CSS Order – Cách sử dụng thuộc tính Order trong CSS

CSS order là một thuộc tính CSS cho phép xác định thứ tự các mục linh hoạt trong container lưới hoặc flexbox. Nó được sử dụng chủ yếu để sắp xếp các mục flexbox theo thứ tự nhất định. Tuy nhiên, nếu phần tử không linh hoạt, thì thuộc tính này sẽ không có tác dụng.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS order là gì ?

Thuộc tính order của CSS chỉ định thứ tự hiển thị của các mục linh hoạt. Phần tử có giá trị order thấp nhất sẽ được hiển thị trước, và giá trị cao hơn sẽ được đặt sau đó. Nó chỉ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị của các phần tử mà không ảnh hưởng đến thứ tự tab hoặc logic.

Khi sử dụng order, các phần tử sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá trị order. Nếu hai phần tử sử dụng cùng một giá trị order, thì chúng sẽ được hiển thị dựa trên sự xuất hiện được xác định trong mã nguồn. Thuộc tính order chỉ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị của các phần tử.

Thuộc tính order của CSS được sử dụng bởi những người thiết kế web và phát triển web. Nó rất hữu ích khi bạn muốn tạo ra một trang web linh hoạt và đáp ứng, và muốn kiểm soát thứ tự hiển thị của các phần tử.

Nếu bạn muốn hiển thị các phần tử của mình theo một thứ tự cụ thể, hoặc muốn thay đổi thứ tự hiển thị của chúng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thì order là một thuộc tính quan trọng mà bạn nên biết và sử dụng.

Thuộc tính order trong CSS cho phép bạn xác định thứ tự hiển thị của các phần tử trong container lưới hoặc flexbox. Điều này tiếp tục giúp bạn kiểm soát thứ tự hiển thị của các phần tử trên trang web của mình.

Khi sử dụng order, các phần tử sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá trị order. Nếu hai phần tử sử dụng cùng một giá trị order, thì chúng sẽ được hiển thị dựa trên sự xuất hiện được xác định trong mã nguồn. Thuộc tính order chỉ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị của các phần tử.

Hướng dẫn CSS order

Để sử dụng thuộc tính order trong CSS, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

element {
 order: value;
}

Trong đó, element là tên phần tử mà bạn muốn áp dụng thuộc tính order, và value là giá trị số nguyên mà bạn muốn áp dụng cho thuộc tính này.

Khi sử dụng order, các phần tử sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá trị order. Nếu hai phần tử sử dụng cùng một giá trị order, thì chúng sẽ được hiển thị dựa trên sự xuất hiện được xác định trong mã nguồn. Thuộc tính order chỉ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị của các phần tử.

Giá trị order có thể là số nguyên âm hoặc dương, và nó có thể là bất kỳ giá trị nào, không giới hạn theo kích thước container. Khi không có giá trị nào được chỉ định, giá trị mặc định là 0.

Để hiển thị một phần tử đầu tiên, bạn có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính order. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị một div element đầu tiên, bạn có thể sử dụng order: -1;.

Thêm ví dụ cụ thể:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>order</title>
 <style>
  .container {
   display: flex;
  }

  .item1 {
   order: 1;
  }

  .item2 {
   order: 2;
  }

  .item3 {
   order: -1;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="container">
  <div class="item1">Item 1</div>
  <div class="item2">Item 2</div>
  <div class="item3">Item 3</div>
 </div>
</body>
</html>

Ví dụ trên sẽ hiển thị các phần tử theo thứ tự sau:

Item 2
Item 1
Item 3

Giải thích:

 • .item1 có giá trị order là 1, nên nó được hiển thị trước .item2.
 • .item3 có giá trị order là -1, nên nó được hiển thị sau .item1 và .item2.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính order để tạo các bố cục linh hoạt hơn cho các phần tử trong một flex container hoặc grid container.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thuộc tính order:

 • Sắp xếp các phần tử theo thứ tự ưu tiên.
 • Sắp xếp các phần tử theo thứ tự logic.
 • Tạo các bố cục phức tạp hơn.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính order để tạo các bố cục thú vị và độc đáo cho các phần tử trong một flex container hoặc grid container.

Ưu và Nhược điểm CSS order

Ưu điểm

 • Giúp kiểm soát thứ tự hiển thị của các phần tử trên trang web.
 • Giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách sắp xếp các phần tử theo một thứ tự nhất định.
 • Có thể sử dụng giá trị âm để hiển thị một phần tử đầu tiên.

Nhược điểm

 • Không ảnh hưởng đến thứ tự tab hoặc logic của các phần tử.
 • Thuộc tính này chỉ có tác dụng đối với các phần tử linh hoạt, nếu không phải thì nó sẽ không có tác dụng.

Lời khuyên CSS order

Khi sử dụng thuộc tính order trong CSS, bạn nên lưu ý các điều sau:

 • Sử dụng giá trị âm để hiển thị một phần tử đầu tiên.
 • Hãy kiểm tra xem các phần tử của bạn có linh hoạt hay không trước khi sử dụng thuộc tính này.
 • Để tránh nhầm lẫn và tăng hiệu quả khi phát triển, hãy đặt tên cho các phần tử một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Thuộc tính order được sử dụng cho mục đích gì?

Thuộc tính order được sử dụng để xác định thứ tự hiển thị của các phần tử trong container lưới hoặc flexbox.

Tôi có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính order được không?

Có, bạn có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính order. Điều này sẽ giúp hiển thị một phần tử đầu tiên.

Thuộc tính order có tác dụng đối với các phần tử không linh hoạt không?

Không, thuộc tính order chỉ có tác dụng đối với các phần tử linh hoạt trong container lưới hoặc flexbox.

Khi sử dụng thuộc tính order, các phần tử được sắp xếp theo thứ tự gì?

Khi sử dụng thuộc tính order, các phần tử sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá trị order.

Thuộc tính order có tác dụng đối với thứ tự tab hoặc logic của các phần tử không?

Không, thuộc tính order chỉ ảnh hưởng đến thứ tự hiển thị của các phần tử trên trang web. Nó không có tác dụng đối với thứ tự tab hoặc logic của các phần tử.