CSS flex property sử dụng như thế nào chính xác ?

CSS flex property là một trong những thuộc tính quan trọng của CSS, được sử dụng để thiết lập độ dài cho các phần tử linh hoạt trong bố cục trang web. Thuộc tính này bao gồm 3 giá trị chính: flex-grow, flex-shrink và flex-basis. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về CSS flex property, bao gồm tổng quan, hướng dẫn sử dụng, ưu và nhược điểm, lời khuyên, và câu hỏi thường gặp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS flex property là gì

Thuộc tính CSS flex property được sử dụng để kiểm soát cách hiển thị và định vị các phần tử trong bố cục trang web. Nó cho phép bạn thiết lập độ dài và kích thước cho các phần tử linh hoạt (flex-items) trong một container linh hoạt (flex-container).

Khi sử dụng CSS flex property, bạn có thể dễ dàng kiểm soát vị trí và kích thước của các phần tử con trong container chính. Với CSS flex, bạn không cần thiết lập độ dài cụ thể cho từng phần tử một, mà chỉ cần thiết lập một số giá trị hoặc thuộc tính cho toàn bộ container.

Hướng dẫn CSS flex property

Thuộc tính CSS flex property có thể được sử dụng với một, hai hoặc ba giá trị. Bạn có thể sử dụng các giá trị sau để định cấu hình thuộc tính này:

Giá trị flex-grow

Giá trị flex-grow dùng để xác định tỉ lệ tăng của các phần tử linh hoạt. Nó chỉ ra phần trăm tăng của phần tử linh hoạt so với các phần tử khác trong container. Giá trị này phải là số dương và nếu không xác định, giá trị mặc định sẽ là 1.

Giá trị flex-shrink

Giá trị flex-shrink dùng để xác định tỉ lệ giảm của các phần tử linh hoạt. Nó chỉ ra phần trăm giảm của phần tử linh hoạt so với các phần tử khác trong container. Giá trị này phải là số dương và nếu không xác định, giá trị mặc định sẽ là 1.

Giá trị flex-basis

Giá trị flex-basis dùng để xác định độ rộng ban đầu của các phần tử linh hoạt. Nó chỉ ra kích thước của phần tử linh hoạt trước khi áp dụng bất kỳ giá trị flex nào. Giá trị này có thể là “auto”, “inherit” hoặc một số đo lường độ rộng khác, ví dụ như “em”, “px”,… Nếu giá trị này không được xác định, giá trị mặc định sẽ là 0.

Cú pháp của CSS flex property

Có thể sử dụng CSS flex property với một, hai hoặc ba giá trị như sau:

flex: [flex-grow] [flex-shrink] [flex-basis];

Nếu chỉ sử dụng một giá trị, giá trị đó sẽ được coi là flex-grow. Nếu sử dụng hai giá trị, giá trị đầu tiên sẽ được coi là flex-grow và giá trị thứ hai sẽ được coi là flex-shrink hoặc flex-basis (nếu giá trị này được xác định là một đo lường độ rộng). Nếu sử dụng ba giá trị, giá trị đầu tiên là flex-grow, giá trị thứ hai là flex-shrink và giá trị thứ ba là flex-basis.

Hướng dẫn sử dụng CSS flex property

Có rất nhiều cách để sử dụng CSS flex property. Dưới đây là một số ví dụ:

Ví dụ 1:

.container {
 display: flex;
}

.item {
 flex: 1;
}

Trong ví dụ này, CSS flex property được sử dụng để thiết lập độ rộng của các phần tử linh hoạt trong container. Thuộc tính flex: 1 được áp dụng cho mỗi item bên trong container. Điều này cho phép các item có độ rộng bằng nhau và điều chỉnh kích thước dựa trên kích thước của container.

Ví dụ 2:

.container {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

.item-1 {
 flex: 1;
}

.item-2 {
 flex: 2;
}

.item-3 {
 flex: 3;
}

Trong ví dụ này, CSS flex property được sử dụng để thiết lập độ rộng của các phần tử linh hoạt trong container. Thay vì sử dụng thuộc tính flex: 1, chúng ta sử dụng các giá trị khác nhau cho mỗi phần tử linh hoạt. Các giá trị này chỉ ra tỉ lệ tăng của mỗi phần tử so với các phần tử khác trong container.

Ví dụ 3:

.container {
 display: flex;
}

.item-1 {
 flex: 1 1 100px;
}

.item-2 {
 flex: 2 1 200px;
}

Trong ví dụ này, CSS flex property được sử dụng để thiết lập độ rộng của các phần tử linh hoạt trong container. Chúng ta sử dụng các giá trị khác nhau cho mỗi phần tử linh hoạt để điều chỉnh độ rộng của chúng.

Ưu và Nhược điểm CSS flex property

CSS flex property có nhiều ưu điểm, bao gồm:

 • Cho phép bạn kiểm soát kích thước và vị trí của các phần tử trong bố cục trang web
 • Giúp bạn xây dựng một bố cục linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh nó để phù hợp với các thiết bị và màn hình khác nhau
 • Cải thiện khả năng đáp ứng của trang web với các thiết bị di động và kích thước màn hình khác nhau
 • Dễ dàng sử dụng và thiết lập

Tuy nhiên, CSS flex property cũng có một số nhược điểm:

 • Có thể gây ra một số vấn đề với trình duyệt cũ hoặc không tương thích
 • Có thể tốn thời gian để hiểu cách sử dụng nó đúng cách

Lời khuyên CSS flex property

Khi sử dụng CSS flex property, bạn có thể áp dụng chúng vào bố cục trang web để xây dựng một trang web linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh được. Dưới đây là một số lời khuyên khi sử dụng CSS flex property:

 • Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách sử dụng CSS flex property đúng cách và áp dụng nó cho các phần tử linh hoạt trong bố cục trang web của bạn.
 • Tìm hiểu những ưu điểm và nhược điểm của CSS flex property để biết được giới hạn của nó.
 • Nên sử dụng các giá trị khác nhau cho mỗi phần tử linh hoạt để điều chỉnh kích thước của chúng.
 • Hãy thực hiện kiểm tra tương thích với các trình duyệt khác nhau để đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động tốt trên mọi thiết bị.

CSS flex property là gì?

CSS flex property là thuộc tính CSS được sử dụng để thiết lập bố cục linh hoạt cho các phần tử trong trang web.

Flex property hoạt động như thế nào?

Flex property được sử dụng để thiết lập độ rộng của các phần tử linh hoạt, và cho phép các phần tử này co giãn hoặc co lại để phù hợp với kích thước của container.

Tại sao nên sử dụng CSS flex property?

CSS flex property giúp bạn tạo ra một bố cục linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với các thiết bị và màn hình khác nhau. Nó cũng cải thiện khả năng đáp ứng của trang web với các thiết bị di động và kích thước màn hình khác nhau.

Có những giá trị nào trong CSS flex property?

Các giá trị trong CSS flex property bao gồm số không đơn vị flex-grow, số không đơn vị flex-shrink, và độ rộng ban đầu của phần tử linh hoạt (được gọi là flex-basis).

Làm thế nào để kiểm tra tương thích với các trình duyệt khác nhau khi sử dụng CSS flex property?

Bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra tương thích trên trình duyệt hoặc kiểm tra trên các trình duyệt khác nhau để đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động tốt trên mọi thiết bị.