CSS min-width property sử dụng như thế nào ?

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets, là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để định dạng các trang web. Trong CSS, có nhiều thuộc tính khác nhau được sử dụng để định dạng và căn chỉnh phần tử trên trang web, trong đó có thuộc tính min-width.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thuộc tính CSS min-width property, từ cơ bản đến chi tiết và ưu nhược điểm của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS min-width property là gì ?

Thuộc tính CSS min-width property được sử dụng để thiết lập giá trị chiều rộng tối thiểu của hộp nội dung của một phần tử. Nghĩa là chiều rộng của hộp nội dung có thể lớn hơn giá trị min-width, nhưng không thể nhỏ hơn. Thuộc tính này đặt ra giới hạn dưới cho chiều rộng của phần tử. Nó sẽ được áp dụng khi nội dung nhỏ hơn giá trị min-width; nếu nội dung lớn hơn, thuộc tính này sẽ không có tác dụng. Thuộc tính này đảm bảo rằng giá trị của thuộc tính CSS min-width property không thể nhỏ hơn giá trị của min-width. Nó không cho phép các giá trị âm.

Thuộc tính CSS min-width property có thể được sử dụng bởi những người muốn định dạng và căn chỉnh các phần tử trên trang web một cách chính xác và linh hoạt. Chúng ta có thể sử dụng nó để đặt giới hạn tối thiểu cho chiều rộng của các phần tử, giúp tránh hiện tượng tràn nội dung hoặc lỗi trang web khi hiển thị trên các thiết bị khác nhau.

Thuộc tính CSS min-width property được định nghĩa như sau:

 • none: Đây là giá trị mặc định và không giới hạn chiều rộng của hộp nội dung.
 • length: Giá trị này định nghĩa chiều rộng tối thiểu của hộp nội dung thông qua đơn vị đo px, cm, pt, vv.
 • initial: Thuộc tính được thiết lập về giá trị mặc định của nó.
 • inherit: Thuộc tính được kế thừa từ phần tử cha của nó.

Ví dụ:

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xác định chiều rộng tối thiểu của bốn phần tử đoạn văn bằng cách sử dụng giá trị length của thuộc tính min-width. Chiều rộng tối thiểu của đoạn văn đầu tiên là 425px, đoạn văn thứ hai là 22em, đoạn văn thứ ba là 220pt và đoạn văn thứ tư được thiết lập thành giá trị ban đầu.

p:nth-child(1) {
  min-width: 425px;
}

p:nth-child(2) {
  min-width: 22em;
}

p:nth-child(3) {
  min-width: 220pt;
}

p:nth-child(4) {
  min-width: initial;
}

Hướng dẫn CSS min-width property

Để sử d ể thuộc tính CSS min-width property, chúng ta có thể sử dụng cách sau:

 1. Chọn phần tử mà bạn muốn áp dụng thuộc tính min-width.
 2. Sử dụng khai báo thuộc tính min-width và giá trị tương ứng với nó (none, length, initial, hoặc inherit).

Chúng ta cũng có thể sử dụng các giá trị đo lường khác nhau, bao gồm px, em, pt, vv.

Ví dụ: Để thiết lập chiều rộng tối thiểu của một phần tử div là 400px, chúng ta có thể sử dụng mã lệnh sau:

div {
  min-width: 400px;
}

Ví dụ cụ thể CSS min-width property

CSS min-width property cho phép bạn chỉ định chiều rộng tối thiểu của một phần tử. Giá trị mặc định của thuộc tính này là auto, có nghĩa là chiều rộng của phần tử sẽ được xác định bởi nội dung của nó.

Để chỉ định chiều rộng tối thiểu của một phần tử, bạn có thể sử dụng giá trị số cho thuộc tính min-width. Giá trị này có thể được chỉ định bằng pixel, em, rem, hoặc các đơn vị độ dài khác. Ví dụ:

// Để đặt chiều rộng tối thiểu của một phần tử là 100px
div {
 min-width: 100px;
}

Ví dụ này sẽ đặt chiều rộng tối thiểu của phần tử div là 100px. Nếu nội dung của phần tử nhỏ hơn 100px, phần tử sẽ được kéo dài để có chiều rộng là 100px.

Bạn cũng có thể sử dụng giá trị auto cho thuộc tính min-width để cho phép phần tử có chiều rộng tối thiểu dựa trên nội dung của nó. Ví dụ:

// Để cho phép phần tử có chiều rộng tối thiểu dựa trên nội dung của nó
div {
 min-width: auto;
}

Ví dụ này sẽ cho phép phần tử div có chiều rộng tối thiểu dựa trên nội dung của nó. Nếu nội dung của phần tử nhỏ hơn chiều rộng của phần tử cha, phần tử sẽ được kéo dài để có chiều rộng bằng chiều rộng của phần tử cha.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng CSS min-width property:

Để đảm bảo rằng một nút luôn có chiều rộng tối thiểu là 100px, bạn có thể sử dụng min-width: 100px;.

button {
 min-width: 100px;
}

Để đảm bảo rằng một cột luôn có chiều rộng tối thiểu là 500px, bạn có thể sử dụng min-width: 500px;.

