CSS border-image property sử dụng như thế nào ?

CSS border-image property là một thuộc tính của CSS được sử dụng để định nghĩa một hình ảnh được sử dụng như viền cho các phần tử. Nó vẽ một hình ảnh bên ngoài phần tử và thay thế đường viền của phần tử bằng hình ảnh tương ứng. Đây là một nhiệm vụ thú vị để thay thế đường viền của một phần tử bằng hình ảnh. Thuộc tính border-image có thể được áp dụng cho tất cả các phần tử trừ các phần tử trong bảng nội bộ (như tr, th, td) khi border-collapse được thiết lập thành collapse.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Đây là thuộc tính tắt cho border-image-source, border-image-slice, border-image-width, border-image-outset và border-image-repeat. Chúng ta có thể đặt tất cả các thuộc tính này cùng một lúc bằng cách sử dụng thuộc tính border-image. Nếu một trong các giá trị không được chỉ định, thì chúng sẽ được thiết lập thành giá trị mặc định của chúng. Giá trị mặc định của thuộc tính này là:

border-image: none 100% 1 0 stretch

CSS border-image property là gì

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính CSS border-image để hiển thị hình ảnh như một đường viền cho các phần tử. Điều này cho phép chúng ta tạo ra các hiệu ứng đa dạng cho thiết kế của trang web của chúng ta. Thuộc tính border-image có năm giá trị riêng biệt: border-image-sourceborder-image-sliceborder-image-widthborder-image-outset và border-image-repeat. Chúng ta có thể sử dụng cùng một giá trị để thiết lập các thuộc tính này hoặc sử dụng các giá trị khác nhau để tùy chỉnh hiệu ứng của đường viền.

CSS border-image property có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai muốn tạo ra các hiệu ứng đa dạng cho thiết kế của trang web của mình. Nó có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển web, các nhà thiết kế đồ hoạ và các chuyên gia tiếp thị số để tạo ra các thiết kế hấp dẫn và tăng khả năng tương tác của người dùng.

Hướng dẫn CSS border-image property

border-image-source

Thuộc tính border-image-source được sử dụng để chỉ định nguồn của hình ảnh đường viền. Nó thiết lập đường dẫn tới hình ảnh hoặc chỉ định vị trí của hình ảnh được sử dụng làm đường viền. Chúng ta có thể sử dụng các giá trị như URL, linear-gradient hoặc radial-gradient để thiết lập giá trị cho thuộc tính này.

Ví dụ:

border-image-source: url("border.png");

border-image-slice

Thuộc tính border-image-slice được sử dụng để chia một hình ảnh thành phần để tạo ra các miếng đường viền. Giá trị của thuộc tính này chỉ định cách chia hình ảnh để tạo ra các phần tử của đường viền Ví dụ:

border-image-slice: 30%;

border-image-width

Thuộc tính border-image-width được sử dụng để thiết lập chiều rộng của đường viền. Chúng ta có thể sử dụng các giá trị như px, em hoặc % để thiết lập giá trị cho thuộc tính này. Nếu chúng ta muốn thiết lập chiều rộng khác nhau cho từng cạnh của đường viền, chúng ta có thể sử dụng nhiều giá trị.

Ví dụ:

border-image-width: 10px 5px;

border-image-outset

Thuộc tính border-image-outset được sử dụng để tạo ra khoảng cách giữa đường viền và phần tử. Chúng ta có thể sử dụng các giá trị như px, em hoặc % để thiết lập giá trị cho thuộc tính này.

Ví dụ:

border-image-outset: 3px;

border-image-repeat

Thuộc tính border-image-repeat được sử dụng để điều khiển việc lặp lại hình ảnh để điền vào khu vực đường viền. Chúng ta có thể sử dụng giá trị stretchrepeatroundspace để thiết lập giá trị cho thuộc tính này.

Ví dụ:

border-image-repeat: repeat;

Ví dụ CSS border-image property

CSS border-image property cho phép bạn thay thế đường viền của một phần tử bằng một hình ảnh.

Giá trị mặc định của thuộc tính này là none, có nghĩa là phần tử sẽ có đường viền theo mặc định.

Để chỉ định một hình ảnh làm đường viền cho một phần tử, bạn có thể sử dụng giá trị url() cho thuộc tính border-image-source. Giá trị này phải là đường dẫn đến hình ảnh. Ví dụ:

// Để sử dụng một hình ảnh làm đường viền cho một phần tử
div {
 border-image-source: url("image.png");
}

Ví dụ này sẽ sử dụng hình ảnh “image.png” làm đường viền cho phần tử div.

