Các Loại CSS cần biết khi sử dụng trong thiết kế Website

CSS (Cascading Style Sheet) mô tả các phần tử HTML được hiển thị trên màn hình, giấy hoặc các phương tiện khác. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó điều khiển bố cục của nhiều trang web cùng một lúc. Nó thiết lập kích thước font, font chữ, màu sắc, màu nền trên trang. Nó cho phép chúng ta thêm hiệu ứng hoặc hoạt ảnh vào trang web. Chúng ta sử dụng CSS để hiển thị các hiệu ứng như các nút, hiệu ứng, tải trình tạo hoặc spinner và cũng là nền động. Mà không sử dụng CSS, trang web sẽ không có vẻ đẹp. Dưới đây là 3 loại CSS.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Các Loại CSS

Có 3 loại CSS:

 • Inline CSS: CSS được viết trực tiếp trong thẻ HTML.
 • Internal CSS / Embedded CSS: CSS được viết trong thẻ <style> trong phần <head> của HTML.
 • External CSS: CSS được viết trong một tệp CSS riêng và được liên kết với HTML bằng thẻ <link>.

Mọi người đều có thể sử dụng các loại CSS này; các nhà phát triển web, nhà thiết kế web, lập trình viên đã học HTML/CSS hoặc ai quan tâm đến việc phát triển trang web của riêng mình.

Khi bạn muốn tạo một trang web, bạn có thể sử dụng bất kỳ loại CSS nào. Tuy nhiên, các loại CSS khác nhau được sử dụng trong những trường hợp khác nhau.

 • Inline CSS được sử dụng khi bạn muốn áp dụng phong cách cho một phần tử HTML cụ thể.
 • Internal/ Embedded CSS được sử dụng khi bạn muốn áp dụng phong cách cho một số trang web hoặc trang web duy nhất.
 • External CSS được sử dụng để áp dụng phong cách cho các trang web khác nhau với cùng một phong cách.

Hướng dẫn Các Loại CSS

1. Inline CSS

Inline CSS được sử dụng để áp dụng phong cách cho một phần tử HTML cụ thể. Để sử dụng inline CSS, chúng ta cần thêm thuộc tính style vào thẻ HTML đó. Ví dụ:

<p style="color:red;">Đây là ví dụ về inline CSS.</p>

Đặc điểm

 • Áp dụng phong cách cho một phần tử HTML cụ thể.
 • Không cần tạo một tài liệu CSS riêng.

Lời khuyên

 • Nên sử dụng inline CSS cho những trường hợp đơn giản và cần thiết.
 • Tránh sử dụng inline CSS cho toàn bộ trang web.

2. Internal/ Embedded CSS

Internal/ Embedded CSS là phương pháp áp dụng phong cách cho một số trang web hoặc trang web duy nhất. Để sử dụng Internal/ Embedded CSS, chúng ta cần thêm cặp thẻ <style> vào trong thẻ <head> của tài liệu HTML đó. Ví dụ:

<head>
  <title>Tiêu đề của trang</title>
  <style>
    p {
      color: red;
    }
  </style>
</head>

Đặc điểm

 • Áp dụng phong cách cho một số trang web hoặc trang web duy nhất.
 • Sử dụng các lựa chọn class và ID trong bảng kiểu.

Lời khuyên

 • Nên sử dụng Internal/ Embedded CSS cho các trường hợp cần áp dụng phong cách cho nhiều trang web, nhưng không cần phải tạo một tài liệu CSS riêng.
 • Tránh sử dụng quá nhiều Internal/ Embedded CSS để giảm thiểu kích thước của tài liệu HTML.

3. External CSS

External CSS là phương pháp áp dụng phong cách cho các trang web khác nhau với cùng một phong cách. Để sử dụng External CSS, chúng ta cần tạo một tài liệu CSS riêng và liên kết tài liệu đó vào trong tài liệu HTML bằng cặp thẻ <link>. Ví dụ:

<head>
  <title>Tiêu đề của trang</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

Đặc điểm

 • Áp dụng phong cách cho các trang web khác nhau với cùng một phong cách.
 • Dễ dàng sửa đổi phong cách cho toàn bộ trang web chỉ bằng cách chỉnh sửa tệp .css duy nhất.

Lời khuyên

 • Nên sử dụng External CSS cho các trường hợp cần phải áp dụng phong cách cho nhiều trang web.
 • Tránh sử dụng quá nhiều External CSS để giảm thiểu thời gian tải trang web.

Ưu và Nhược điểm Các Loại CSS

Ưu điểm:

 • Tạo một phong cách chuyên nghiệp cho trang web.
 • Cho phép kiểm soát bố cục và định dạng của trang web.
 • Thiết lập các hiệu ứng và hoạt ảnh cho trang web.
 • Giúp tăng khả năng tương thích với các trình duyệt khác nhau.

Nhược điểm:

 • Có thể làm tăng kích thước tài liệu HTML và tốc độ tải trang web.
 • Yêu cầu tiêu tốn thời gian để học và áp dụng CSS.
 • Sử dụng sai cách có thể dẫn đến lỗi trang web và gây khó khăn khi bảo trì.

Kết luận

CSS là một công cụ quan trọng để thiết kế và kiểm soát trang web của bạn. Các loại CSS, bao gồm Inline CSS, Internal/ Embedded CSS, và External CSS, đều có ưu và nhược điểm riêng, và phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau.

Vì vậy, khi thiết kế trang web của bạn, hãy cân nhắc sử dụng loại CSS nào phù hợp nhất với nhu cầu và mục đích của bạn. 

Tôi có thể sử dụng một loại CSS cho toàn bộ trang web không?

Có, bạn có thể sử dụng External CSS cho toàn bộ trang web để dễ dàng quản lý phong cách cho các trang khác nhau.

Tôi nên sử dụng Inline CSS trong trường hợp nào?

Bạn nên sử dụng Inline CSS cho những trường hợp đơn giản và cần thiết, nhưng tránh sử dụng cho toàn bộ trang web.

Internal/ Embedded CSS khác External CSS như thế nào?

Internal/ Embedded CSS được sử dụng để áp dụng phong cách cho một số trang web hoặc trang web duy nhất, trong khi External CSS được sử dụng để áp dụng phong cách cho các trang web khác nhau với cùng một phong cách.

Làm thế nào để tạo một tài liệu CSS riêng?

Bạn chỉ cần tạo một tệp văn bản mới và đặt phong cách vào đó.

Có bao nhiêu loại CSS?

Có 3 loại CSS: Inline CSS, Internal/ Embedded CSS, và External CSS.