CSS background-clip – Cách sử dụng background-clip trong CSS

CSS background-clip là thuộc tính trong CSS giúp xác định vùng được sơn của phần nền. Nó hạn chế khu vực mà màu nền hoặc hình ảnh xuất hiện bằng cách áp dụng một hộp cắt và bỏ đi phần bên ngoài hộp, trở thành không nhìn thấy. Thuộc tính này cũng cho phép bạn thiết lập nền của một phần tử có mở rộng dưới border-box (hộp viền), padding-box (hộp đệm) và content-box (hộp nội dung).

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

CSS background-clip là gì ?

Trong CSS, bản chất của thuộc tính background-clip là xác định vùng sử dụng để sơn phần nền. Điều này hoạt động như một hộp cắt, giúp loại bỏ phần nền bên ngoài hộp đó. Có ba giá trị có thể sử dụng cho thuộc tính này: border-box, padding-box và content-box. Border-box là giá trị mặc định và nó nghĩa là hình nền và màu nền sẽ được vẽ bên trong border-box. Padding-box sẽ vẽ hình nền và màu nền bên trong padding-box và Content-box chỉ vẽ màu nền đến phần nội dung của phần tử.

CSS background-clip có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai muốn thiết lập hình nền hoặc màu nền của một phần tử trên trang web của họ. Đây là một tính năng phổ biến trong CSS và được sử dụng rộng rãi trong các trang web để thêm tính năng và thẩm mỹ cho phần nền.

Hướng dẫn CSS background-clip

Cú pháp:

background-clip: border-box|padding-box|content-box;

1. Giá trị Border-box

Giá trị mặc định của thuộc tính background-clip là border-box. Nó nghĩa là hình nền và màu nền sẽ được vẽ bên trong border-box.

Ví dụ:

div {
  background-color: blue;
  background-image: url("image.png");
  background-clip: border-box;
}

2. Giá trị Padding-box

Giá trị padding-box sẽ vẽ hình nền và màu nền bên trong padding-box.

Ví dụ:

div {
  background-color: blue;
  background-image: url("image.png");
  background-clip: padding-box;
}

3. Giá trị Content-box

Giá trị content-box chỉ vẽ màu nền đến phần nội dung của phần tử.

Ví dụ:

div {
  background-color: blue;
  background-image: url("image.png");
  background-clip: content-box;
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head>  
    <style> 
      div { 
        background-color: yellow; 
        background-clip: border-box; 
        text-align: center; 
        border:5px dotted blue; 
      } 
	h1,h2{
	color: red;
	}
    </style> 
  </head> 
   
  <body> 
    <div> 
      <h1> 
       Welcome to the Laptrinhvien.org
      </h1> 
      <h2> 
        background-clip: border-box; 
      </h2> 
    </div> 
  </body> 
</html>

Ưu và Nhược điểm CSS background-clip

Ưu điểm

 1. Có thể thiết lập một phần tử có mở rộng dưới border-box, padding-box và content-box.
 2. Giúp tạo thẩm mỹ cho các phần tử trên trang web.

Nhược điểm

 1. Không được hỗ trợ trong các phiên bản trình duyệt cũ.

Lời khuyên CSS background-clip

Thuộc tính CSS background-clip có thể giúp tạo ra các phần tử với hình nền hoặc màu nền được tùy chỉnh. Tuy n ững điều này, nếu bạn đang thiết kế một trang web, hãy sử dụng thuộc tính này để tạo thêm tính thẩm mỹ cho các phần tử trên trang web của bạn.

Kết luận

Tóm lại, thuộc tính CSS background-clip là một công cụ tuyệt vời để thiết kế các phần tử có hình nền hoặc màu nền được tùy chỉnh. Nó giúp tạo thêm tính thẩm mỹ cho các phần tử trên trang web của bạn và có thể được sử dụng với bất kỳ phần tử HTML nào. Nếu bạn muốn tạo ra các phần tử đẹp trên trang web của mình, hãy xem xét sử dụng thuộc tính này.

CSS background-clip có thể được sử dụng với bất kỳ phần tử HTML nào không?

Có, thuộc tính CSS background-clip có thể được sử dụng với bất kỳ phần tử HTML nào.

Tại sao giá trị border-box là giá trị mặc định của background-clip?

Vì nó là giá trị tiện lợi và phổ biến nhất trong các giá trị khác.

Làm thế nào để biết vùng sơn của phần nền trên trang web của tôi?

Bạn có thể dùng công cụ trình duyệt để xem hoặc kiểm tra các giá trị phân tích của thuộc tính background-clip.

CSS background-clip có ảnh hưởng đến hiệu suất trang web không?

Không, việc sử dụng thuộc tính CSS background-clip không ảnh hưởng đến hiệu suất trang web.

Thuộc tính CSS background-clip có được hỗ trợ trên các trình duyệt phổ biến không?

Có, thuộc tính CSS background-clip được hỗ trợ trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari và Edge.