Bạn cũng có thể sử dụng giá trị repeat() hoặc stretch() cho thuộc tính border-image-repeat để chỉ định cách hình ảnh được lặp lại xung quanh đường viền. Giá trị repeat() sẽ lặp lại hình ảnh theo chiều ngang và chiều dọc. Giá trị stretch() sẽ kéo dài hình ảnh để lấp đầy toàn bộ đường viền. Ví dụ:

// Để lặp lại một hình ảnh xung quanh đường viền
div {
 border-image-source: url("image.png");
 border-image-repeat: repeat;
}

// Để kéo dài một hình ảnh xung quanh đường viền
div {
 border-image-source: url("image.png");
 border-image-repeat: stretch;
}

Bạn cũng có thể sử dụng giá trị số cho thuộc tính border-image-slice để chỉ định phần của hình ảnh được sử dụng làm đường viền. Giá trị này phải là một số nguyên từ 1 đến 9, đại diện cho 9 phần bằng nhau của hình ảnh. Ví dụ:

// Để sử dụng phần giữa của một hình ảnh làm đường viền
div {
 border-image-source: url("image.png");
 border-image-slice: 4;
}

Ví dụ này sẽ sử dụng phần giữa của hình ảnh “image.png” làm đường viền cho phần tử div.

Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng giá trị số cho thuộc tính border-image-width để chỉ định chiều rộng của đường viền. Giá trị này phải là một số nguyên, đại diện cho chiều rộng của đường viền tính bằng pixel. Ví dụ:

// Để đặt chiều rộng của đường viền là 5px
div {
 border-image-source: url("image.png");
 border-image-width: 5px;
}

Ví dụ này sẽ đặt chiều rộng của đường viền cho phần tử div là 5px.

Ưu và Nhược điểm CSS border-image property

Ưu điểm của CSS border-image property

 1. Tạo ra các hiệu ứng đa dạng cho thiết kế của trang web
 2. Cho phép tùy chỉnh đường viền theo cách mà bạn muốn

Nhược điểm của CSS border-image property

 1. Không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt
 2. Có thể làm giảm tốc độ tải trang nếu sử dụng quá nhiều hình ảnh.

Lời khuyên CSS border-image property

Khi sử dụng CSS border-image property, chúng ta nên luôn kiểm tra xem các giá trị đã thiết lập có đúng hay không và đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng trên tất cả các trình duyệt.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên sử dụng hình ảnh có dung lượng nhỏ để giảm thiểu tốc độ tải trang.

Kết luận

CSS border-image property là một công cụ mạnh mẽ cho việc thiết kế phần viền của các phần tử trên trang web. Bằng cách sử dụng các giá trị khác nhau của thuộc tính này, chúng ta có thể tạo ra các hiệu ứng độc đáo và tùy chỉnh đường viền theo ý muốn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng CSS border-image property không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt và có thể làm giảm tốc độ tải trang nếu sử dụng quá nhiều hình ảnh. Vì vậy, chúng ta nên cẩn thận khi sử dụng công cụ này và luôn kiểm tra trước khi triển khai trên trang web của mình. 

1. CSS border-image property có thể áp dụng cho tất cả các phần tử hay không?

Đáp án: Không. CSS border-image property không thể áp dụng cho các phần tử trong bảng nội bộ (như tr, th, td) khi border-collapse được thiết lập thành collapse.

2. Có bao nhiêu giá trị trong CSS border-image property?

Đáp án: CSS border-image property có năm giá trị riêng biệt: border-image-sourceborder-image-sliceborder-image-widthborder-image-outset và border-image-repeat.

3. Chúng ta có thể sử dụng các hình ảnh khác nhau cho từng cạnh của đường viền hay không?

Đáp án: Có. Chúng ta có thể sử dụng nhiều giá trị cho thuộc tính border-image-width để thiết lập chiều rộng khác nhau cho từng cạnh của đường viền.

4. CSS border-image property có hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt hay không? 

Đáp án: Không, CSS border-image property không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt. Chúng ta nên kiểm tra xem trình duyệt mà mình đang sử dụng có hỗ trợ thuộc tính này hay không để đảm bảo rằng trang web của chúng ta hoạt động đúng trên mọi nền tảng.

5. Có thể sử dụng gradient như là hình ảnh cho đường viền hay không?

Đáp án: Có. Chúng ta có thể sử dụng các dạng gradient như linear-gradient và radial-gradient làm hình ảnh cho đường viền.