CSS quotes – Cách sử dụng thuộc tính quotes trong CSS

CSS quotes là thuộc tính trong CSS được sử dụng để xác định kiểu dấu ngoặc trích dẫn cho câu trích dẫn. Nó xác định dấu ngoặc trích dẫn nào được sử dụng khi câu trích dẫn được chèn bằng cách sử dụng các giá trị open-quote và close-quote của thuộc tính content.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS quotes là gì?

Thuộc tính CSS quotes được sử dụng để chỉ định kiểu dấu ngoặc trích dẫn cho câu trích dẫn. Nó có thể được sử dụng trong CSS để tạo ra các kiểu trích dẫn khác nhau, phù hợp với các yêu cầu cụ thể của trang web.

CSS quotes được sử dụng bởi các lập trình viên web, thiết kế web và những người liên quan đến việc thiết kế và phát triển trang web.

Thuộc tính CSS quotes là một thuộc tính CSS được sử dụng để xác định kiểu dấu ngoặc trích dẫn cho câu trích dẫn.

Hướng dẫn CSS quotes

Các giá trị của thuộc tính CSS quotes bao gồm:

 • none: Giá trị mặc định này chỉ định rằng các giá trị open-quote và close-quote của thuộc tính content không tạo ra bất kỳ dấu ngoặc trích dẫn nào.
 • string: Giá trị này chỉ định kiểu dấu ngoặc trích dẫn được sử dụng trong câu. Cặp đôi đầu tiên đại diện cho câu trích dẫn ở cấp độ bên ngoài; cặp thứ hai chỉ ra cấp độ lồng nhất định, cặp thứ ba chỉ ra cấp độ thứ ba và vân vân.
 • initial: Nó đặt thuộc tính về giá trị mặc định.

Dưới đây là một số ký tự dấu trích dẫn được liệt kê.

Mô tảSố thứ tự
” double quote\0022
‘ single quote\0027
„ double quote (double low-9)\201E
« double, left angle quote\00AB
» double, right angle quote\00BB
‹ single, left angle quote\2039
› single, right angle quote\203A
‘ left quote (single high-6)\2018
‘ right quote (single high-9)\2019
“ left quote (double high-6)\201C
” right quote (double high-9)\201D

Chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thuộc tính quotes bằng cách sử dụng một số ví dụ.

Để chỉ định loại dấu ngoặc kép được sử dụng, bạn có thể sử dụng một trong các giá trị sau:

 • "": Dấu ngoặc kép đơn
 • '': Dấu ngoặc kép kép
 • “”: Dấu ngoặc kép kiểu guillemet trái
 • ”": Dấu ngoặc kép kiểu guillemet phải
 • „“: Dấu ngoặc kép kiểu guillemet mở rộng trái
 • “„: Dấu ngoặc kép kiểu guillemet mở rộng phải

Ví dụ:

// Để sử dụng dấu ngoặc kép kép cho văn bản có dấu ngoặc kép
div {
 quotes: "";
}

Ví dụ này sẽ sử dụng dấu ngoặc kép kép cho văn bản có dấu ngoặc kép trong phần tử div.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng CSS quotes property

Để sử dụng dấu ngoặc kép đơn cho văn bản có dấu ngoặc kép, bạn có thể sử dụng quotes: "";.

div {
 quotes: "";
}

Để sử dụng dấu ngoặc kép kép cho văn bản có dấu ngoặc kép, bạn có thể sử dụng quotes: ' ';.

div {
 quotes: " ";
}

Để sử dụng dấu ngoặc kép kiểu guillemet trái cho văn bản có dấu ngoặc kép, bạn có thể sử dụng quotes: "“”;.

div {
 quotes: "“";
}

Để sử dụng dấu ngoặc kép kiểu guillemet phải cho văn bản có dấu ngoặc kép, bạn có thể sử dụng quotes: "”";.

div {
 quotes: "”";
}

Để sử dụng dấu ngoặc kép kiểu guillemet mở rộng trái cho văn bản có dấu ngoặc kép, bạn có thể sử dụng quotes: "„";.

div {
 quotes: "„";
}

Để sử dụng dấu ngoặc kép kiểu guillemet mở rộng phải cho văn bản có dấu ngoặc kép, bạn có thể sử dụng quotes: "“„";.

div {
 quotes: "“„";
}

Ưu và Nhược điểm CSS quotes

Ưu điểm

Thuộc tính CSS quotes cho phép chúng ta tùy chỉnh kiểu dấu ngoặc trích dẫn cho câu trích dẫn, từ đó tạo ra các kiểu trích dẫn khác nhau, giúp trang web trở nên đa dạng hơn.

Nhược điểm

Tuy nhiên, việc sử dụng thuộc tính CSS quotes có thể khiến mã CSS tr ở nhiều hơn và khó đọc hơn. Ngoài ra, việc sử dụng các ký tự đặc biệt trong thuộc tính này có thể làm cho mã CSS của bạn trở nên phức tạp và khó hiểu.

Lời khuyên CSS quotes

Khi sử dụng thuộc tính CSS quotes, chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng kiểu trích dẫn được sử dụng phù hợp với định dạng của nội dung trang web của chúng ta. Hơn nữa, khi sử dụng thuộc tính này, chúng ta cần đảm bảo rằng mã CSS của chúng ta sẽ không quá phức tạp và khó hiểu.

1. Tại sao chúng ta nên sử dụng thuộc tính CSS quotes?

Chúng ta nên sử dụng thuộc tính CSS quotes để tạo ra các kiểu trích dẫn đa dạng và phù hợp với định dạng của nội dung trang web của chúng ta.

2. Thuộc tính CSS quotes có hoạt động trên tất cả các trình duyệt không?

Thuộc tính CSS quotes được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt hiện đại.

3. Làm thế nào để sử dụng thuộc tính CSS quotes trong mã CSS của chúng ta?

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính CSS quotes bằng cách xác định giá trị cho hai thuộc tính open-quote và close-quote của thuộc tính content.

4. Thuộc tính CSS quotes có nhược điểm gì không?

Việc sử dụng thuộc tính CSS quotes có thể khiến mã CSS trở nên phức tạp và khó hiểu.

5. Ngoài thuộc tính CSS quotes, còn có các thuộc tính CSS liên quan đến trích dẫn khác không?

Có, ngoài thuộc tính CSS quotes, chúng ta còn có các thuộc tính khác như quotes, content và counter để mô tả và định dạng các phần tử trên trang web.