CSS translate() function sử dụng như thế nào ?

CSS translate() function là một trong những hàm tích hợp của CSS để di chuyển thành phần từ vị trí hiện tại của nó, dọc theo trục ngang hoặc trục đứng. Hàm này cho phép thay đổi vị trí của một phần tử trên trang web bằng cách chỉ định các tham số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về CSS translate() function và cách áp dụng chúng vào các trang web.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS translate() function là gì ?

Hàm CSS translate() được sử dụng để di chuyển một phần tử trong không gian 2D. Hàm này nhận tham số đầu vào để xác định khoảng cách và hướng di chuyển của phần tử đó. Cách sử dụng hàm translate() là:

translate(tx, ty);

Trong đó, tx là tham số bắt buộc để xác định khoảng cách và hướng di chuyển trên trục ngang, còn ty là tham số tùy chọn để xác định khoảng cách và hướng di chuyển trên trục đứng. Khi ta không xác định giá trị của tham số ty, giá trị mặc định sẽ là 0.

Hướng dẫn CSS translate() function

CSS translate() function là một hàm CSS cho phép bạn di chuyển một phần tử theo các trục x và y.

Hàm translate() có các tham số sau:

 • x: Giá trị số xác định khoảng cách để di chuyển phần tử theo trục x.
 • y: Giá trị số xác định khoảng cách để di chuyển phần tử theo trục y.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm translate():

div {
 transform: translate(10px, 20px);
}

Ví dụ này sẽ di chuyển phần tử div 10px sang phải và 20px xuống dưới.

Bạn có thể sử dụng hàm translate() để tạo ra nhiều loại hiệu ứng khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để tạo ra hiệu ứng chuyển động, hiệu ứng phóng to / thu nhỏ hoặc hiệu ứng xoay.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm translate():

Để tạo ra hiệu ứng chuyển động, bạn có thể sử dụng hàm translate() để di chuyển phần tử theo các trục x và y theo thời gian:

div {
 transform: translate(10px, 20px);
 animation: move 2s linear;
}

Để tạo ra hiệu ứng phóng to / thu nhỏ, bạn có thể sử dụng hàm translate() để di chuyển phần tử theo các trục x và y theo một tỷ lệ:

div {
 transform: translate(0.5, 0.5);
 transform-scale: 2;
}

Để tạo ra hiệu ứng xoay, bạn có thể sử dụng hàm translate() để di chuyển phần tử theo trục x và y theo một góc:

div {
 transform: translate(0, 0);
 transform-rotate: 45deg;
}

Ưu và Nhược điểm CSS translate() function

Ưu điểm

 • Cho phép di chuyển các phần tử một cách linh hoạt và dễ dàng.
 • Giúp tạo hiệu ứng di chuyển cho các phần tử trong trang web.
 • Tối ưu hóa trang web với việc di chuyển các phần tử mà không cần phải sử dụng nhiều mã HTML hoặc CSS.

Nhược điểm

 • Không thể sử dụng hàm translate() để xoay các phần tử.
 • Không hỗ trợ IE8 và các phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Lời khuyên CSS translate() function

Khi sử dụng hàm translate() trong CSS, ta nên:

 • Sử dụng các giá trị số nguyên để tránh xảy ra lỗi khi di chuyển phần tử.
 • Kết hợp với các thuộc tính khác của CSS để tạo hiệu ứng đẹp mắt cho trang web.
 • Kiểm tra tính tương thích của mã với các trình duyệt khác nhau để đảm bảo trang web hoạt động tốt trên mọi trình duyệt.

Kết luận

Hàm CSS translate() là một công cụ tuyệt vời để di chuyển phần tử trên trang web. Bằng cách sử dụng hàm này, ta có thể điều chỉnh vị trí của các phần tử một cách linh hoạt và dễ dàng. Ngoài ra, khi kết hợp với các thuộc tính khác của CSS, ta có thể tạo ra hiệu ứng đẹp mắt cho trang web. Tuy nhiên, ta cần lưu ý rằng hàm này không được hỗ trợ trong IE8 hay các phiên bản trình duyệt cũ hơn.

1. Tại sao tôi không thể sử dụng hàm translate() để xoay phần tử?

Hàm translate() chỉ được sử dụng để di chuyển ph ần tử trên không gian 2D, không thể sử dụng để xoay phần tử.

2. Tôi có thể sử dụng hàm translate() để di chuyển các phần tử trên trang web di động?

Có thể. Hàm translate() có thể được sử dụng để điều chỉnh vị trí của các phần tử trên trang web di động một cách linh hoạt và dễ dàng.

3. Hàm CSS translate() có thể được kết hợp với các thuộc tính khác của CSS như thế nào?

Hàm CSS translate() có thể được kết hợp với các thuộc tính khác của CSS như transform, transition, opacity, và scale để tạo hiệu ứng đẹp mắt cho các phần tử trong trang web.

4. Hàm CSS translate() có ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web không?

Không. Hàm CSS translate() không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web, nếu được sử dụng đúng cách và kết hợp với các thuộc tính khác của CSS một cách hợp lý.

5. Tôi có thể sử dụng hàm CSS translate() với IE8 hay các phiên bản trình duyệt cũ hơn không?

Không. Hàm CSS translate() không được hỗ trợ trong IE8 hay các phiên bản trình duyệt cũ hơn.