CSS Descendant Selector là gì và sử dụng như thế nào ?

CSS Descendant Selector là một phương thức trong CSS được sử dụng để chọn các phần tử con của một phần tử cụ thể. Từ “Descendant” cho thấy rằng các phần tử được lồng ghép ở bất kỳ đâu trong cây DOM. Nó có thể là một con trực tiếp hoặc sâu hơn năm cấp, nhưng vẫn được gọi là đối tượng con. Toán tử Combinator của Descendant được biểu thị bằng một khoảng trắng duy nhất. Nó kết hợp hai bộ chọn trong đó bộ chọn đầu tiên đại diện cho một tổ tiên (cha mẹ, ông bà, v.v.), và bộ chọn thứ hai đại diện cho con cháu. Các phần tử phù hợp với bộ chọn thứ hai sẽ được chọn nếu chúng có một phần tử tổ tiên phù hợp với bộ chọn đầu tiên. Các bộ chọn Descendant sử dụng toán tử Combinator của Descendant.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS Descendant Selector là gì ?

CSS Descendant Selector là một trong những công cụ quan trọng trong CSS giúp chọn các phần tử con của một phần tử cụ thể. Sử dụng CSS Descendant Selector cho phép bạn chọn một tập hợp các phần tử con cụ thể mà bạn muốn áp dụng CSS để thay đổi kiểu dáng, giao diện hoặc vị trí của chúng.

CSS Descendant Selector có thể được sử dụng bởi các nhà thiết kế web, lập trình viên front-end và các chuyên gia CSS để chọn các phần tử con cụ thể của một phần tử trong HTML để thay đổi kiểu dáng, giao diện hoặc vị trí của chúng.

CSS Descendant Selector là một công cụ trong CSS giúp chọn các phần tử con của một phần tử cụ thể. Nó sử dụng toán tử Combinator của Descendant để kết hợp hai bộ chọn trong đó bộ chọn đầu tiên đại diện cho một tổ tiên (cha mẹ, ông bà, v.v.), và bộ chọn thứ hai đại diện cho con cháu.

Hướng dẫn CSS Descendant Selector

Để sử dụng CSS Descendant Selector, bạn cần biết cú pháp của nó. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng CSS Descendant Selector:

.parent-element .child-element {
 /* CSS code here */
}

Trong ví dụ trên, .parent-element là bộ chọn đầu tiên và .child-element là bộ chọn thứ hai. Bộ chọn thứ hai sẽ được áp dụng cho tất cả các phần tử con của .parent-element.

Ví dụ:

p > a {
 color: red;
}

Ví dụ trên sẽ chọn tất cả các liên kết trực tiếp trong các đoạn văn.

Một ví dụ khác:

div.container > span {
 background-color: blue;
}

Ví dụ trên sẽ chọn tất cả các thẻ span trực tiếp trong các thẻ div có lớp container.

CSS Descendant selector có thể được sử dụng để tạo các bố cục phức tạp hoặc để áp dụng các kiểu cho các phần tử con của một phần tử cụ thể.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng descendant selector:

 • Áp dụng các kiểu cho các tiêu đề con của một phần tử.
 • Áp dụng các kiểu cho các hình ảnh con của một phần tử.
 • Áp dụng các kiểu cho các biểu mẫu con của một phần tử.

Descendant selector là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo các bố cục và kiểu phức tạp cho các trang web.

Ưu và Nhược điểm CSS Descendant Selector

Ưu điểm

 • Cho phép bạn chọn các phần tử con cụ thể của một phần tử trong HTML để thay đổi kiểu dáng, giao diện hoặc vị trí của chúng.
 • Cung cấp tính linh hoạt cao và nhanh chóng trong việc thiết lập kiểu dáng cho các phần tử con cụ thể.

Nhược điểm

 • Sử dụng quá nhiều CSS Descendant Selector có thể dẫn đến tốc độ tải trang chậm hơn do việc phải xử lý các yêu cầu CSS phức tạp.
 • Không nên sử dụng quá nhiều liên kết Descendant Selector vì nó có thể làm cho mã CSS khó đọc và hiểu.

Lời khuyên CSS Descendant Selector

Để sử dụng CSS Descendant Selector một cách hiệu quả, bạn nên:

 • Tránh sử dụng quá nhiều CSS Descendant Selector trong cùng một trang web để tránh ảnh hưởng đến tốc độ tải trang.
 • Sử dụng cú pháp đúng của CSS Descendant Selector để đảm bảo rằng mã CSS của bạn dễ đọc và hiểu.
 • Tối ưu hóa các yêu cầu CSS của bạn bằng cách sử dụng các công cụ như Minify CSS để giảm kích thước tệp CSS và tăng tốc độ tải trang.

1. Descendant Selector hoạt động như thế nào?

Descendant Selector kết hợp hai bộ chọn trong đó bộ chọn đầu tiên đại diện cho một tổ tiên (cha mẹ, ông bà, v.v.), và bộ chọn thứ hai đại diện cho con cháu. Các phần tử phù hợp với bộ chọn thứ hai sẽ được chọn nếu chúng có một phần tử tổ tiên phù hợp với bộ chọn đầu tiên.

2. Tôi có thể sử dụng Descendant Selector để chọn các phần tử con cụ thể?

Có, bạn có thể sử dụng Descendant Selector để chọn các phần tử con cụ thể của một phần tử trong HTML.

3. Sử dụng quá nhiều CSS Descendant Selector có ảnh hưởng đến tốc độ tải trang không?

Có, sử dụng quá nhiều CSS Descendant Selector có thể làm cho tốc độ tải trang chậm hơn do việc phải xử lý các yêu cầu CSS phức tạp.

4. Làm thế nào để tối ưu hóa các yêu cầu CSS của tôi khi sử dụng CSS Descendant Selector?

Bạn có thể tối ưu hóa các yêu cầu CSS của mình bằng cách sử dụng các công cụ như Minify CSS để giảm kích thước tệp CSS và tăng tốc độ tải trang.

5. Descendant Selector có hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt không?

Có, Descendant Selector được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge và Safari.