CSS Text Effects – Cách sử dụng Text Effects trong CSS

CSS là viết tắt của “Cascading Style Sheets” dùng để trình bày các trang web. Khi sử dụng CSS, chúng ta có thể định dạng và tạo hiệu ứng cho tài liệu HTML của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CSS Text Effects. Hãy cùng khám phá!

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS Text Effects là gì

CSS Text Effects là các thuộc tính được sử dụng để áp dụng các hiệu ứng cho văn bản trong tài liệu HTML. Đây là các thuộc tính hữu ích giúp tạo ra văn bản hấp dẫn và rõ ràng hơn. Dưới đây là một số thuộc tính hiệu ứng văn bản CSS phổ biến:

 1. word-break
 2. text-overflow
 3. word-wrap
 4. writing-mode

Tất cả các thuộc tính này đều có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng văn bản độc đáo.

CSS Text Effects có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai muốn tạo ra các hiệu ứng văn bản độc đáo trong trình duyệt web của mình. Đây có thể là các nhà phát triển web, các nhà thiết kế web hoặc bất kỳ ai quan tâm đến việc tạo ra các hiệu ứng văn bản.

CSS Text Effects là gì Là gì

Như đã đề cập ở trên, CSS Text Effects là các thuộc tính được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng văn bản trong tài liệu HTML. Dưới đây là một số chi tiết về các thuộc tính này:

1. word-break

Thuộc tính word-break xác định cách mà từ sẽ được phân đoạn khi cuối dòng. Nó có thể được sử dụng để định dạng và căn chỉnh văn bản trên trang web của bạn.

Cú pháp: word-break: normal|break-all|keep-all|initial|inherit;

 • Giá trị mặc định của thuộc tính này là normal.
 • Giá trị keep-all giữ nguyên từ nguyên gốc, không phân đoạn.
 • Giá trị break-all phân đoạn từ theo số ký tự, nếu từ quá dài thì chia thành nhiều dòng.

Ví dụ:

p {
 word-break: break-all;
}

Khi áp dụng thuộc tính này vào văn bản của bạn, các từ sẽ được phân đoạn một cách thông minh để giữ cho văn bản của bạn đẹp hơn.

2. text-overflow

Thuộc tính text-overflow được sử dụng để xác định cách hiển thị các phần của văn bản mà không rộng hơn khu vực chứa của nó. Nó cho phép bạn tạo ra các hiệu ứng văn bản như làm giữ nguyên văn bản trên một dòng duy nhất hoặc hiển thị ba dấu chấm (…) khi văn bản bị cắt ngắn.

Cú pháp: text-overflow: clip|ellipsis|string|initial|inherit;

 • Giá trị mặc định của thuộc tính này là clip.
 • Giá trị ellipsis sẽ thêm dấu ba chấm ở cuối văn bản khi bị cắt ngắn.
 • Gi á trị string cho phép bạn tự định nghĩa chuỗi hiển thị khi văn bản bị cắt ngắn.

Ví dụ:

p {
 white-space: nowrap;
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
}

Khi áp dụng thuộc tính này vào văn bản của bạn, văn bản sẽ được giữ trong một dòng và khi văn bản quá dài, dấu ba chấm (…) sẽ được thêm vào cuối văn bản.

3. word-wrap

Thuộc tính word-wrap xác định cách các từ sẽ bị phân đoạn khi kích thước của khu vực hiển thị không đủ để hiển thị toàn bộ từ. Nó cho phép bạn điều chỉnh văn bản trên trang web của bạn sao cho nó vừa với khu vực hiển thị.

Cú pháp: word-wrap: normal|break-word|initial|inherit;

 • Giá trị mặc định là normal.
 • Giá trị break-word cho phép phân đoạn từ khi nó quá dài để hiển thị trên một dòng.

Ví dụ:

p {
 word-wrap: break-word;
}

Khi áp dụng thuộc tính này vào văn bản của bạn, các từ sẽ được phân đoạn một cách thông minh để giữ cho văn bản của bạn đẹp hơn.

4. writing-mode

Thuộc tính writing-mode xác định cách hiển thị văn bản trong không gian hai chiều, được sử dụng chủ yếu trong tiếng Nhật và Trung Quốc.

