CSS Transforms – Sử dụng thuộc tính Transforms trong CSS

CSS Transforms là một thuộc tính của CSS3, nó cho phép dịch chuyển (translate), xoay (rotate), co giãn (scale) và bẻ cong (skew) các phần tử trên trang web. Trong CSS3, có hai loại biến đổi 2D và 3D được hỗ trợ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CSS Transforms, từ khái niệm đến cách sử dụng và lời khuyên.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan CSS Transforms

CSS Transform là một thuộc tính của CSS3, cho phép thay đổi hình dạng, kích thước và vị trí của các phần tử trong trang web. Thuộc tính này bao gồm các phương pháp biến đổi như translate(), rotate(), scale() và skew(). Được hỗ trợ bởi các trình duyệt phổ biến như Chrome, IE, Firefox, Opera và Safari.

Hướng dẫn CSS Transforms

CSS Transforms là một tính năng CSS cho phép bạn biến đổi các yếu tố HTML theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như xoay, dịch chuyển, phóng to/thu nhỏ, và nghiêng.

Phương thức biến đổi 2D

translate

Phương thức translate sử dụng để dịch chuyển phần tử theo trục X hoặc Y. Cú pháp:

transform: translate(x,y);

Trong đó, x và y là khoảng cách muốn dịch chuyển phần tử.

rotate

Phương thức rotate sử dụng để xoay phần tử theo góc độ. Cú pháp:

transform: rotate(angle);

Trong đó, angle là góc xoay của phần tử.

scale

Phương thức scale sử dụng để thay đổi kích thước của phần tử bằng cách tăng hoặc giảm chiều rộng (width) và chiều cao (height). Cú pháp:

transform: scale(x,y);

Trong đó, x và y là tỷ lệ tăng hoặc giảm kích thước của phần tử.

skew

Phương thức skew sử dụng để bẻ cong phần tử theo trục X hoặc Y. Cú pháp:

transform: skewX(angle);
transform: skewY(angle);

Trong đó, angle là góc bẻ cong phần tử.

Thuộc tính biến đổi origin

Thuộc tính transform-origin được sử dụng để thay đổi vị trí của phần tử trước khi áp dụng các phương pháp biến đổi khác. Cú pháp:

transform-origin: x-axis y-axis;

Trong đó, x-axis và y-axis là tọa độ trục X và Y.

Ví dụ sử dụng CSS Transforms

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng CSS Transforms:

Xoay

.my-element {
 transform: rotate(45deg);
}

Ví dụ này sẽ xoay yếu tố HTML 45 độ theo chiều kim đồng hồ.

Dịch chuyển

.my-element {
 transform: translate(10px, 20px);
}

Ví dụ này sẽ dịch chuyển yếu tố HTML 10 pixel sang phải và 20 pixel xuống dưới.

Phóng to/thu nhỏ

.my-element {
 transform: scale(2, 1);
}

Ví dụ này sẽ phóng to yếu tố HTML lên gấp đôi chiều rộng và giữ chiều cao nguyên.

Nghiêng

.my-element {
 transform: skew(30deg, 20deg);
}

Ví dụ này sẽ nghiêng yếu tố HTML 30 độ theo chiều ngang và 20 độ theo chiều dọc.

CSS Transforms có thể được sử dụng để tạo các hiệu ứng trực quan hấp dẫn và sáng tạo cho trang web của bạn.

Dưới đây là một số chức năng có thể sử dụng CSS Transforms:

Tạo hiệu ứng 3D

Bạn có thể sử dụng CSS Transforms để tạo hiệu ứng 3D cho các yếu tố HTML. Ví dụ, bạn có thể xoay, dịch chuyển, và phóng to/thu nhỏ các yếu tố HTML để tạo cảm giác chúng đang di chuyển trong không gian.

Tạo hiệu ứng hoạt hình

Bạn có thể sử dụng CSS Transforms để tạo hiệu ứng hoạt hình cho các yếu tố HTML. Ví dụ, bạn có thể thay đổi giá trị của transform-origin để tạo hiệu ứng xoay quanh một điểm khác nhau trên yếu tố HTML.

Tạo hiệu ứng tương tác

Bạn có thể sử dụng CSS Transforms để tạo hiệu ứng tương tác cho các yếu tố HTML. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chuột hoặc ngón tay để xoay hoặc phóng to/thu nhỏ các yếu tố HTML.

Ưu và Nhược điểm CSS Transforms

Ưu điểm

 • Tăng tính tương tác cho người dùng trên trang web.
 • Cho phép thay đổi hình dạng, kích thước và vị trí của các phần tử trong trang web một cách linh hoạt và đa dạng.
 • Giúp tăng tính năng động cho website.

Nhược điểm

 • Đôi khi có thể gây ra lỗi hiển thị trang web trên một số trình duyệt cũ.
 • Các phương pháp biến đổi có thể khó để kiểm soát và ổn định.

Lời khuyên CSS Transforms

Khi sử dụng CSS Transforms, hãy lưu ý những điểm sau:

 • Kiểm tra tính tương thích của trình duyệt trước khi sử dụng.
 • Sử dụng chính xác các thuộc tính và phương pháp biến đổi để đạt được hiệu quả tốt nhất.
 • Tránh sử dụng quá nhiều các phương pháp biến đổi trên một phần tử, điều này có thể dẫn đến lỗi hiển thị và chậm trang web.

CSS Transforms được hỗ trợ trên những trình duyệt nào?

CSS Transforms được hỗ trợ bởi các trình duyệt như Chrome, IE, Firefox, Opera và Safari.

Để xoay một phần tử, phương pháp biến đổi nào cần sử dụng trong CSS Transforms? 

Để xoay một phần tử, phương pháp biến đổi nào cần sử dụng phương pháp rotate().

Thuộc tính transform-origin trong CSS Transforms được sử dụng để làm gì?

Nó được sử dụng để thay đổi vị trí của phần tử trước khi áp dụng các phương pháp biến đổi khác.

Khi sử dụng CSS Transforms, cần lưu ý điều gì?

Kiểm tra tính tương thích của trình duyệt, sử dụng chính xác các thuộc tính và phương pháp biến đổi, tránh sử dụng quá nhiều phương pháp biến đổi trên cùng một phần tử.

CSS Transforms có những ưu điểm và nhược điểm gì?

Ưu điểm của CSS Transforms bao gồm tăng tính tương tác, đa dạng hóa hình dạng và vị trí phần tử, tăng tính năng động cho website. Nhược điểm của CSS Transforms là có thể gây lỗi hiển thị và khó kiểm soát.