CSS height property sử dụng như thế nào ?

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, được sử dụng để định dạng và thiết kế cho các trang web. Trong CSS, height là một thuộc tính cho phép chúng ta chỉ định chiều cao của phần tử. Bài viết này sẽ cung cấp một tổng quan về CSS height property, ai sẽ sử dụng nó, hướng dẫn cách sử dụng, ưu và nhược điểm của nó, lời khuyên và câu hỏi thường gặp (FAQs).

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS height property là gì ?

Thuộc tính height trong CSS được sử dụng để đặt chiều cao của một phần tử. Nó xác định độ cao của khu vực nội dung của phần tử, không bao gồm đệm, đường viền hoặc lề. Thuộc tính này có thể chấp nhận giá trị dạng số và phần trăm. Tuy nhiên, nó không cho phép giá trị âm.

Nếu chúng ta đặt chiều cao thành một giá trị số (như px, %, vv.), nội dung có thể bị tràn ra ngoài nếu không vừa với chiều cao đã cho. Chúng ta có thể quản lý nội dung tràn ra bằng cách định nghĩa thuộc tính overflow. Nếu chiều cao của phần tử không được xác định rõ ràng và phần tử không được đặt vị trí tuyệt đối (tức position: absolute;), giá trị của thuộc tính height sẽ được đặt thành auto. Thuộc tính min-height và max-height cũng có thể được sử dụng để điều khiển kích thước.

Thuộc tính height trong CSS có thể được sử dụng bởi những người thiết kế web, lập trình viên hoặc bất kỳ ai muốn định dạng và thiết kế cho các phần tử trên trang web của mình. Thuộc tính này có thể được áp dụng cho bất kỳ loại phần tử HTML nào như div, img, table, vv.

Hướng dẫn CSS height property

Cú pháp

selector {
 height: value;
}

Trong đó:

 • selector: chỉ định phần tử được áp dụng thuộc tính.
 • value: xác định giá trị chiều cao của phần tử.

Giá trị

Giá trị của thuộc tính này được liệt kê như sau:

 • auto: Đây là giá trị mặc định. Sử dụng giá trị này, trình duyệt sẽ tính toán chiều cao của phần tử.
 • Giá trị dạng số: Nó chỉ định chiều cao của phần tử bằng đơn vị độ dài như pixel(px), centimeters(cm), point(pt), vv. Giá trị âm không được phép.
 • Giá trị phần trăm (%): Nó xác định chiều cao của phần tử bằng phần trăm so với chiều cao của phần tử cha.
 • initial: Giá trị ban đầu của thuộc tính.
 • inherit: Thuộc tính được kế thừa từ phần tử cha.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho thuộc tính height:

<div style="height: auto; background-color: yellow;"> 
  <p>Đây là ví dụ cho giá trị 'auto' của thuộc tính 'height'.</p>
</div>

<div style="height: 100px; background-color: pink;">
  <p>Đây là ví dụ cho giá trị '100px' của thuộc tính 'height'.</p>
</div>

<div style="height: 50%; background-color: lightblue;">
  <p>Đây là ví dụ cho giá trị '50%' của thuộc tính 'height'.</p>
</div>

Chú ý

 • Thuộc tính height sẽ không áp dụng nếu phần tử đó có thuộc tính display: none.
 • Nếu bạn đặt height thành 0, phần tử sẽ bị ẩn.

Ưu và nhược điểm CSS height property

Ưu điểm

 • Cho phép người dùng quản lý chiều cao của các phần tử, tạo ra giao diện web chính xác và chuyên nghiệp.
 • Kiểm soát được nội dung hiển thị trong phần tử.
 • Tăng khả năng phản hồi với kích thước màn hình khác nhau.

Nhược điểm

 • Không thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính height.
 • Không thể xác định chiều cao của một phần tử nếu phần tử cha không được xác định rõ ràng.

Lời khuyên CSS height property

 • Hãy sử dụng thuộc tính height để quản lý và điều khiển chiều cao của các phần tử trên trang web của bạn.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách xác định chiều cao bằng giá trị số hoặc phần trăm để đảm bảo kích thước của phần tử được hiển thị đúng cách trên mọi thiết bị.
 • Sử dụng min-height hoặc max-height để kiểm soát kích thước tối thiểu hoặc tối đa của một phần tử.

1. Tại sao nội dung trong phần tử có thể tràn ra ngoài?

Nội dung trong phần tử có thể tràn ra ngoài nếu kích thước của phần tử nhỏ hơn nội dung. Điều này có thể được quản lý bằng cách sử dụng thuộc tính overflow để hiển thị thanh cuộn hoặc cắt bớt nội dung.

2. Làm thế nào để đặt chiều cao của phần tử bằng giá trị phần trăm?

Để đặt chiều cao của một phần tử bằng giá trị phần trăm, bạn sử dụng giá trị % sau giá trị số. Ví dụ: height: 50%;.

3. Tôi có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính height không?

Không, giá trị âm không được phép cho thuộc tính height.

4. Làm thế nào để kiểm soát kích thước tối thiểu của một phần tử?

Bạn có thể sử dụng thuộc tính min-height để xác định kích thước tối thiểu của một phần tử.

5. Làm thế nào để kiểm soát kích thước tối đa của một phần tử?

Bạn có thể sử dụng thuộc tính max-height để xác định kích thước tối đa của một phần tử.