CSS Variables – Sử dụng thuộc tính Variables trong CSS

CSS Variables hay còn gọi là Cascading Style Sheet Variables, là tính năng được giới thiệu trong CSS3. Nó cho phép chúng ta định nghĩa các biến để sử dụng lại giá trị của thuộc tính bất kỳ trong CSS và có khả năng thay đổi giá trị theo từng trường hợp cụ thể.

Tổng quan CSS Variables là gì

CSS Variables cho phép lập trình viên tạo ra những tên biến, gán giá trị cho chúng và sử dụng nhiều lần trong code. Điều này giúp cho việc xử lý các thuộc tính của website nhanh chóng hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức. Hơn nữa, CSS Variables còn cung cấp một số tính năng linh hoạt khác cho người lập trình.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS Variables là gì ?

CSS Variables là một tính năng mạnh mẽ trong CSS, được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế các trang web động và tương tác. Những ai đang làm việc với CSS, đặc biệt là những người muốn tối ưu hóa code của mình, sẽ không thể bỏ qua Variables.

CSS Variables là một tập hợp các biến được định nghĩa trong CSS, cho phép lưu trữ và sử dụng lại các giá trị như màu sắc, kích thước, font chữ, v.v. Biến này sẽ giúp cho code của bạn dễ đọc và sửa chữa hơn.

Hướng dẫn CSS Variables

CSS Variables là một tính năng của CSS cho phép bạn lưu trữ các giá trị để sử dụng lại trong CSS của mình. Chúng được khai báo bằng cú pháp sau:

:root {
 --primary-color: #ff0000;
}

Sau khi khai báo, bạn có thể sử dụng biến trong CSS của mình bằng cách sử dụng cú pháp sau:

body {
 color: var(--primary-color);
}

Trong ví dụ này, chúng ta đã khai báo một biến có tên là primary-color với giá trị là #ff0000. Sau đó, chúng ta đã sử dụng biến này để đặt màu văn bản của cơ thể thành màu đỏ.

Bạn có thể sử dụng CSS Variables để làm cho CSS của mình ngắn gọn và dễ bảo trì hơn. Ví dụ, thay vì sử dụng #ff0000 trong CSS của mình 10 lần, bạn có thể khai báo một biến primary-color và sử dụng nó 10 lần. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng thay đổi màu đỏ thành màu khác nếu cần.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng CSS Variables:

 • Bạn có thể sử dụng Variables để lưu trữ các giá trị màu, kích thước phông chữ, khoảng cách, v.v.
 • Bạn có thể sử dụng Variables để tạo các hiệu ứng tùy chỉnh.
 • Bạn có thể sử dụng Variables để tạo các theme CSS có thể tùy chỉnh.

Cách định nghĩa CSS Variables

Để định nghĩa một biến CSS, ta sử dụng cú pháp sau:

--tên-biến: giá-trị;

Trong đó, --tên-biến là tên biến, có thể đặt theo bất cứ định dạng nào. Giá trị là giá trị mà ta muốn gán cho biến đó.

Ví dụ:

:root {
 --background-color: # F5F5F5;
}

Cách sử dụng CSS Variables

Để sử dụng biến CSS, ta sử dụng var() function. Cú pháp:

var(--tên-biến)

Ví dụ:

body {
 background-color: var(--background-color);
}

Cách sử dụng CSS Variables trong Calc()

Ta có thể sử dụng biến CSS trong calc() function để tính toán các giá trị mới. Ví dụ:

.element {
 --padding: 10px;
 padding: calc(var(--padding) * 2);
}

Ưu và Nhược điểm CSS Variables

Ưu điểm của Variables

 • Giúp giảm mã lặp trong CSS.
 • Dễ dàng thay đổi các giá trị thuộc tính mà không cần tìm kiếm và thay đổi các giá trị trong code.
 • Phù hợp với việc thiết kế responsive website.
 • Tăng tính tái sử dụng của code và giảm thời gian cần để code lại.

Nhược điểm của Variables

 • Không được hỗ trợ trên mọi trình duyệt.
 • Có thể dẫn đến hiệu năng chậm trên các trình duyệt cũ.
 • Có thể khó khăn trong việc debug nếu có sai sót trong định dạng tên biến hoặc thiếu giá trị thì sẽ gây ra lỗi trong website.

Lời khuyên CSS Variables

 • Sử dụng CSS Variables để tạo các biến có tính linh hoạt, giúp cho code của bạn dễ đọc và sửa chữa hơn.
 • Chú ý đến cú pháp khi định nghĩa và sử dụng biến trong CSS.
 • Kiểm tra các trình duyệt hỗ trợ CSS Variables để đảm bảo tính tương thích của website.

Q1: CSS Variables là gì?

A1: CSS Variables hay Cascading Style Sheet Variables là tính năng mới được giới thiệu trong CSS3, cho phép tạo ra các biến để tái sử dụng các giá trị thuộc tính trong CSS.

Q2: Tại sao nên sử dụng CSS Variables?

A2: Sử dụng Variables giúp giảm mã lặp trong CSS, tăng tính tái sử dụng của code và giảm thời gian cần để code lại.

Q3: Làm thế nào để định nghĩa một biến CSS?

A3: Để định nghĩa một biến CSS, sử dụng cú pháp --ten-bien: gia-tri;. Trong đó, --ten-bien là tên biến và gia-tri là giá trị mà ta muốn gán cho biến đó.

Q4: Làm thế nào để sử dụng Variables?

A4: Sử dụng var() function để sử dụng biến CSS. Cú pháp: var(--ten-bien).

Q5: CSS Variables có nhược điểm gì?

A5: Variables không được hỗ trợ trên mọi trình duyệt và có thể dẫn đến hiệu năng chậm trên các trình duyệt cũ.