HTML và HTML5 khác nhau như thế nào ?

HTML được coi là ngôn ngữ chính của World Wide Web. HTML đã có nhiều bản cập nhật qua thời gian, và phiên bản HTML mới nhất là HTML5. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa hai phiên bản này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới.

HTML5 hỗ trợ cả âm thanh và video trong khi không có trong HTML. Nó cũng có đầy đủ hỗ trợ để chạy JavaScript. Trong HTML5, các phần tử inline mathML và SVG có thể được sử dụng trong văn bản, trong khi trong HTML không có khả năng này. HTML5 hỗ trợ các loại điều khiển biểu mẫu mới, chẳng hạn như ngày tháng, email, số, loại, tiêu đề, Url, tìm kiếm, vv.

HTML và HTML5
HTML và HTML5

HTML và HTML5

Nhiều phần tử đã được giới thiệu trong HTML5. Một số phần tử quan trọng nhất là time, audio, description, embed, fig, shape, footer, article, canvas, navy, output, section, source, track, video, vv.

HTML và HTML5 được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phát triển web, thiết kế web và các chuyên gia về trải nghiệm người dùng.

Hướng dẫn sử dụng HTML và HTML5

Để sử dụng HTML hoặc HTML5, bạn cần biết cú pháp của nó. Bạn có thể học cách sử dụng các thẻ, thuộc tính và phần tử để tạo ra các trang web đẹp và đáp ứng.

Ưu điểm và Nhược điểm của HTML và HTML5

Ưu điểm của HTML:

 • Đã được phát triển từ lâu, do đó tương thích với hầu hết các trình duyệt.
 • Đơn giản và dễ hiểu.
 • Rõ ràng trong việc chia sẻ nội dung trên trang web.

Nhược điểm của HTML:

 • Không hỗ trợ âm thanh và video.
 • Không đầy đủ hỗ trợ cho JavaScript.
 • Không hỗ trợ các điều khiển biểu mẫu mới.

Ưu điểm của HTML5:

 • Hỗ trợ âm thanh và video.
 • Đầy đủ hỗ trợ cho JavaScript.
 • Hỗ trợ các điều khiển biểu mẫu mới.
 • Cải tiến đáng kể về khả năng lưu trữ.

Nhược điểm của HTML5:

 • Các trình duyệt không đều tương thích với phiên bản mới nhất.
 • Phức tạp hơn HTML.

Lời khuyên khi sử dụng HTML và HTML5

 • Nếu bạn muốn sử dụng âm thanh hoặc video trên trang web, hãy sử dụng HTML5.
 • Hãy đảm bảo rằng phiên bản của bạn là mới nhất để hỗ trợ các tính năng mới nhất.
 • Hãy kiểm tra tính tương thích của trang web với các trình duyệt khác nhau.

Kết luận

HTML và HTML5 là hai phiên bản khác nhau của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, được sử dụng để phát triển các trang web và ứng dụng web. HTML5 cung cấp nhiều tính năng hơn so với HTML và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phát triển web trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang HTML5 có thể không cần thiết đối với các trang web không sử dụng các tính năng mới nhất.HTML5 được coi là sự tiến bộ lớn đối với HTML, nhưng nó cũng có nhược điểm của riêng nó. Trong khi HTML5 hỗ trợ âm thanh và video, việc tích hợp chúng vào trang web có thể làm tăng thời gian tải trang. Ngoài ra, việc sử dụng các tính năng mới trong HTML5 cũng có thể yêu cầu kiến thức phát triển web cao hơn.

Việc chuyển đổi từ HTML sang HTML5 có thể đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng nếu bạn quyết định chuyển đổi, bạn sẽ có thể tận dụng các tính năng mới nhất và cải thiện trải nghiệm người dùng của mình. Tuy nhiên, nếu trang web của bạn không sử dụng các tính năng mới nhất của HTML5, việc chuyển đổi có thể không cần thiết.

Với sự tiến bộ của HTML5, nó đã trở thành một tiêu chuẩn quan trọng cho phát triển web. Việc học HTML5 là rất quan trọng đối với các nhà phát triển web và thiết kế web để đảm bảo rằng trang web của họ đáp ứng được yêu cầu của người dùng và hiển thị tốt trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau.

1. HTML và HTML5 khác nhau như thế nào?

HTML5 có nhiều cải tiến và tính năng mới hơn so với HTML. Nó hỗ trợ âm thanh và video, các điều khiển biểu mẫu mới và khả năng lưu trữ phức tập hơn.

2. Ai nên sử dụng HTML và HTML5?

HTML và HTML5 được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phát triển web, thiết kế web và các chuyên gia về trải nghiệm người dùng.

3. Có bao nhiêu phiên bản của HTML?

Có nhiều phiên bản của HTML đã được phát hành, và phiên bản mới nhất là HTML5.

4. Tại sao HTML5 tốt hơn HTML?

HTML5 có thể hỗ trợ âm thanh và video, đầy đủ hỗ trợ cho JavaScript, và hỗ trợ các điều khiển biểu mẫu mới. Nó cũng có khả năng lưu trữ phức tạp hơn.

5. Có nên chuyển từ HTML sang HTML5?

Nếu bạn muốn sử dụng các tính năng mới nhất hoặc cần hỗ trợ âm thanh và video, bạn nên chuyển sang HTML5. Tuy nhiên, nếu trang web của bạn không sử dụng các tính năng mới nhất, việc chuyển đổi có thể không cần thiết.