CSS content property là gì và sử dụng như thế nào ?

CSS Content Property là một tính năng của CSS, cho phép người dùng tạo ra nội dung động trên website. Nó có thể được sử dụng với các pseudo-element ::before và ::after. Tính năng này được hỗ trợ hoàn toàn trên tất cả các trình duyệt và được sử dụng để chèn nội dung được tạo ra vào trang web.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Khi sử dụng tính năng này, phần tử sẽ được thay thế bằng giá trị được tạo ra. Property này có rất nhiều giá trị khác nhau được định nghĩa trong bảng sau đây:

Tổng quan CSS content property

CSS Content Property cho phép người dùng tạo ra nội dung động trên website và chèn nó vào các phần tử HTML thông qua các pseudo-elements ::before và ::after. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho việc thiết kế và phát triển website.

Khi sử dụng tính năng này, phần tử sẽ được thay thế bằng giá trị được tạo ra. CSS Content Property có rất nhiều giá trị khác nhau, như normal, none, counter, string, attr, open-quote, close-quote, no-close-quote, no-open-quote, url, initial, và inherit.

Được hỗ trợ hoàn toàn trên tất cả các trình duyệt, tính năng này đặc biệt hữu ích trong việc thiết kế và phát triển website. Hãy cùng tìm hiểu ai sẽ dùng CSS Content Property:

Ai sẽ dùng CSS content property?

CSS Content Property là một tính năng rất hữu ích cho các nhà thiết kế và phát triển web. Nó giúp họ tạo ra nội dung động và chèn nó vào các phần tử HTML thông qua các pseudo-elements ::before và ::after.

Nếu bạn muốn tạo ra một trang web động với các phần tử tùy chỉnh, CSS Content Property sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng các giá trị khác nhau của tính năng này để tạo ra các loại nội dung khác nhau, bao gồm cả số đếm, string, attribute, quotes, url, và nhiều hơn nữa.

CSS Content Property là một tính năng trong CSS, giúp người dùng tạo ra nội dung động trên website và chèn nó vào các phần tử HTML thông qua các pseudo-elements ::before và ::after. Tính năng này được hỗ trợ hoàn toàn trên tất cả các trình duyệt và được sử dụng để chèn nội dung được tạo ra vào trang web.

Khi sử dụng tính năng này, phần tử sẽ được thay thế bằng giá trị được tạo ra. CSS Content Property có rất nhiều giá trị khác nhau, như normal, none, counter, string, attr, open-quote, close-quote, no-close-quote, no-open-quote, url, initial, và inherit. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng tính năng này:

Hướng dẫn CSS content property

Để sử dụng CSS Content Property, bạn cần hiểu cú pháp và các giá trị có sẵn của tính năng này. Cú pháp của tính năng này là như sau:

selector::before {
  content: value;
}

Ở đây, selector là phần tử HTML mà bạn muốn chèn nội dung vào. ::before là pseudo-element mà bạn muốn chèn nội dung vào trước phần tử được chọn. Value là giá trị của CSS Content Property mà bạn muốn sử dụng.

Có rất nhiều giá trị khác nhau của tính năng này, và chúng ta có thể sử dụng chúng để tạo ra các loại nội dung khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng CSS Content Property:

Ví dụ – Sử dụng giá trị normal và none

p::before {
  content: "Welcome ";
}

p.normal::before {
  content: normal;
}

p.none::before {
  content: none;
}

Trong ví dụ này, chúng ta đang sử dụng pseudo-element ::before để chèn nội dung “Welcome” vào trước các phần tử <p>. Tuy nhiên, khi chúng ta áp dụng giá trị normal hoặc none cho thuộc tính content, nội dung sẽ không được hiển thị trên màn hình.

Ví dụ – Sử dụng giá trị string và url

p::before {
  content: "Hello World. Welcome ";
}

img::before {
  content: url("image.jpg");
}

Trong ví dụ này, chúng ta đang sử dụng pseudo-element ::before để chèn nội dung “Hello World. Welcome” vào trước các phần tử <p>. Chúng ta cũng có thể sử dụng giá trị url để chèn hình ảnh vào trước một phần tử.

Ví dụ – Sử dụng giá trị quotes

p::before {
  content: open-quote;
}

q::before {
  content: close-quote;
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng giá trị open-quote và close-quote để chèn dấu ngoặc kép vào trước các phần tử <p> và <q>. Tuy nhiên, chúng ta không thể sử dụng giá trị close-quote nếu không có giá trị open-quote đi kèm vì chúng ta phải đặt dấu ngoặc kép trước khi tắt nó.

Ví dụ – Sử dụng giá trị attr()

a::before {
  content: attr(href);
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng pseudo-element ::before để chèn giá trị của thuộc tính href vào trước phần tử <a>. Nếu phần tử không có thuộc tính href, nội dung sẽ là rỗng.

Ưu và Nhược điểm CSS content property

CSS Content Property cung cấp cho người dùng khả năng tạo ra nội dung động và chèn nó vào website. Điều này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tạo ra các phần tử tùy chỉnh trên website
 • Chèn nội dung động vào các phần tử HTML
 • Tăng tính tương tác cho người dùng

Tuy nhiên, CSS Content Property cũng có một số nhược điểm. Một số lưu ý quan trọng bao gồm:

 • Không thể sử dụng CSS Content Property để thay đổi nội dung của phần tử chính
 • Không được hỗ trợ trên IE8 và phiên bản cũ hơn

Lời khuyên CSS content property

Khi sử dụng CSS Content Property, bạn nên luôn kiểm tra tính tương thích của tính năng này với các trình duyệt khác nhau. Bạn cũng nên sử dụng các giá trị khác nhau của CSS Content Property một cách hợp lý để tạo ra các phần tử tùy chỉnh trên website.

Ngoài ra, bạn nên sử dụng CSS Content Property một cách hợp lý để không làm mất tính tương thích của website. Bạn nên kiểm tra code và xác định rằng việc chèn nội dung động vào website có giúp tăng tính tương tác của người dùng hay không.

CSS Content Property là gì?

CSS Content Property là một thuộc tính CSS được sử dụng để tạo ra nội dung động và chèn nó vào trang web.

Những phần tử nào trong HTML có thể sử dụng CSS Content Property?

CSS Content Property có thể được sử dụng với các pseudo-elements ::before và ::after trong HTML.

Làm thế nào để chèn hình ảnh vào trước một phần tử HTML bằng CSS Content Property?

Bạn có thể sử dụng giá trị url để chèn hình ảnh vào trước một phần tử HTML bằng CSS Content Property.

CSS Content Property có hỗ trợ trên các trình duyệt khác nhau không?

CSS Content Property được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt và phiên bản mới nhất.

CSS Content Property có nhược điểm gì không?

Một số nhược điểm của CSS Content Property bao gồm không thể sử dụng để thay đổi nội dung chính và không được hỗ trợ trên IE8 và các phiên bản cũ hơn.