HTML và ASP khác nhau như thế nào ?

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa HTML và ASP, nhưng trước khi thảo luận về sự khác biệt đó, bạn phải nắm được chúng một cách ngắn gọn.

HTML là gì ?

Hypertext Markup Language (HTML) là một ngôn ngữ lập trình cho phép hiển thị thông tin và mô tả bố cục của một trang web. Hypertext hoạt động thông qua việc đọc các liên kết hypertext của một trang HTML. Liên kết này cho phép người dùng đi đến bất kỳ vị trí trên web bằng cách nhấp vào nó. Không có trật tự cụ thể để làm điều này.

Ngôn ngữ đánh dấu chú trọng đến cách các thẻ xác định bố cục của trang và các yếu tố bên trong trang. Nó bao gồm các thành phần HTML khác nhau chứa các thẻ và nội dung của chúng. Ngôn ngữ HTML cho phép tạo liên kết đến tài liệu, tĩnh và có thể bỏ qua các lỗi nhỏ. Trong HTML, các thẻ đóng không cần thiết. Nó có thể được định nghĩa là một ngôn ngữ đánh dấu tạo ra văn bản độc đáo và tương tác.

HTML là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo ra các trang web mà bất kỳ ai có truy cập internet đều có thể xem. Các thẻ là các từ giữa < dấu ngoặc nhọn > và phân tách văn bản tiêu chuẩn với mã HTML. Chúng được hiển thị trên các trang web dưới dạng hình ảnh, bảng, biểu đồ, v.v.

ASP là gì ?

Active Server Pages (ASP) là một công nghệ được phát triển bởi Microsoft để tạo ra các trang web động và cung cấp tính năng tương tác với người dùng. Nó được phát triển trên nền tảng COM (Component Object Model) và cho phép các nhà phát triển sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau để tạo ra các trang web động, chẳng hạn như VBScript và JScript.

ASP cho phép các nhà phát triển tạo ra các trang web một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng cách sử dụng các thành phần có sẵn. Các thành phần này được gọi là ActiveX Controls hoặc COM Objects. Ngoài ra, ASP cũng cho phép các nhà phát triển sử dụng các công nghệ khác nhau, chẳng hạn như ADO (ActiveX Data Objects) để truy xuất cơ sở dữ liệu và XML (Extensible Markup Language) để hiển thị dữ liệu trên trang web.

Tổng quan về HTML và ASP

HTML và ASP đều là những công nghệ được sử dụng để tạo ra các trang web. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt cơ bản như sau:

 • HTML là một ngôn ngữ đánh dấu, trong khi ASP là một công nghệ lập trình.
 • HTML tạo ra các trang web tĩnh, trong khi ASP tạo ra các trang web động.
 • HTML không cung cấp tính năng tương tác với người dùng, trong khi ASP cho phép tương tác với người dùng.
 • HTML không thể truy xuất cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng các tài nguyên khác trên máy chủ, trong khi ASP có thể truy xuất cơ sở dữ liệu và sử dụng các tài nguyên khác trên máy chủ.
 • HTML chỉ sử dụng các thẻ để xác định bố cục của trang web, trong khi ASP sử dụng các mã lập trình để kiểm soát các yếu tố trên trang web.

Ai sẽ sử dụng HTML và ASP?

HTML được sử dụng rộng rãi bởi các nhà thiết kế web để tạo ra các trang web tĩnh. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà phát triển ứng dụng web để tạo ra các trang web cơ bản với nội dung tĩnh.

ASP được sử dụng chủ yếu bởi các nhà phát triển ứng dụng web để tạo ra các trang web động và cung cấp tính năng tương tác với người dùng. Nó cũng được sử dụng để truy xuất cơ sở dữ liệu và sử dụng các tài nguyên khác trên máy chủ.

Hướng dẫn sử dụng HTML và ASP

Để sử dụng HTML, bạn cần có kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ đánh dấu này. Các tài liệu học tập và các trang web hướng dẫn có thể cung cấp cho bạn kiến ​​thức cần thiết để bắt đầu sử dụng HTML.

Để sử dụng ASP, bạn cần có kiến ​​thức về lập trình và các ngôn ngữ lập trình như VBScript hoặc JScript. Bạn cũng cần có một máy chủ web hỗ trợ ASP để chạy các trang web của bạn.

Ưu và nhược điểm của HTML và ASP

Ưu điểm của HTML

 • Dễ học và sử dụng.
 • Được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt web.
 • Không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào để sử dụng HTML.
 • Lightweight, giúp giảm thời gian tải trang web.
 • Được sử dụng rộng rãi và được công nhận là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho các trang web.

Nhược điểm của HTML

 • Không cung cấp tính năng tương tác với người dùng.
 • Chỉ có thể tạo ra các trang web tĩnh.
 • Không thể truy xuất cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng các tài nguyên khác trên máy chủ.

Ưu điểm của ASP

 • Cho phép tạo ra các trang web động và cung cấp tính năng tương tác với người dùng.
 • Có thể truy xuất cơ sở dữ liệu và sửdụng các tài nguyên khác trên máy chủ.
 • Có thể tạo ra các ứng dụng web phức tạp hơn.
 • Cho phép tích hợp các mã lập trình từ nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Nhược điểm của ASP

 • Khó học và sử dụng.
 • Chỉ được hỗ trợ bởi một số trình duyệt web.
 • Cần phải cài đặt phần mềm để sử dụng ASP.
 • Khối lượng mã lập trình có thể làm cho trang web chậm hơn.
 • Thường mắc phải các lỗ hổng bảo mật.

Lời khuyên về HTML và ASP

Nếu bạn chỉ muốn tạo ra các trang web cơ bản với nội dung tĩnh, thì HTML là công nghệ phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo ra các trang web động hoặc tương tác với người dùng, thì ASP là công nghệ phù hợp hơn.

Hãy đánh giá kỹ năng của mình và quyết định công nghệ nào phù hợp với mục đích của bạn.

Kết luận

HTML và ASP đều là các công nghệ được sử dụng để tạo ra các trang web. Mỗi công nghệ có những ưu và nhược điểm riêng, và cần phải đánh giá kỹ năng của mình và mục đích sử dụng trước khi quyết định chọn công nghệ nào phù hợp.

HTML là gì?

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo ra các trang web.

ASP là gì?

ASP là một công nghệ lập trình được sử dụng để tạo ra các trang web động và cung cấp tính năng tương tác với người dùng.

Tại sao HTML được sử dụng rộng rãi?

HTML được sử dụng rộng rãi vì nó là công nghệ đơn giản, dễ học và sử dụng, được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt web và là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho các trang web.

Tại sao ASP khó học và sử dụng hơn HTML?

ASP khó học và sử dụng hơn HTML vì nó là một công nghệ lập trình phức tạp, yêu cầu kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác nhau và cần phải cài đặt phần mềm để sử dụng.

Nên sử dụng HTML hay ASP?

Nếu bạn chỉ muốn tạo ra các trang web cơ bản với nội dung tĩnh, thì HTML là công nghệ phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo ra các trang web động hoặc tương tác với người dùng, thì ASP là công nghệ phù hợp hơn.