CSS text-indent – Cách sử dụng text-indent trong CSS

CSS text-indent là thuộc tính CSS dùng để định vị lề cho dòng đầu tiên trong một khối văn bản. Nó xác định khoảng trống ngang được đặt trước các dòng văn bản. Thuộc tính này cho phép giá trị âm và nếu có giá trị âm nào được định nghĩa, thì lề của dòng đầu tiên sẽ hướng về bên trái.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS text-indent là gì?

Thuộc tính CSS text-indent là cách tốt nhất để đặt lề cho dòng đầu tiên trong một đoạn văn bản mà không ảnh hưởng đến các đoạn văn bản khác trên trang web của bạn. Điều này giúp tăng tính hợp lý và đồng nhất của trang web của bạn.

CSS text-indent có thể được áp dụng cho bất kỳ phần tử HTML nào chứa văn bản, chẳng hạn như các thẻ <p><div> hoặc thẻ <blockquote>.

Thuộc tính CSS text-indent là phù hợp cho các nhà thiết kế web và các nhà phát triển web, đặc biệt là khi họ muốn tạo ra một trang web có định dạng văn bản chuyên nghiệp và hợp lý.

Thuộc tính CSS text-indent được sử dụng để đặt lề cho dòng đầu tiên trong một đoạn văn bản. Nó hoạt động bằng cách xác định khoảng trống ngang được đặt trước các dòng văn bản, và nếu giá trị âm được định nghĩa, thì lề của dòng đầu tiên sẽ hướng về bên trái.

Hướng dẫn CSS text-indent

Để sử dụng thuộc tính CSS text-indent, bạn có thể chèn mã CSS vào phần đầu của tài liệu HTML hoặc tập tin CSS riêng biệt. Thuộc tính này có thể được áp dụng cho bất kỳ phần tử HTML nào chứa văn bản, chẳng hạn như các thẻ <p><div> hoặc thẻ <blockquote>:

p {
  text-indent: 20px;
}

Trong ví dụ này, lề của dòng đầu tiên trong các đoạn văn bản đã được đặt thành 20px.

Dưới đây là một ví dụ HTML với thuộc tính CSS text-indent:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>text-indent</title>
 <style>
  h1 {
   text-indent: 40px;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>This is a heading with a text-indent of 40px.</h1>
</body>
</html>

Trong ví dụ trên, thuộc tính CSS text-indent được sử dụng để thụt đầu dòng của tiêu đề h1 40px.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính CSS text-indent để tạo các hiệu ứng thụt đầu dòng khác nhau cho văn bản.

Dưới đây là một số ví dụ khác:

 • Thụt đầu dòng 20px: text-indent: 20px;
 • Thụt đầu dòng 10% của chiều rộng của phần tử: text-indent: 10%;
 • Thụt đầu dòng bằng một giá trị bằng chữ: text-indent: "40px";

Bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính CSS text-indent để tạo các hiệu ứng thụt đầu dòng khác nhau cho các phần tử khác nhau.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>text-indent</title>
 <style>
  h1 {
   text-indent: 40px;
  }

  p {
   text-indent: 20px;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>This is a heading with a text-indent of 40px.</h1>
 <p>This is a paragraph with a text-indent of 20px.</p>
</body>
</html>

Ưu và Nhược điểm CSS text-indent

Ưu điểm

 • Tạo sự hợp lý và đồng nhất cho trang web của bạn.
 • Giúp tăng tính chuyên nghiệp của trang web.

Nhược điểm

 • Nếu bạn không áp dụng thuộc tính này cẩn thận, có thể làm giảm tính linh hoạt của trang web của bạn.
 • Thuộc tính này chỉ ảnh hưởng đến dòng đầu tiên của một khối văn bản, do đó, nó không phù hợp khi bạn muốn đặt lề cho tất cả các dòng trong khối văn bản.

Lời khuyên CSS text-indent

Khi sử dụng thuộc tính CSS text-indent, bạn nên:

 • Sử dụng thuộc tính này cẩn thận để tránh làm giảm tính linh hoạ của trang web của bạn.
 • Sử dụng đơn vị đo lường chính xác, bao gồm px, em, cm và pt, để đặt lề cho đoạn văn bản của mình.
 • Áp dụng thuộc tính này cho các phần tử HTML liên quan đến văn bản, chẳng hạn như các thẻ <p><div> hoặc thẻ <blockquote>.

Kết luận

Trên đây là tổng quan về thuộc tính CSS text-indent. Nếu bạn muốn tạo ra một trang web chuyên nghiệp và hợp lý, việc sử dụng thuộc tính này là cần thiết. Hãy chắc chắn rằng bạn áp dụng nó cẩn thận để tránh làm giảm tính linh hoạt của trang web của bạn. 

CSS text-indent được sử dụng để làm gì?

Thuộc tính CSS text-indent được sử dụng để đặt lề cho dòng đầu tiên trong một đoạn văn bản.

Làm thế nào để sử dụng thuộc tính CSS text-indent?

Bạn có thể chèn mã CSS vào phần đầu của tài liệu HTML hoặc tập tin CSS riêng biệt. Thuộc tính này có thể được áp dụng cho bất kỳ phần tử HTML nào chứa văn bản.

Giá trị mặc định của thuộc tính CSS text-indent là gì?

Giá trị mặc định của thuộc tính CSS text-indent là 0.

Ai nên sử dụng thuộc tính CSS text-indent?

Thuộc tính CSS text-indent phù hợp cho các nhà thiết kế web và các nhà phát triển web muốn tạo ra một trang web có định dạng văn bản chuyên nghiệp và hợp lý.

Có những giá trị nào của thuộc tính CSS text-indent?

Thuộc tính CSS text-indent có giá trị length, percentage, initial, hanging và each-line.