CSS letter-spacing là gì ? Sử dụng letter-spacing như thế nào ?

CSS letter-spacing là một thuộc tính được sử dụng để điều khiển khoảng cách giữa các chữ cái bên trong một phần tử hoặc khối văn bản. Nó thiết lập hành vi khoảng cách giữa các ký tự trong văn bản. Bằng cách sử dụng thuộc tính này, chúng ta có thể tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự của đoạn văn bản. Nó sửa đổi khoảng cách giữa các ký tự kề nhau.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS letter-spacing là gì ?

Thuộc tính CSS letter-spacing được sử dụng để kiểm soát khoảng cách giữa các ký tự trong văn bản. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh khoảng cách giữa các từ trong văn bản, giúp nó trông đẹp hơn và dễ đọc hơn.

Khi sử dụng thuộc tính này, người dùng có thể sử dụng các giá trị khác nhau, ví dụ như giá trị mặc định (normal), giá trị số (length) hoặc các giá trị tương đối.

Những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và trang web sử dụng thuộc tính CSS letter-spacing để tùy chỉnh khoảng cách giữa các chữ cái trong văn bản. Nó được sử dụng để tạo ra một cảm giác thoải mái cho người đọc khi đọc văn bản.

Thuộc tính CSS letter-spacing được sử dụng để điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự trong một phần tử hoặc khối văn bản. Chúng ta có thể tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các ký tự của đoạn văn bản bằng cách sử dụng giá trị số (length).

Cú pháp

letter-spacing: normal|length;

Giá trị

 • normal: Giá trị này là giá trị mặc định và không cung cấp bất kỳ khoảng cách nào giữa các ký tự.
 • length: Giá trị này được sử dụng để chỉ định khoảng cách bổ sung giữa các ký tự. Nó cho phép các giá trị âm, làm chặt sát hơn vẻ bề ngoài của văn bản. Giá trị lớn nhất cho phép khoảng cách giữa các chữ cái lớn nhất. Giá trị này hỗ trợ các giá trị liên quan đến phông chữ (em, rem), giá trị tuyệt đối (px).

Hướng dẫn CSS letter-spacing

Để sử dụng thuộc tính CSS letter-spacing, người dùng chỉ cần thêm mã sau vào tệp CSS của mình.

selector {
  letter-spacing: value;
}

Trong đó:

 • selector: Là phần tử HTML muốn áp dụng thuộc tính.
 • value: Giá trị của khoảng cách giữa các ký tự.

Ví dụ:

p {
  letter-spacing: 1px;
}

Ví dụ

Trong ví dụ sau đây, chúng ta sẽ thử các giá trị khác nhau của thuộc tính letter-spacing để xem kết qu ảnh khác nhau. Chúng ta cũng sẽ sử dụng các giá trị độ dài khả dụng để xem khoảng cách giữa các chữ cái.

/* CSS */
p {
 letter-spacing: 0;
}

p.one {
 letter-spacing: -1px;
}

p.two {
 letter-spacing: 2px;
}

p.three {
 letter-spacing: 3px;
}
<!-- HTML -->
<p>Hello World!</p>
<p class="one">Hello World!</p>
<p class="two">Hello World!</p>
<p class="three">Hello World!</p>

Thêm ví dụ cụ thể:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>CSS letter-spacing Property</title>
</head>
<body style = "text-align: center;">
<h1 style = "color: blue;">
Welcome to the Laptrinhvien.org
</h1>

<h2>
This is an example of CSS letter-spacing Property
</h2>
<p style= "letter-spacing: normal;">
This paragraph has letter-spacing: normal;
</p>
<p style= "letter-spacing: 7px;">
This paragraph has letter-spacing: 7px;
</p>
<p style= "letter-spacing: 0.7em;">
This paragraph has letter-spacing: 0.7em;
</p>
<p style= "letter-spacing: -1px;">
This paragraph has letter-spacing: -1px;
</p>

</body>
</html>

Ưu và Nhược điểm của CSS letter-spacing

Ưu điểm

 • Tăng tính thẩm mỹ cho văn bản: CSS letter-spacing cho phép người dùng tùy chỉnh khoảng cách giữa các từ trong văn bản, giúp nó trông đẹp hơn và dễ đọc hơn.
 • Điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự: Thuộc tính này cho phép người trang web tùy chỉnh khoảng cách giữa các ký tự trong văn bản để đạt được hiệu ứng đặc biệt.

Nhược điểm

 • Có thể làm giảm tính đồng nhất của văn bản: Khi sử dụng giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ, văn bản có thể trông không đồng nhất.
 • Khó khăn khi thiết kế trang web đáp ứng: Khi thiết kế trang web đáp ứng, việc điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự có thể gây ra rắc rối và khó khăn.

Lời khuyên CSS letter-spacing

Khi sử dụng thuộc tính CSS letter-spacing, bạn nên nhớ một số lời khuyên sau:

 • Đảm bảo rằng khoảng cách giữa các chữ cái là hợp lý để làm cho văn bản dễ đọc hơn.
 • Tránh sử dụng giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ, điều này có thể làm cho văn bản trông không đồng nhất.
 • Hãy sử dụng các giá trị liên quan đến phông chữ (em, rem) để tạo ra một sự đồng nhất giữa các phần tử khác nhau của trang web của bạn.
 • Kiểm tra kết quả của trang web của bạn trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau để đảm bảo rằng khoảng cách giữa các chữ cái là hợp lý trên tất cả các thiết bị.

5 câu hỏi về CSS letter-spacing

1. Thuộc tính CSS letter-spacing hoạt động như thế nào?

Thuộc tính CSS letter-spacing được sử dụng để điều chỉnh khoảng cách giữa các ký tự trong một phần tử hoặc khối văn bản. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh khoảng cách giữa các từ trong văn bản, giúp nó trông đẹp hơn và dễ đọc hơn.

2. Làm thế nào để sử dụng thuộc tính CSS letter-spacing?

Để sử dụng thuộc tính CSS letter-spacing, bạn chỉ cần định nghĩa thuộc tính trong mã CSS của mình và thiết lập giá trị cho nó. V í dụ, nếu bạn muốn đặt khoảng cách giữa các ký tự trong văn bản thành 2px, bạn có thể sử dụng mã CSS sau:

p {
 letter-spacing: 2px;
}

3. Các giá trị được hỗ trợ bởi thuộc tính CSS letter-spacing là gì?

Thuộc tính CSS letter-spacing hỗ trợ hai giá trị chính là normal và length. Giá trị normal là giá trị mặc định không cung cấp bất kỳ khoảng cách nào giữa các ký tự. Giá trị length được sử dụng để chỉ định một khoảng cách bổ sung giữa các ký tự.

4. Thuộc tính CSS letter-spacing có thể làm cho văn bản trông không đồng nhất không?

Nếu sử dụng giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ, thuộc tính CSS letter-spacing có thể làm cho văn bản trông không đồng nhất. Do đó, bạn nên tìm ra giá trị hợp lý để tạo ra một khoảng cách giữa các ký tự đồng nhất và dễ đọc.

5. Thuộc tính CSS letter-spacing có ảnh hưởng đến tính khả dụng của trang web không?

Thuộc tính CSS letter-spacing có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của trang web, nhất là khi người dùng truy cập trang web bằng các thiết bị di động hoặc các trình duyệt cũ hơn. Do đó, bạn nên kiểm tra kết quả của trang web trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau để đảm bảo rằng khoảng cách giữa các chữ cái là hợp lý trên tất cả các thiết bị.