CSS top property – Cách sử dụng top property trong CSS

CSS top property là thuộc tính được sử dụng để chỉ định vị trí top cho các phần tử có vị trí dọc. Thuộc tính này không ảnh hưởng đến các phần tử không có vị trí. Đây là một trong bốn thuộc tính offset bao gồm left, right và bottom. Hiệu quả của thuộc tính này phụ thuộc vào cách các phần tử tương ứng được định vị, nghĩa là giá trị của thuộc tính position. Thuộc tính top không ảnh hưởng đến các phần tử được đặt vị trí theo giá trị static.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS top property là gì ?

 • Khi phần tử được đặt vị trí tuyệt đối hoặc cố định (tức là position: absolute; và position: fixed;), thuộc tính top chỉ định khoảng cách giữa cạnh trên của phần tử và cạnh trên của khối chứa của nó (đối tượng cha mà phần tử được đặt vị trí tương đối).
 • Nếu phần tử được đặt vị trí tương đối (tức là position: relative;), thuộc tính top di chuyển cạnh trên của phần tử lên trên hoặc xuống dưới so với vị trí bình thường của nó.
 • Nếu giá trị được đặt là sticky (tức là position: sticky;), then khung nhìn trình duyệt được xác định là không gian định vị. Khi phần tử nằm trong khung nhìn, thuộc tính top hoạt động giống như vị trí của nó là tương đối. Khi phần tử nằm bên ngoài khung nhìn, sau đó thuộc tính top hoạt động giống như vị trí của nó là cố định.

Hướng dẫn CSS top property

Cú pháp và giá trị của thuộc tính này được định nghĩa như sau:

top: auto|length|percentage|initial|inherit;

Trong đó:

 • auto: Đây là giá trị mặc định. Nó cho phép trình duyệt tính toán vị trí cạnh trên.
 • length: Giá trị này xác định vị trí của thuộc tính top trong px, cm, pt, vv. Nó cho phép giá trị âm.
 • percentage: Giá trị này xác định vị trí của thuộc tính top trong phần trăm (%). Nó được tính toán liên quan đến chiều cao của khối chứa của phần tử. Nó cũng cho phép giá trị âm.
 • initial: Nó thiết lập thuộc tính về giá trị mặc định của nó.
 • inherit: Nó kế thừa thuộc tính từ phần tử cha của nó.

Ví dụ CSS top property

CSS top property cho phép bạn chỉ định vị trí dọc của một phần tử được định vị. Nó có thể được sử dụng để di chuyển một phần tử lên trên, xuống dưới, hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn trong luồng tài liệu.

Giá trị mặc định của thuộc tính này là auto, có nghĩa là phần tử sẽ được hiển thị ở vị trí mặc định của nó.

Để di chuyển một phần tử lên trên, bạn có thể sử dụng giá trị dương cho thuộc tính top. Ví dụ:

div {
 position: absolute;
 top: 100px;
}

Ví dụ này sẽ di chuyển phần tử div lên trên 100px so với vị trí hiện tại của nó.

Để di chuyển một phần tử xuống dưới, bạn có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính top. Ví dụ:

div {
 position: absolute;
 top: -100px;
}

Ví dụ này sẽ di chuyển phần tử div xuống dưới 100px so với vị trí hiện tại của nó.

Dưới đây là một số ví dụ khác về cách sử dụng CSS top property:

// Di chuyển một phần tử lên trên 50px
div {
 position: absolute;
 top: 50px;
}

// Di chuyển một phần tử xuống dưới 100px và sang phải 20px
div {
 position: absolute;
 top: -100px;
 right: 20px;
}

// Di chuyển một phần tử lên trên 50px và đặt nó theo trung tâm của cửa sổ
div {
 position: absolute;
 top: 50px;
 left: 50%;
 transform: translateY(50%);
}

Bạn có thể sử dụng CSS top property để tạo ra các hiệu ứng bố cục thú vị và sáng tạo.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng CSS top property:

Để hiển thị một thanh điều hướng ở đầu màn hình:

nav {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
}

Để hiển thị một hình ảnh ở trên cùng của một văn bản:

img {
 float: top;
 margin-bottom: 10px;
}

Để hiển thị một cột văn bản ở trên cùng của một cột hình ảnh:

