CSS Line Height – Cách sử dụng Line Height trong CSS

CSS Line Height là thuộc tính được sử dụng trong CSS để xác định chiều cao tối thiểu của các ô chứa nội dung. Nó đặt khoảng cách giữa hai dòng nội dung và cho phép bạn thiết lập chiều cao của một dòng độc lập với kích thước font chữ. Thuộc tính này cho phép bạn điều chỉnh tốt hơn khoảng cách giữa các dòng văn bản trong website của bạn.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS Line Height là gì?

CSS Line Height là thuộc tính được sử dụng để xác định khoảng cách giữa hai dòng văn bản. Khi sử dụng CSS Line Height, bạn có thể thiết lập chiều cao của dòng một cách độc lập, không phụ thuộc vào kích thước font chữ. Điều này giúp tăng cường khả năng đọc và trải nghiệm người dùng khi duyệt website.

CSS Line Height có thể được sử dụng bởi những ai muốn tạo ra website với định dạng nội dung chuyên nghiệp. Những người muốn định dạng khoảng cách giữa các dòng văn bản để tăng độ dễ đọc và hấp dẫn của trang web.

Bên dưới là một số giá trị khi sử dụng CSS Line Height

giá trịSự miêu tả
normalĐây là một giá trị mặc định. nó chỉ định chiều cao dòng bình thường.
numberNó chỉ định một số được nhân với kích thước phông chữ hiện tại để đặt chiều cao của dòng.
lengthNó được sử dụng để đặt chiều cao của dòng theo px, pt, cm, v.v.
%Nó chỉ định chiều cao dòng theo phần trăm của phông chữ hiện tại.
initialNó đặt thuộc tính này thành giá trị mặc định của nó.
inheritNó kế thừa thuộc tính này từ phần tử cha của nó.

Hướng dẫn CSS Line Height

Bạn có thể sử dụng CSS Line Height bằng cách gán giá trị cho thuộc tính này trong tệp CSS của bạn. Đây là một số ví dụ:

p {
 line-height: normal;
}

h1 {
 line-height: 2;
}

span {
 line-height: 24px;
}

div {
 line-height: 150%;
}

Ví dụ cụ thể:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<style> 
h3.small { 
  line-height: 70%; 
} 
h3.big { 
  line-height: 200%; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<h3> 
This is a heading with a standard line-height.<br> 
This is a heading with a standard line-height.<br> 
The default line height in most browsers is about 110% to 120%.<br> 
</h3> 
<h3 class="small"> 
This is a heading with a smaller line-height.<br> 
This is a heading with a smaller line-height.<br> 
This is a heading with a smaller line-height.<br> 
This is a heading with a smaller line-height.<br> 
</h3> 
<h3 class="big"> 
This is a heading with a bigger line-height.<br> 
This is a heading with a bigger line-height.<br> 
This is a heading with a bigger line-height.<br> 
This is a heading with a bigger line-height.<br> 
</h3> 
</body> 
</html> 

Ưu và Nhược điểm CSS Line Height

Ưu điểm của CSS Line Height là nó cho phép bạn tự do kiểm soát khoảng cách giữa các dòng văn bản, tăng khả năng đọc của website và cải thiện trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều CSS Line Height có thể làm cho trang web của bạn trông lộn xộn hoặc không chuyên nghiệp.

Khi sử dụng CSS Line Height, hãy đảm bảo rằng khoảng cách giữa các dòng văn bản có thể đọc được và chú ý đến không gian giữa các thành phần của trang web của bạn. Nếu sử dụng quá nhiều CSS Line Height, trang web của bạn có thể trông lộn xộn hoặc không chuyên nghiệp.

CSS Line Height là gì?

CSS Line Height là thuộc tính được sử dụng để xác định khoảng cách giữa hai dòng văn bản.

Ai sẽ dùng CSS Line Height?

CSS Line Height có thể được sử dụng bởi những ai muốn tạo ra website với định dạng nội dung chuyên nghiệp.

Làm thế nào để sử dụng CSS Line Height?

Bạn có thể sử dụng CSS Line Height bằng cách gán giá trị cho thuộc tính này trong tệp CSS của bạn.

CSS Line Height có ưu và nhược điểm gì?

Ưu điểm của CSS Line Height là nó cho phép bạn kiểm soát khoảng cách giữa các dòng văn bản, tuy năng khả nghiệm đọc và trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều CSS Line Height có thể làm cho trang web của bạn trông lộn xộn hoặc không chuyên nghiệp.

Làm thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất khi sử dụng CSS Line Height?

Hãy đảm bảo rằng khoảng cách giữa các dòng văn bản có thể đọc được và chú ý đến không gian giữa các thành phần của trang web của bạn.