CSS max-width property sử dụng như thế nào ?

CSS max-width property được sử dụng để giới hạn chiều rộng của các phần tử trong các trang web. Nó giúp cho những phần tử này có thể chỉnh sửa kích thước để phù hợp với các thiết bị hiển thị khác nhau, đồng thời giúp cải thiện trải nghiệm người dùng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS max-width property là gì ?

CSS max-width property được sử dụng để giới hạn chiều rộng của một phần tử trong website. Ví dụ như muốn giới hạn chiều rộng của hình ảnh, giới hạn chiều rộng của menu,..v.v. Điều này giúp tránh tình trạng tràn ra ngoài và khiến trang web không đẹp mắt.

max-width property được sử dụng bởi các lập trình viên web và thiết kế viên web. Bất kỳ ai muốn tạo ra một trang web chuyên nghiệp và đẹp mắt đều cần biết đến CSS max-width property.

CSS max-width property được sử dụng để giới hạn chiều rộng của một phần tử trên trang web. Khi giá trị của max-width được thiết lập, chiều rộng của phần tử sẽ không vượt quá giới hạn này. Ví dụ, nếu bạn muốn giới hạn chiều rộng của một bức ảnh trên trang web tại 500px, bạn có thể sử dụng max-width property để đảm bảo rằng ảnh sẽ không vượt quá kích thước này.

Hướng dẫn CSS max-width property

Để sử dụng CSS max-width property, bạn cần thiết lập giá trị cho nó trong mã CSS của mình. Cú pháp của max-width property như sau:

selector {
  max-width: value;
}

Trong đó “selector” là tên của phần tử mà bạn muốn áp dụng thuộc tính này, và “value” là giá trị bạn muốn thiết lập cho max-width của phần tử.

Ví dụ: muốn chỉnh chiều rộng của hình ảnh là 500px, bạn có thể sử dụng mã CSS sau:

img {
  max-width: 500px;
}

Ví dụ CSS max-width property

CSS max-width property cho phép bạn chỉ định chiều rộng tối đa của một phần tử. Giá trị mặc định của thuộc tính này là none, có nghĩa là phần tử sẽ có chiều rộng không giới hạn.

Để chỉ định chiều rộng tối đa của một phần tử, bạn có thể sử dụng giá trị số cho thuộc tính max-width. Giá trị này có thể được chỉ định bằng pixel, em, rem, hoặc các đơn vị độ dài khác. Ví dụ:

// Để đặt chiều rộng tối đa của một phần tử là 100px
div {
 max-width: 100px;
}

Ví dụ này sẽ đặt chiều rộng tối đa của phần tử div là 100px. Nếu nội dung của phần tử vượt quá 100px, phần tử sẽ bị nén.

Bạn cũng có thể sử dụng giá trị auto cho thuộc tính max-width để cho phép phần tử có chiều rộng tối đa dựa trên nội dung của nó. Ví dụ:

// Để cho phép phần tử có chiều rộng tối đa dựa trên nội dung của nó
div {
 max-width: auto;
}

Ví dụ này sẽ cho phép phần tử div có chiều rộng tối đa dựa trên nội dung của nó. Nếu nội dung của phần tử vượt quá chiều rộng của phần tử cha, phần tử sẽ bị nén.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng CSS max-width property:

Để ngăn một hình ảnh quá lớn khỏi làm hỏng bố cục của trang web, bạn có thể sử dụng max-width: 100%; để giới hạn chiều rộng của hình ảnh.

img {
 max-width: 100%;
}

Để ngăn một cột quá rộng khỏi làm hỏng bố cục của trang web, bạn có thể sử dụng max-width: 500px; để giới hạn chiều rộng của cột.

.column {
 max-width: 500px;
}

Để ngăn một phần tử bị nén, bạn có thể sử dụng max-width: 100%; và overflow: hidden;.

div {
 max-width: 100%;
 overflow: hidden;
}

Ưu và Nhược điểm CSS max-width property

Ưu điểm

 • Giúp giới hạn chiều rộng của các phần tử trên trang web
 • Tăng tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cho trang web
 • Giúp tránh tình trạng phần tử bị tràn ra ngoài nội dung của trang web

Nhược điểm

 • Không sử dụng được với các phần tử có kích thước động.
 • Không hoạt động tốt khi sử dụng với các trình duyệt cũ hơn.

Lời khuyên CSS max-width property

 • Nên sử dụng CSS max-width property để giới hạn chiều rộng của các phần tử trên trang web để tăng tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cho trang web.
 • Nên kiểm tra hiệu quả của max-width property với các trình duyệt khác nhau để đảm bảo tính tương thích.

Tại sao lại cần sử dụng CSS max-width property?

Sử dụng CSS max-width property giúp giới hạn chiều rộng của phần tử trên trang web, tăng tính chuyên nghiệp và giảm thiểu tình trạng bị tràn ra ngoài.

Làm sao để sử dụng CSS max-width property?

Bạn có thể sử dụng cú pháp sau: selector {max-width: value;}

Khi sử dụng CSS max-width property, nếu kích thước nội dung vượt quá giới hạn được thiết lập thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

Nếu kích thước nội dung vượt quá giới hạn được thiết lập bởi CSS max-width property, nội dung sẽ tự động thay đổi chiều cao của phần tử.

CSS max-width property hoạt động tốt trên các trình duyệt nào?

CSS max-width property hoạt động tốt trên các trình duyệt hiện đại như Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge,..

Có thể sử dụng CSS max-width property cho các phần tử có kích thước động không?

Không, CSS max-width property chỉ hoạt động với các phần tử có kích thước cố định.