CSS Counters – Cách sử dụng thuộc tính Counters trong CSS

CSS Counters, hay còn được gọi là đếm số trong CSS, là một tính năng của CSS giúp đếm và hiển thị số lần sử dụng của các phần tử HTML trên trang web. CSS Counter cho phép tạo và duy trì các biến số được điều khiển bởi CSS, giúp theo dõi số lượng sử dụng của các phần tử.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS Counters là gì ?

CSS Counters là một tính năng của CSS cho phép tạo và quản lý các biến số được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của các phần tử HTML trên trang web. Các tính năng của CSS Counters bao gồm counter-reset, counter-increment, content, và counter() hoặc counters() function.

CSS Counters có thể được sử dụng bởi các nhà thiết kế web và nhà phát triển web để đếm số lần xuất hiện của các phần tử HTML trên trang web và hiển thị chúng cho người dùng. Nó rất hữu ích khi bạn muốn tạo ra các danh sách được đánh số hoặc hệ thống số thứ tự khác trên trang web của mình.

CSS Counters là tính năng của CSS cho phép tạo và quản lý các biến số được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của các phần tử HTML trên trang web. Các tính năng của CSS Counters bao gồm counter-reset, counter-increment, content, và counter() hoặc counters() function.

Hướng dẫn CSS Counters là gì

Để sử dụng CSS Counters, bạn cần phải thực hiện các bước sau:

 1. Sử dụng thuộc tính counter-reset để tạo hoặc đặt lại giá trị của một biến số.
 2. Sử dụng thuộc tính counter-increment để tăng giá trị của một biến số.
 3. Sử dụng thuộc tính content để chèn nội dung được tạo ra bởi biến số.
 4. Sử dụng hàm counter() hoặc counters() để thêm giá trị của một biến số vào một phần tử HTML.
<!DOCTYPE html>
<html>	
<head>
<style>
body {
  counter-reset: section;
}
h2::before {
  counter-increment: section;
  content: "Section " counter(section) ": ";
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Example of CSS Counters:</h1>
<h2>Java Tutorial</h2>
<h2>HTML Tutorial</h2>
<h2>CSS Tutorial</h2>
<h2>Oracle Tutorial</h2>
<p><strong>Note:</strong> IE8 supports these properties only if a !DOCTYPE is specified.</p>
</body>
</html>

Ưu và Nhược điểm CSS Counters

Ưu điểm

 • Giúp đếm số lần xuất hiện của các phần tử HTML trên trang web.
 • Cho phép tạo các danh sách được đánh số hoặc các hệ thống số thứ tự khác trên trang web.
 • Dễ dàng sử dụng và tích hợp với CSS.

Nhược điểm

 • Khó hiểu và có thể gây nhầm lẫn khi sử dụng với các tính năng của CSS khác.
 • Chưa được hỗ trợ đầy đủ trên một số trình duyệt web.

Lời khuyên CSS Counters

 • Nên sử dụng CSS Counters để tạo các danh sách được đánh số hoặc các hệ thống số thứ tự khác trên trang web của bạn.
 • Hãy chắc chắn sử dụng các tính năng của CSS Counters cùng với nhau để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả cao.

Ví dụ CSS Counters

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng CSS Counters để tạo ra một danh sách được đánh số:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Example of CSS Counter</title>
 <style>
  body { counter-reset: section;
 }

 h2:before {
  counter-increment: section;
  content: "Section " counter(section) ": ";
 }
 </style>
</head>
<body>
 <h2>Introduction</h2>
 <p>This is the introduction.</p>
 <h2>Methodology</h2>
 <p>This is the methodology.</p>
 <h2>Results</h2>
 <p>These are the results.</p>
</body>
</html>

Kết luận

CSS Counters là một tính năng hữu ích của CSS giúp đếm số lần xuất hiện của các phần tử HTML trên trang web và tạo các danh sách được đánh số hoặc các hệ thống số thứ tự khác trên trang web. Dù nó khá phức tạp, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với CSS Counters sau khi đã nắm được cách sử dụng. Nếu bạn đang tìm cách tạo danh sách được đánh số hoặc các hệ thống số thứ tự khác trên trang web, hãy thử sử dụng CSS Counters. 

CSS Counter có thể được sử dụng để tạo danh sách được đánh số không?

Có, bạn có thể sử dụng CSS Counter để tạo ra các danh sách được đánh số hoặc các hệ thống số thứ tự khác trên trang web của mình.

Tại sao CSS Counters lại hữu ích cho các nhà thiết kế web?

CSS Counters giúp đếm và hiển thị số lần sử dụng của các phần tử HTML trên trang web và hỗ trợ tạo các danh sách được đánh số hoặc các hệ thống số thứ tự khác trên trang web.

Tính năng CSS Counters có nhược điểm gì không?

Với tính năng tương đối phức tạp, CSS Counters có thể khó hiểu và có thể gây nhầm lẫn khi sử dụng với các tính năng của CSS khác. Ngoài ra, nó cũng chưa được hỗ trợ đầy đủ trên một số trình duyệt web.

Làm thế nào để sử dụng CSS Counters?

Để sử dụng CSS Counters, bạn cần phải sử dụng các thuộc tính counter-reset, counter-increment, content và hàm counter() hoặc counters(). Trước khi sử dụng CSS Counter, nó phải được tạo ra bằng cách sử dụng thuộc tính counter-reset.

Ai có thể sử dụng CSS Counters?

CSS Counters có thể được sử dụng bởi các nhà thiết kế web và nhà phát triển web để đếm số lần xuất hiện của các phần tử HTML trên trang web và hiển thị chúng cho người dùng.