.column-1 {
 float: left;
 width: 50%;
}

.column-2 {
 float: top;
 width: 50%;
}

Để hiển thị một phần tử được định vị theo trung tâm của màn hình, ở trên cùng:

div {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(0, 50%);
}

Trong trường hợp phần tử được định vị là position: relative, thì giá trị của thuộc tính top sẽ là khoảng cách giữa phần tử được định vị và vị trí hiện tại của nó. Trong trường hợp phần tử được định vị là position: absolute, thì giá trị của thuộc tính top sẽ là khoảng cách giữa phần tử được định vị và vị trí của phần tử cha của nó.

Giá trị top có thể được sử dụng kết hợp với các thuộc tính left, right, bottom để tạo ra nhiều hiệu ứng bố cục khác nhau.

Ưu và Nhược điểm CSS top property là gì

Ưu điểm

 • Nó cho phép bạn xác định vị trí cụ thể của phần tử trên trang web của bạn.
 • Tùy chỉnh vị trí phần tử để hiển thị đúng với thiết kế mong muốn.
 • Cho phép bạn kiểm soát vị trí của các phần tử được đặt vị trí trên trang web của bạn một cách dễ dàng, từ đó giúp tăng tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Nhược điểm

 • Nếu không được sử dụng một cách thận trọng, việc sử dụng thuộc tính top có thể làm cho trang web của bạn trông rối và khó đọc.
 • Sử dụng một số giá trị trực tiếp của thuộc tính top có thể làm cho phần tử bị che khuất hoặc không hiển thị đúng với mong muốn của bạn.

Lời khuyên CSS top property

 • Để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất, hãy sử dụng thuộc tính top với cẩn thận và chỉ khi thật sự cần thiết.
 • Sử dụng giá trị phù hợp để đảm bảo rằng phần tử của bạn xuất hiện chính xác theo ý đồ của bạn.
 • Hãy sử dụng các công cụ kiểm tra và chỉnh sửa CSS để đảm bảo rằng các phần tử của bạn được định vị chính xác và trông tốt trên các thiết bị khác nhau và kích thước màn hình.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về thuộc tính top trong CSS. Đây là một trong những thuộc tính offset cơ bản được sử dụng để định vị các phần tử trên trang web của bạn theo chiều dọc.

Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng thuộc tính top và giá trị của nó cho các phần tử có vị trí khác nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng đã điểm qua ưu và nhược điểm của việc sử dụng thuộc tính top và đưa ra lời khuyên để sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuộc tính top trong CSS và cách sử dụng nó để tạo ra trang web hoàn chỉnh hơn và tốt hơn cho người dùng của bạn.

Tôi có thể sử dụng thuộc tính top để định vị phần tử đối với các trình duyệt khác nhau không?

Vâng, bạn có thể sử dụng thuộc tính top để định vị phần tử trên các trình duyệt khác nhau. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng giá trị của thuộc tính này được thiết lập đúng và phù hợp với thiết kế của trang web của bạn.

Tôi có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính top không?

Có, bạn có thể sử dụng giá trị âm cho thuộc tính top. Tuy nhiên, hãy sử dụng giá trị này một cách thận trọng để tránh làm cho phần tử bị che khuất hoặc không hiển thị đúng với mong muốn của bạn.

Làm thế nào để tôi biết giá trị phù hợp cho thuộc tính top?

Bạn có thể thử và đánh giá nhiều giá trị khác nhau để xem giá trị nào phù hợp nhất với thiết kế của trang web của bạn. Hãy sử dụng các công cụ kiểm tra CSS để đảm bảo rằng các phần tử của bạn được định vị chính xác và trông tốt trên các thiết bị khác nhau và kích thước màn hình.

Sử dụng thuộc tính top có ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web không?

Nếu sử dụng một cách thận trọng và phù hợp, việc sử dụng thuộc tính top không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web của bạn.

Tôi có thể sử dụng nhiều thuộc tính offset (bao gồm left, right và bottom) cùng với top không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều thuộc tính offset (bao gồm left, right và bottom) cùng với top để định vị phần tử của bạn trên trang web của