Cú pháp: writing-mode: horizontal-tb|vertical-rl|vertical-lr|sideways-rl|sideways-lr|horizontal-bt;

 • Giá trị mặc định là horizontal-tb.
 • Các giá trị vertical-rl và vertical-lr cho phép hiển thị văn bản dọc theo chiều ngang hoặc chiều dọc.
 • Các giá trị sideways-rl và sideways-lr cho phép xoay văn bản 90 độ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
 • Giá trị horizontal-bt cho phép hiển thị văn bản từ phải sang trái.

Ví dụ:

p {
 writing-mode: vertical-rl;
}

Khi áp dụng thuộc tính này vào văn bản của bạn, văn bản sẽ được hiển thị dọc theo chiều ngang.

Hướng dẫn CSS Text Effects

Để sử dụng các thuộc tính CSS Text Effects, chúng ta có thể thêm chúng vào tệp CSS của mình và áp dụng chúng cho các phần tử HTML của mình bằng cách sử dụng lớp hoặc ID.

Ví dụ:

<p class="word-break-example">This text will be broken into several lines on smaller screens.</p>

<style>
 .word-break-example {
  word-break: break-all;
 }
</style>

Ở đây, chúng ta đã sử dụng thuộc tính word-break để phân đoạn từ khi chúng quá dài trên màn hình nhỏ.

Ưu và Nhược điểm CSS Text Effects là gì

Ưu điểm của CSS Text Effects là giúp tạo ra các hiệu ứng văn bản độc đáo và hấp dẫn. Chúng có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng tr ên trang web của bạn và tăng khả năng nhận diện thương hiệu.

Hơn nữa, CSS Text Effects cũng giúp cải thiện khả năng đọc của văn bản trong các trường hợp văn bản quá dài hoặc không vừa kích thước màn hình.

Tuy nhiên, nhược điểm của CSS Text Effects là chúng có thể làm giảm khả năng tương thích giữa các trình duyệt khác nhau. Một số thuộc tính có thể không được hỗ trợ trên một số trình duyệt, do đó, bạn cần kiểm tra kỹ trước khi sử dụng chúng.

Ngoài ra, sử dụng quá nhiều hiệu ứng văn bản cũng có thể làm giảm tốc độ tải trang, gây phiền toái cho người dùng và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của trang web.

Lời khuyên CSS Text Effects là gì

Khi sử dụng CSS Text Effects, hãy luôn luôn kiểm tra tương thích trên các trình duyệt khác nhau để đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động tốt trên tất cả các nền tảng.

Ngoài ra, hãy sử dụng các hiệu ứng văn bản một cách hợp lý để không làm giảm tốc độ tải trang và tránh gây phiền toái cho người dùng. Hãy chọn những hiệu ứng phù hợp với nội dung của bạn để tăng khả năng nhận diện thương hiệu và cải thiện trải nghiệm người dùng.

1. Tôi có thể sử dụng CSS Text Effects cho tiêu đề của trang web của mình không?

Có, bạn có thể sử dụng CSS Text Effects cho tiêu đề của trang web của mình để tạo hiệu ứng độc đáo và thu hút khách hàng.

2. Làm thế nào để kiểm tra tương thích trên các trình duyệt khác nhau khi sử dụng CSS Text Effects?

Bạn có thể sử dụng các công cụ kiểm tra tương thích trực tuyến hoặc kiểm tra trên các trình duyệt khác nhau để đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động tốt trên tất cả các nền tảng.

3. Có bao nhiêu thuộc tính CSS Text Effects?

Hiện tại, CSS Text Effects cung cấp 4 thuộc tính: word-break, text-overflow, word-wrap và writing-mode.

4. Tôi có thể sử dụng CSS Text Effects cho các ngôn ngữ khác nhau không?

Có, bạn có thể sử dụng CSS Text Effects cho các ngôn ngữ khác nhau để tạo hiệu ứng văn bản độc đáo và hấp dẫn.

5. Làm thế nào để chọn hiệu ứng phù hợp với nội dung của mình khi sử dụng CSS Text Effects?

Bạn nên chọn các hiệu ứng phù hợp với nội dung của mình để tăng khả năng nhận diện thương hiệu và cải thiện trải nghiệm người dùng. Hãy chọn các hiệu ứng dễ đọc và không làm giảm tốc độ tải trang của trang web của bạn.