.column {
 min-width: 500px;
}

Để đảm bảo rằng một phần tử không bị co lại, bạn có thể sử dụng min-width: 100%; và overflow: hidden;.

div {
 min-width: 100%;
 overflow: hidden;
}

Để đảm bảo rằng một hình ảnh luôn có chiều cao tối thiểu là 100px và chiều rộng tối thiểu là 200px, bạn có thể sử dụng min-width: 200px; min-height: 100px;.

img {
 min-width: 200px;
 min-height: 100px;
}

Để đảm bảo rằng một cột luôn có chiều cao tối thiểu là 500px và chiều rộng tối thiểu là 200px, bạn có thể sử dụng min-width: 200px; min-height: 500px;.

.column {
 min-width: 200px;
 min-height: 500px;
}

Để đảm bảo rằng một phần tử không bị co lại theo bất kỳ hướng nào, bạn có thể sử dụng min-width: 100%; min-height: 100%; và overflow: hidden;.

div {
 min-width: 100%;
 min-height: 100%;
 overflow: hidden;
}

Ưu và Nhược điểm CSS min-width property

Ưu điểm của CSS min-width property

 • Giúp đảm bảo rằng phần tử trên trang web luôn hiển thị đúng cách, ngay cả trên các thiết bị khác nhau.
 • Giúp tránh hiện tượng tràn nội dung và lỗi trang web do kích thước phần tử quá nhỏ.
 • Cho phép căn chỉnh các phần tử trên trang web một cách chính xác và linh hoạt.

Nhược điểm của CSS min-width property

 • Không phải tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ thuộc tính min-width.
 • Có thể gây khó khăn trong việc thiết kế đáp ứng (responsive design) cho trang web.

Lời khuyên CSS min-width property

Khi sử dụng thuộc tính min-width, chúng ta nên lưu ý một số điểm sau:

 • Nên áp dụng thuộc tính min-width vào các phần tử cần căn chỉnh độ rộng của chúng, chẳng hạn như các phần tử văn bản hoặc hình ảnh.
 • Nếu sử dụng giá trị length, hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với kích thước của phần tử và không gây ra hiện tượng tràn nội dung.
 • Nên kiểm tra hiệu quả của thuộc tính min-width trên các trình duyệt khác nhau để đảm bảo tính tương thích của trang web.

Tổng kết

CSS min-width property là một thuộc tính quan trọng trong việc thiết kế trang web. Nó giúp đảm bảo rằng các phần tử trên trang web luôn hiển thị đúng cách và không gây ra lỗi trang web do kích thước phần tử quá nhỏ. Ngoài ra, sử dụng đúng thuộc tính min-width cũng giúp căn chỉnh các phần tử trên trang web một cách chính xác và linh hoạt. Tuy nhiên, để sử dụng thuộc tính min-width đúng cách, chúng ta cần lưu ý đến các điểm mạnh và yếu, áp dụng đúng cách và kiểm tra hiệu quả trên các trình duyệt khác nhau.

1. Thuộc tính min-width có khác với thuộc tính max-width không?

Cả hai thuộc tính này đều được sử dụng để tạo ra giới hạn cho chiều rộng của phần tử, tuy nhiên min-width được sử dụng để đặt giới hạn tối thiểu, trong khi max-width được sử dụng để đặt giới hạn tối đa cho chiều rộng của phần tử.

2. Tại sao chúng ta nên sử dụng thuộc tính min-width?

Sử dụng thuộc tính min-width giúp đảm bảo rằng phần tử trên trang web luôn hiển thị đúng cách và không gây ra lỗi trang web do kích thước phần tử quá nhỏ.

3. Thuộc tính min-width có tác dụng trên tất cả các phần tử trên trang web không?

Không, thuộc tính min-width chỉ áp dụng cho các phần tử mà bạn đã chọn để thiết lập thuộc tính này.

4. Có thể sử dụng giá trị âm v ào thuộc tính min-width không?

Không, giá trị âm không được chấp nhận khi sử dụng thuộc tính min-width.

5. Thuộc tính min-width có tác động đến độ phản hồi của trang web hay không?

Có, nếu không sử dụng đúng cách, thuộc tính min-width có thể gây khó khăn trong việc thiết kế đáp ứng (responsive design) cho trang web.