực hiện các tác vụ như chọn phần tử HTML và thêm hoặc xóa thuộc tính của nó.