Tạo Footer Trong HTML như thế nào chính xác nhất ?

Footer là phần cuối cùng của một trang web và nó có thể chứa thông tin liên hệ, đường dẫn đến các trang liên quan hoặc bản quyền của trang web. Chúng ta có thể tạo footer trong HTML với hai phương pháp khác nhau: sử dụng thẻ HTML hoặc sử dụng CSS nội bộ.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới.

Tạo Footer Trong HTML

Tạo footer trong HTML là một cách để thêm thông tin cuối trang vào trang web của bạn. Footer thường nằm ở cuối trang web và thường chứa các link đến các trang liên quan, thông tin liên lạc hoặc thông tin bản quyền của trang web.

Có hai cách chính để tạo footer trong HTML: sử dụng thẻ HTML và sử dụng CSS nội bộ. Cả hai phương pháp này đều cho phép bạn tạo footer theo cách riêng của mình và hiển thị nó trên trang web của bạn.

Mọi người đều có thể sử dụng tạo footer trong HTML. Nếu bạn muốn thêm thông tin liên lạc hoặc bản quyền vào trang web của mình, tạo footer là một cách tuyệt vời để làm điều đó. Ngoài ra, footer cũng là một cách để thêm link đến các trang liên quan hoặc các trang xã hội của bạn.

Hướng dẫn tạo Footer trong HTML

Sử dụng thẻ HTML

Để tạo footer trong HTML bằng cách sử dụng thẻ HTML, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn phải nhập mã HTML vào bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào hoặc mở tệp HTML hiện có trong trình soạn thảo văn bản trong đó bạn muốn sử dụng HTML để tạo footer.

Bước 2: Bây giờ, bạn phải đặt con trỏ vào vị trí bắt đầu của phần văn bản mà bạn muốn chèn vào footer. Sau đó, gõ thẻ <footer> vào điểm đó.

Bước 3: Sau đó, bạn phải đóng thẻ </footer>.

Bước 4: Cuối cùng, bạn phải lưu tệp HTML và sau đó chạy tệp trong trình duyệt. Bên dưới là một bộ code ví dụ hoàn chỉnh.

<!Doctype Html> 
<Html>   
<Head>   
<Title>   
Make a footer using Html tag 
</Title> 
</Head> 
<Body> 
<header> 
Html Tutorial  <br> 
This page helps us to understand how to make a footer. <br> 
<br> 
And, this section helps you to understand how to make a footer using Html tag. 
</header> 
<footer> 
@Copyright Lap Trinh Vien 2023 - All Right Reserved.  
</footer> 
</Body> 
</Html> 

Sử dụng CSS nội bộ

Để tạo footer trong HTML bằng cách sử dụng CSS nội bộ, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn phải nhập mã HTML vào bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào hoặc mở tệp HTML hiện có trong trình soạn thảo văn bản trong đó bạn muốn sử dụng CSS nội bộ để tạo footer.

Bước 2: Bây giờ, bạn phải đặt con trỏ trong thẻ head, ngay sau khi kết thúc thẻ title trong tài liệu HTML và sau đó xác định các thẻ bắt đầu và kết thúc của thẻ <style> như được hiển thị trong khối sau.

<style>
.footer {
 color: #fff;
 background-color: #000;
 padding: 10px;
 text-align: center;
}
</style>

Bước 3: Tiếp theo, bạn phải tạo một lớp footer với các thuộc khác nhau.

Bước 4: Sau đó, bạn phải định nghĩa cùng một lớp trong thẻ <div>, được tạo ra trong CSS nội bộ.

<div class="footer">
 <p>© 2023 - </p>
</div>

Bước 5: Cuối cùng, bạn phải lưu tệp HTML và sau đó chạy tệp trong trình duyệt.

Ưu và Nhược điểm của tạo Footer trong HTML

Ưu điểm

 • Tạo footer trong HTML là rất đơn giản và dễ hiểu.
 • Điều chỉnh thiết kế hoặc nội dung trong footer của trang web của bạn dễ dàng hơn khi sử dụng tạo footer trong HTML.
 • Footer cung cấp cho người dùng thông tin liên lạc hoặc bản quyền của bạn.

Nhược điểm

 • Footer có thể không được sắp xếp tốt nếu trang web của bạn có quá nhiều nội dung.
 • Footer có thể trở nên quá nặng nếu bạn chèn quá nhiều thông tin vào đó.
 • Nếu không được thiết kế tốt, footer có thể trông rời rạc so với trang web chính.

Lời khuyên khi tạo Footer trong HTML

 • Hãy chắc chắn rằng footer của bạn được thiết kế đẹp mắt và dễ đọc.
 • Cân nhắc để footer của bạn chỉ chứa các thông tin cần thiết. Nếu không, footer sẽ trở nên rối và khó đọc.
 • Hãy đảm bảo rằng footer của bạn được phân tích và liệt kê theo kiểu danh sách, điều này sẽ giúp người dùng tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.

Tại sao tạo footer quan trọng trong HTML?

Tạo footer trong HTML cung cấp cho người dùng thông tin liên lạc hoặc bản quyền của bạn và là một cách để thêm link đến các trang liên quan hoặc các trang xã hội của bạn.

Làm thế nào để tạo footer trong HTML?

Bạn có thể tạo footer trong HTML bằng cách sử dụng thẻ HTML hoặc bằng cách sử dụng CSS nội bộ.

Làm thế nào để thiết kế một footer tốt trong HTML?

Đảm bảo rằng footer của bạn được thiết kế đẹp mắt và dễ đọc, chứa các thông tin cần thiết và được phân tích và liệt kê theo kiểu danh sách.

Tôi có thể chèn JavaScript vào footer trong HTML không?

Có, bạn có thể chèn JavaScript vào footer trong HTML.

Làm thế nào để đảm bảo rằng footer của tôi sắp xếp tốt trên trang web của tôi?

Hãy cân nhắc thiết kế trang web của bạn sao cho footer được phân bổ hợp lý và dễ đọc. Sử dụng CSS để điều chỉnh vị trí và kích thước của footer.