Thay Đổi Font Chữ Trong CSS như thế nào ?

Trong CSS, thuộc tính font được sử dụng để kiểm soát cách văn bản được hiển thị. Bằng cách sử dụng nó, chúng ta có thể thay đổi kích thước, màu sắc, kiểu dáng và nhiều hơn nữa cho văn bản. Thuộc tính CSS này là một thuộc tính tóm tắt và kết hợp các thuộc tính phụ (bao gồm font-style, font-variant, font-weight, font-stretch, font-size, line-height và font-family) vào một khai báo duy nhất. Hai giá trị của thuộc tính font shorthands là bắt buộc, đó là font-size và font-family. Nếu không bao gồm cả hai thuộc tính này, toàn bộ khai báo sẽ bị bỏ qua. Cũng bắt buộc phải khai báo giá trị của font-family ở cuối cùng của tất cả các giá trị; nếu không, khai báo sẽ bị bỏ qua lại.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Thay đổi Font chữ trong CSS

Như đã đề cập ở trên, CSS cung cấp cho chúng ta thuộc tính font để thay đổi kiểu chữ, kích thước và màu sắc của văn bản. Chúng ta có thể sử dụng font shorthands để tóm gọn nhiều thuộc tính khác nhau trong một lệnh duy nhất. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và làm cho mã CSS của chúng ta trông ngắn gọn hơn.

Thuộc tính font của CSS được sử dụng bởi các nhà phát triển web để kiểm soát cách văn bản hiển thị trên trang web của họ. Bất kỳ ai muốn thay đổi kiểu chữ, kích thước hoặc màu sắc của văn bản trên trang web của họ đều có thể sử dụng thuộc tính này.

Hướng dẫn Thay đổi Font chữ trong CSS

Để thay đổi font chữ trong CSS, chúng ta có thể sử dụng thuộc tính font hoặc font shorthands. Dưới đây là một số ví dụ để minh họa cách thay đổi font chữ trong CSS:

/* Sử dụng thuộc tính font */
p {
 font-family: Arial;
 font-size: 16px;
}

/* Sử dụng font shorthands */
p {
 font: italic bold 16px/1.5 Arial, sans-serif;
}

Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta sử dụng hai thuộc tính khác nhau để thay đổi kiểu chữ và kích thước. Trong ví dụ thứ hai, chúng ta sử dụng font shorthands để tóm gọn tất cả các thuộc tính vào một lệnh duy nhất.

Để thay đổi font chữ trong CSS, bạn có thể sử dụng thuộc tính font-family. Thuộc tính này có thể được sử dụng để chỉ định font chữ cho một phần tử HTML hoặc nhóm các phần tử HTML.

Có hai cách để chỉ định font chữ trong thuộc tính font-family:

Chỉ định tên font chữ

Bạn có thể chỉ định tên font chữ mà bạn muốn sử dụng. Nếu font chữ đó được cài đặt trên máy tính của người dùng, nó sẽ được sử dụng. Nếu font chữ đó không được cài đặt, một font chữ mặc định sẽ được sử dụng.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách chỉ định font chữ Arial cho một phần tử HTML:

<p style="font-family: Arial;">This is some text with the Arial font.</p>

Chỉ định danh sách font chữ

Bạn có thể chỉ định một danh sách các font chữ, trong đó mỗi font chữ được phân tách bằng dấu phẩy. Danh sách font chữ sẽ được thử theo thứ tự từ trên xuống dưới. Font chữ đầu tiên có sẵn sẽ được sử dụng.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách chỉ định danh sách các font chữ, bao gồm Arial, Helvetica, và sans-serif cho một phần tử HTML:

<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">This is some text with the Arial, Helvetica, or sans-serif font.</p>

Ngoài thuộc tính font-family, bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính sau để định dạng font chữ trong CSS:

 • font-size: Định nghĩa kích thước của font chữ.
 • font-style: Định nghĩa kiểu của font chữ, chẳng hạn như in đậm, in nghiêng, hoặc in đậm nghiêng.
 • font-variant: Định nghĩa biến thể của font chữ, chẳng hạn như chữ thường, chữ hoa, hoặc chữ hoa nhỏ.
 • font-weight: Định nghĩa độ đậm của font chữ.
 • line-height: Định nghĩa khoảng cách giữa các dòng văn bản.

Ví dụ: sau đây là một ví dụ về cách sử dụng các thuộc tính này để định dạng font chữ:

<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 20px;
  font-style: italic;
  font-variant: small-caps;
  font-weight: bold;
  line-height: 1.5;">This is some text with the Arial, Helvetica, or sans-serif font,
  in italics, small caps, bold, and with a line height of 1.5.</p>

Ưu và Nhược điểm Thay đổi Font chữ trong CSS

Ưu điểm của việc thay đổi font chữ trong CSS là giúp cho trang web của bạn trông đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Nó cũng giúp tăng khả năng đọc của văn bản và làm cho nội dung trên trang web của bạn trở nên dễ đọc hơn.

Tuy nhiên, việc thay đổi font chữ trong CSS cũng có nhược điểm. Nếu bạn sử dụng quá nhiều font chữ và thay đổi kiểu chữ quá thường xuyên, nó có thể làm cho trang web của bạn trông rối mắt và khó đọc. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng các font chữ mà người dùng không có cài đặt trên máy tính của họ, thì nội dung trên trang web của bạn có thể sẽ không hiển thị đúng cách.

Lời khuyên Thay đổi Font chữ trong CSS

Để tăng tính thẩm mỹ và độ đọc của văn bản trên trang web của bạn, hãy sử dụng các font chữ phù hợp với nội dung và phong cách thiết kế trang web của bạn. Nên sử dụng không quá nhiều font chữ và thay đổi kiểu chữ chỉ khi cần thiết để giữ cho trang web của bạn trông gọn gàng và chuyên nghiệp.

Nếu bạn muốn sử dụng một font chữ đặc biệt mà không phải ai cũng có cài đặt trên máy tính của họ, hãy sử dụng các công cụ như Google Fonts để nhúng font chữ vào trang web của bạn.

Thuộc tính font shorthands trong CSS là gì?

Thuộc tính font shorthands trong CSS là một thuộc tính tóm tắt và kết hợp các thuộc tính phụ để kiểm soát kiểu chữ, kích thước và màu sắc của văn bản.

Làm thế nào để sử dụng font shorthands trong CSS?

Chúng ta có thể sử dụng font shorthands bằng cách khai báo tất cả các thuộc tính cần thiết (bao gồm font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height và font-family) vào một lệnh duy nhất.

Nếu tôi không sử dụng font-family ở cuối cùng của khai báo font shorthands, điều gì sẽ xảy ra?

Nếu không sử dụng font-family ở cuối cùng của khai báo font shorthands, toàn bộ khai báo sẽ bị bỏ qua lại.

Tôi có thể sử dụng nhiều font chữ trong một trang web không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều font chữ trong một trang web, nhưng hãy đảm bảo chúng phù hợp với nội dung và phong cách thiết kế của trang web của bạn.

Tại sao việc thay đổi font chữ quá thường xuyên có thể làm trang web của tôi trông rối mắt?

Việc thay đổi font chữ quá thường xuyên có thể làm cho trang web của bạn trông rối mắt vì nó làm gián đoạn sự nhất quán và đồng nhất của thiết kế trên toàn bộ trang web của bạn.