CSS pointer-events property là gì và sử dụng như thế nào ?

CSS pointer-events property là một thuộc tính trong CSS được sử dụng để chỉ định xem một phần tử có hiển thị hành động nào đó khi xảy ra sự kiện con trỏ hoặc không. Sự kiện con trỏ có thể được kích hoạt bởi chạm, bút stylus, nhấp chuột và nhiều sự kiện khác. Thuộc tính pointer-events điều khiển cách các phần tử HTML phản ứng với các sự kiện như trạng thái CSS active/hover, sự kiện chuột/chạm, sự kiện click/tap JavaScript và cũng điều khiển xem liệu con trỏ có hiển thị hay không.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS pointer-events property là gì ?

Thuộc tính pointer-events trong CSS cho phép chúng ta kiểm soát hành vi của phần tử khi người dùng tương tác với nó. Điều này đặc biệt hữu ích khi muốn tạo ra những trải nghiệm tương tác đa dạng cho website của bạn. Với việc sử dụng pointer-events property, chúng ta có thể điều khiển xem một phần tử sẽ phản ứng hay không phản ứng với các sự kiện con trỏ, từ đó đẩy mạnh trải nghiệm người dùng và giúp trang web của bạn trở nên cải thiện hơn từ mặt tương tác.

Ai sẽ dùng CSS pointer-events property

Thuộc tính pointer-events thường được sử dụng bởi những lập trình viên frontend khi muốn cải thiện trải nghiệm người dùng cho website của họ. Nó có thể được áp dụng để điều khiển hành vi của các phần tử HTML như button, checkbox, label, input, select… Khi một người dùng vuốt, click hoặc hover con trỏ lên trang web của bạn, pointer-events sẽ xác định hành vi tương ứng của các phần tử được áp dụng thuộc tính này.

Hướng dẫn CSS pointer-events property

Cú pháp

pointer-events: none | auto;

Trong đó:

 • none: Giá trị này chỉ ra rằng một phần tử không phản ứng với sự kiện con trỏ. Nó loại bỏ tất cả các trạng thái, click và tùy chọn con trỏ trên phần tử HTML đã chỉ định.
 • auto: Đây là giá trị mặc định. Nó chỉ ra rằng một phần tử sẽ phản ứng với sự kiện con trỏ như click và :hover.

Ví dụ

Sử dụng giá trị none

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng giá trị none để không nhắm đến các sự kiện con trỏ.

<style>
 .no-pointer {
  pointer-events: none;
  background-color: lightgray;
 }
</style>

<h2 class="no-pointer">Phần tử này không phản ứng với sự kiện con trỏ.</h2>

Sử dụng giá trị auto

Ở ví dụ này, chúng ta sử dụng giá trị mặc định của pointer-events property là auto để phản hồi với sự kiện con trỏ.

<style>
 .pointer {
  pointer-events: auto;
  background-color: lightblue;
 }
 .pointer:hover {
  background-color: blue;
 }
</style>

<h2 class="pointer">Phần tử này sẽ phản ứng với s ự kiện con trỏ.</h2>

Ưu và Nhược điểm CSS pointer-events property

Ưu điểm

 • Pointer-events cho phép chúng ta kiểm soát hành vi của các phần tử HTML khi người dùng tương tác với chúng, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Chúng ta có thể điều khiển xem một phần tử sẽ phản ứng hay không phản ứng với các sự kiện con trỏ, giúp tạo ra những trải nghiệm tương tác đa dạng cho website của bạn.
 • Giúp loại bỏ các lỗi click/tap không mong muốn.

Nhược điểm

 • Pointer-events không được hỗ trợ đầy đủ trên tất cả các trình duyệt.
 • Khi sử dụng pointer-events, chúng ta cần phải cẩn thận để không ảnh hưởng đến khả năng tương tác của người dùng với các phần tử khác trong trang web.

Lời khuyên CSS pointer-events property

Khi sử dụng pointer-events, hãy lưu ý rằng nó có thể ảnh hưởng đến khả năng tương tác của người dùng với các phần tử khác trong trang web. Vì vậy, chúng ta cần phải cân nhắc và kiểm tra kỹ trước khi sử dụng thuộc tính này. Đồng thời, nếu muốn tạo ra những trải nghiệm tương tác đa dạng cho website của mình, pointer-events là một lựa chọn hữu ích để điều khiển hành vi của các phần tử HTML.

1. Pointer-events có thể được sử dụng để điều khiển hành vi của những phần tử nào trong HTML?

Pointer-events có thể được áp dụng để điều khiển hành vi của các phần tử HTML như button, checkbox, label, input, select…

2. Có bao nhiêu giá trị possible cho pointer-events property?

Thuộc tính pointer-events bao gồm 11 giá trị khả dụng, nhưng các giá trị được liệt kê trong cú pháp là các giá trị hợp lệ cho các phần tử HTML. Các giá trị khác được dành riêng cho việc sử dụng với SVG.

3. Giá trị nào của pointer-events property được sử dụng để loại bỏ tùy chọn click target của một phần tử HTML?

Giá trị none của pointer-events property được sử dụng để loại bỏ tùy chọn click target của một phần tử HTML.

4. Pointer-events property có nhược điểm gì?

Pointer-events không được hỗ trợ đầy đủ trên tất cả các trình duyệt và có thể ảnh hưởng đến khả năng tương tác của người dùng với các phần tử khác trong trang web.

5. Pointer-events có thể giúp cải thiện trải nghiệm người dùng như thế nào?

Với pointer-events, chúng ta có thể kiểm soát hành vi của các phần tử HTML khi người dùng tương tác với chúng, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp tạo ra những trải nghiệm tương tác đa dạng cho website của bạn.