CSS left property – Sử dụng left property trong CSS

CSS left property là một trong bốn thuộc tính căn chỉnh vị trí của các phần tử được áp dụng để xác định khoảng cách giữa lề trái của một phần tử và lề trái của khối chứa nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CSS left property từ các khía cạnh khác nhau như tổng quan, ứng dụng, cấu trúc cú pháp, lời khuyên, và các câu hỏi thường gặp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS left property là gì ?

Thuộc tính CSS left property được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các phần tử trên trang web. Nó xác định khoảng cách giữa lề trái của một phần tử và lề trái của khối chứa nó. Thuộc tính này không ảnh hưởng đến các phần tử không được căn chỉnh vị trí.

Khi bạn định nghĩa cả hai thuộc tính left và right, giá trị right sẽ có sự ưa thích nếu container là right-to-left, và giá trị left sẽ có sự ưa thích nếu container là left-to-right. Hiệu quả của thuộc tính này phụ thuộc vào cách phần tử tương ứng được căn chỉnh, tức là giá trị của thuộc tính position.

CSS left property phổ biến trong việc thiết kế các trang web. Nó được sử dụng bởi các nhà phát triển web và các nhà thiết kế để căn chỉnh vị trí của các phần tử trên trang web. Người dùng có thể sử dụng nó để định vị một phần tử theo cách mong muốn, chẳng hạn như đặt nó ở phía bên trái hoặc phải của màn hình.

Cấu trúc cú pháp CSS left property

Cú pháp của thuộc tính CSS left property như sau:

selector {
 left: value;
}

Các giá trị của thuộc tính này được xác định như sau:

 • auto: Giá trị mặc định. Cho phép trình duyệt tính toán vị trí lề trái.
 • length: Giá trị này xác định vị trí của thuộc tính left bằng đơn vị đo như pixel (px), centimeter (cm), point (pt), vv. Nó cho phép các giá trị âm.
 • percentage: Giá trị này xác định vị trí của thuộc tính left bằng phần trăm (%). Nó được tính dựa trên chiều rộng của khối chứa phần tử đó. Nó cũng cho phép các giá trị âm.
 • initial: Giá trị này thiết lập thuộc tính về giá trị mặc định của nó.
 • inherit: Giá trị này thừa hưởng thuộc tính từ phần tử cha của nó.

Hướng dẫn CSS left property

Các bước sau đây hướng dẫn cách sử dụng thuộc tính CSS left property:

 1. Chọn phần tử cần áp dụng thuộc tính này.
 2. Sử dụng cú pháp CSS để định nghĩa thuộc tính left cho phần tử đó.

Ví dụ: Để đặt một phần tử ở vị trí bên trái của khối chứa của nó, bạn có thể sử dụng mã CSS sau:


# myElement {
 position: relative;
 left: 20px;
}

Trong ví dụ này, phần tử được xác định với ID “myElement” được cấu hình để căn chỉnh vị trí của nó bằng cách đặt giá trị của thuộc tính left là 20px.

Ví dụ CSS left property

CSS left property cho phép bạn chỉ định vị trí ngang của một phần tử được định vị. Nó có thể được sử dụng để di chuyển một phần tử sang trái, sang phải, hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn trong luồng tài liệu.

Giá trị mặc định của thuộc tính này là auto, có nghĩa là phần tử sẽ được hiển thị ở vị trí mặc định của nó.

Để di chuyển một phần tử sang trái, bạn có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính left. Ví dụ:

div {
 position: absolute;
 left: -100px;
}

Ví dụ này sẽ di chuyển phần tử div sang trái 100px so với vị trí hiện tại của nó.

Để di chuyển một phần tử sang phải, bạn có thể sử dụng giá trị dương cho thuộc tính left. Ví dụ:

div {
 position: absolute;
 left: 100px;
}

Ví dụ này sẽ di chuyển phần tử div sang phải 100px so với vị trí hiện tại của nó.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng CSS left property:

// Di chuyển một phần tử sang trái 50px
div {
 position: absolute;
 left: -50px;
}

// Di chuyển một phần tử sang phải 100px và sang xuống 20px
div {
 position: absolute;
 left: 100px;
 top: -20px;
}

// Di chuyển một phần tử sang trái 50px và đặt nó theo trung tâm của cửa sổ
div {
 position: absolute;
 left: -50px;
 top: 50%;
 transform: translateY(-50%);
}

Bạn có thể sử dụng CSS left property để tạo ra các hiệu ứng bố cục thú vị và sáng tạo.

Ưu và Nhược điểm CSS left property

Ưu điểm

 • Cho phép các phần tử trên trang web được căn chỉnh theo mong muốn.
 • Thuận tiện để sử dụng trong thiết kế web responsive.
 • Cung cấp nhiều tùy chọn cho người dùng để định vị phần tử theo ý muốn.

Nhược điểm

 • Khó để quản lý hệ thống vị trí của các phần tử trên trang web nếu sử dụng quá nhiều thuộc tính left.
 • Nếu sử dụng quá nhiều, sẽ gây ra khó khăn trong việc bảo trì và sửa chữa.

Lời khuyên CSS left property

 • Hãy sử dụng các giá trị left cẩn thận. Mọi thay đổi của giá trị left sẽ làm thay đổi vị trí của phần tử trên trang web.
 • Không nên sử dụng quá nhiều thuộc tính left trong một trang web. Nếu không, việc bảo trì và sửa chữa có thể trở nên rắc rối.

1. Thuộc tính left có hoạt động trên các phần tử không được căn chỉnh vị trí không?

Không, thuộc tính left chỉ ảnh hưởng đến các phần tử được căn chỉnh vị trí.

2. Tôi có thể sử dụng thuộc tính left khi phần tử được xác định vị trí theo cách tĩnh (static)?

Không, thuộc tính left không có hiệu lực nếu phần tử được xác định vị trí theo cách tĩnh.

3. Có bao nhiêu giá trị có thể được sử dụng với thuộc tính left?

Có bốn giá trị: auto, length, percentage, initial, và inherit.

4. Tôi có thể sử dụng thuộc tính left để căn chỉnh vị trí của một phần tử theo chiều dọc không?

Không, thuộc tính left chỉ ảnh hưởng đến vị trí của phần tử theo chiều ngang.

5. Khi sử dụng cả hai thuộc tính left và right, giá trị nào được ưu tiên?

Nếu container là right-to-left, giá trị right sẽ được ưu tiên. Nếu container là left-to-right, giá trị left sẽ được ưu tiên.