CSS clearfix – Giải pháp cho vấn đề xếp chồng các phần tử

CSS clearfix (hay còn gọi là clear float) là cách thức giúp một phần tử trở nên rõ ràng hoặc xóa các phần tử con để không cần phải thêm đánh dấu bổ sung. Nó giúp giải quyết vấn đề xảy ra khi có nhiều hơn một phần tử đổ dòng được xếp chồng lên nhau. Ví dụ, nếu chúng ta đặt vị trí của thanh bên (sidebar) ở bên trái của khối nội dung chính, nhưng chúng ta lại gặp phải tình trạng các phần tử sẽ bị đè lên nhau. Nếu một phần tử con được đưa lên, và cao hơn phần tử cha của nó, nó sẽ tràn ra bên ngoài của container. Để khắc phục điều này, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính overflow: auto; cho phần tử chứa.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS clearfix là gì ?

Cách thức clearfix là một kỹ thuật lâu đời đã được sử dụng để xóa các phần tử con bị đổ dòng (float) trong CSS. Khi một phần tử con được đưa lên và cao hơn phần tử cha của nó, nó sẽ tràn ra bên ngoài của container. Để khắc phục điều này, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính overflow: auto; cho phần tử chứa. Tuy nhiên, cách làm này sẽ không hoạt động nếu các phần tử con được xếp chồng lên nhau.

CSS clearfix giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một phần tử ẩn (pseudo-element) có chiều cao 0 để xóa float, giúp các phần tử con trở thành rõ ràng. Các phương pháp clearfix cổ điển và mới đều có thể giúp bạn loại bỏ các vấn đề về đổ dòng trong CSS.

Nếu bạn đang thiết kế giao diện web, xử lý vấn đề đổ dòng là một trong những công việc thường xuyên gặp phải. Trong trường hợp này, CSS clearfix là một giải pháp hữu ích để đảm bảo rằng các phần tử con sẽ hiển thị đúng trên mọi trình duyệt và thiết bị.

Hướng dẫn CSS clearfix

Để sử dụng CSS clearfix, bạn có thể sử dụng một số phương pháp:

1. Phương pháp clearfix cổ điển

Phương pháp này sử dụng phần tử ảo (pseudo-element) để tạo ra chiều cao cho phần tử cha, đồng thời xóa các float của phần tử con.

.clearfix::after {
 content: '';
 display: table;
 clear: both;
}

2. Phương pháp clearfix mới

Phương pháp này sử dụng thuộc tính display: flow-root; để loại bỏ float của phần tử con và giúp hiển thị chính xác các phần tử con trong container.

.container {
 display: flow-root;
}

Ưu và Nhược điểm của CSS clearfix

Ưu điểm:

 • Giải quyết vấn đề xếp chồng các phần tử con bị đổ dòng trong CSS.
 • Giúp các phần tử con hiển thị đúng trên mọi trình duyệt và thiết bị.

Nhược điểm:

 • Phương pháp clearfix cổ điển có thể gây ra vấn đề về hiệu suất nếu được sử dụng quá nhiều lần trong một trang web.
 • Phải quản lý các margin và padding cho từng phần tử riêng biệt để tránh xáo trộn layout.

Lời khuyên CSS clearfix

 • Nên sử dụng phương pháp clearfix mới để đảm bảo tính tương thích và hiệu suất tốt hơn cho trang web của bạn.
 • Hãy kiểm tra lại các thuộc tính margin và padding của các phần tử để tránh xáo trộn layout.

Ví dụ CSS clearfix

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho phương pháp clearfix cổ điển:

<div class="container clearfix">
 <div class="sidebar">Sidebar</div>
 <div class="content">Content</div>
</div>

.clearfix::after {
 content: '';
 display: table;
 clear: both;
}

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho phương pháp clearfix mới:

<div class="container">
 <div class="sidebar">Sidebar</div>
 <div class="content">Content</div>
</div>

.container {
 display: flow-root;
}

CSS clearfix là gì?

CSS clearfix là cách giúp một phần tử trở nên rõ ràng hoặc xóa các phần tử con để không cần phải thêm đánh dấu bổ sung.

Làm thế nào để sử dụng CSS clearfix?

Có nhiều phương pháp để sử dụng CSS clearfix như phương pháp clearfix cổ điển và phương pháp clearfix mới.

Ai nên sử dụng CSS clearfix?

Nếu bạn đang thiết kế giao diện web, xử lý vấn đề đổ dòng là một trong những công việc thường xuyên gặp phải. Trong trường hợp này, CSS clearfix là một giải pháp hữu ích để đảm bảo rằng các phần tử con sẽ hiển thị đúng trên mọi trình duyệt và thiết bị.

CSS clearfix có nhược điểm gì?

Phương pháp clearfix cổ điển có thể gây ra vấn đề về hiệu suất nếu được sử dụng quá nhiều lần trong một trang web. Phải quản lý các margin và padding cho từng phần tử riêng biệt để tránh xáo trộn layout.

Nên sử dụng phương pháp clearfix nào?

Nên sử dụng phương pháp clearfix mới để đảm bảo tính tương thích và hiệu suất tốt hơn cho trang web của bạn.