CSS Aural Media/ Style Sheets sử dụng như thế nào ?

CSS Aural Media hay còn gọi là CSS Style Sheets, được sử dụng để gắn các tính năng âm thanh cụ thể cho các phần tử tài liệu cụ thể. Nó sử dụng tổng hợp giọng nói và hiệu ứng âm thanh để giúp người dùng có thể nghe thông tin thay vì đọc chúng. Vì vậy, nó rất hữu ích đối với những người bị khuyết tật thị giác.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn CSS từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan CSS Aural Media/ Style Sheets

CSS Aural Media là một loại style sheet đặc biệt làm việc với các yếu tố âm thanh của một trang web. Chúng được sử dụng để định dạng âm thanh của một trang web cho những người không thể đọc hoặc đọc không tốt.

CSS Aural Media được sử dụng để xử lý các yếu tố âm thanh của một trang web, cho phép những người không thể đọc hoặc đọc không tốt có thể nghe thông tin một cách dễ dàng hơn.

Hướng dẫn CSS Aural Media/ Style Sheets

Để sử dụng CSS Aural Media, bạn cần sử dụng các thuộc tính âm thanh để định dạng trang web của bạn cho những người không thể đọc hoặc đọc không tốt. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính như azimuth, cue, elevation, pitch và volume để định dạng âm thanh của trang web.

CSS Aural Media/ Style Sheets là một tính năng CSS cho phép bạn áp dụng các kiểu khác nhau cho các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm. Điều này rất hữu ích cho người dùng khiếm thị, những người sử dụng trình đọc màn hình để truy cập web.

CSS Aural Media/ Style Sheets được sử dụng bằng cách sử dụng cú pháp @media. Cú pháp cơ bản của CSS Aural Media/ Style Sheets là:

@media aural {
  /* Styles for aural media */
}

Trong đó: media_type là kiểu thiết bị hoặc màn hình mà bạn muốn áp dụng các kiểu. Trong trường hợp này, media_type là “aural”.

Ví dụ: sau đây là một CSS Aural Media/ Style Sheet sẽ áp dụng các kiểu cho các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm:

@media aural {
  .my-element {
    color: #000;
    voice-family: "Google-Talk";
    voice-pitch: 1.2;
  }
}

Trong ví dụ này, các kiểu được áp dụng cho tất cả các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm. Các kiểu bao gồm việc đặt màu của các yếu tố HTML thành màu đen, đặt giọng nói mặc định thành “Google-Talk”, và đặt độ cao giọng nói thành 1,2.

CSS Aural Media/ Style Sheets có thể được sử dụng để áp dụng các kiểu cho các yếu tố HTML dựa trên các thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như tốc độ nói, cường độ âm thanh, hoặc độ cao giọng nói.

Dưới đây là một số ví dụ sử dụng CSS Aural Media/ Style Sheets:

Thay đổi màu sắc của các yếu tố HTML

Bạn có thể sử dụng CSS Aural Media/ Style Sheets để thay đổi màu sắc của các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm. Ví dụ, bạn có thể đặt màu của các yếu tố HTML thành màu đen để cải thiện khả năng đọc của người dùng khiếm thị.

Thay đổi giọng nói của các yếu tố HTML

Bạn có thể sử dụng CSS Aural Media/ Style Sheets để thay đổi giọng nói của các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm. Ví dụ, bạn có thể đặt giọng nói mặc định thành “Google-Talk” để cải thiện khả năng nghe của người dùng khiếm thị.

Thay đổi tốc độ phát âm của các yếu tố HTML

Bạn có thể sử dụng CSS Aural Media/ Style Sheets để thay đổi tốc độ phát âm của các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm. Ví dụ, bạn có thể đặt tốc độ phát âm thành 0,75 để làm cho các yếu tố HTML dễ hiểu hơn.

Thay đổi cường độ âm thanh của các yếu tố HTML

Bạn có thể sử dụng CSS Aural Media/ Style Sheets để thay đổi cường độ âm thanh của các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm. Ví dụ, bạn có thể đặt cường độ âm thanh thành 0,75 để làm cho các yếu tố HTML dễ nghe hơn.

Thay đổi độ cao giọng nói của các yếu tố HTML

Bạn có thể sử dụng CSS Aural Media/ Style Sheets để thay đổi độ cao giọng nói của các yếu tố HTML khi chúng được hiển thị bằng thiết bị phát âm. Ví dụ, bạn có thể đặt độ cao giọng nói thành 0,75 để làm cho các yếu tố HTML dễ nghe hơn.

Ưu và Nhược điểm CSS Aural Media

Ưu điểm của CSS Aural Media là nó giúp cho những người khuyết tật về thị giác có thể truy cập thông tin trên trang web một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, nó cũng giúp cho việc học một số khả năng đọc và phát âm. Tuy nhiên, nhược điểm của CSS Aural Media là nó không được sử dụng rộng rãi như các phương tiện khác như video hoặc hình ảnh.

Lời khuyên CSS Aural Media

Đối với những người thiếu thị giác, CSS Aural Media là một công cụ hữu ích để truy cập thông tin trên trang web. Tuy nhiên, nó chỉ nên được sử dụng khi cần thiết và không nên là phương tiện chính để truy cập trang web cho những người không thể đọc hoặc đọc không tốt.

CSS Aural Media là gì?

CSS Aural Media là một loại style sheet đặc biệt được sử dụng để xử lý các yếu tố âm thanh của một trang web.

Ai nên sử dụng CSS Aural Media?

CSS Aural Media được sử dụng chủ yếu cho những người khuyết tật về thị giác, những người không thể đọc hoặc đọc không tốt.

Những thuộc tính nào có thể sử dụng với CSS Aural Media?

Các thuộc tính âm thanh bao gồm azimuth, cue, elevation, pitch và volume.

CSS Aural Media có ưu điểm gì? 

CSS Aural Media giúp những người khuyết tật về thị giác có thể truy cập thông tin trên trang web một cách dễ dàng hơn. Nó cũng có thể hỗ trợ việc học đọc và phát âm.

CSS Aural Media có nhược điểm gì? 

Nhược điểm của CSS Aural Media là nó không được sử dụng rộng rãi như các phương tiện khác như video hoặc hình ảnh.