PHP try-catch sử dụng như thế nào ?

PHP try-catch là một tính năng quan trọng trong việc xử lý ngoại lệ trong PHP. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về syntax, các khối try, catch, throw và finally, cùng với các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về tính năng này.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan PHP try-catch

Như vậy, PHP try-catch là một tính năng rất hữu ích trong việc xử lý ngoại lệ trong PHP. Nó giúp chúng ta dễ dàng xử lý các lỗi thời gian chạy và ngăn chặn các trang web bị crash hoặc treo máy.

PHP try-catch là một tính năng của PHP được sử dụng để xử lý ngoại lệ trong mã PHP của bạn.

Hướng dẫn PHP try-catch

Để sử dụng PHP try-catch, bạn cần sử dụng khối try để đặt mã có thể gây ra ngoại lệ. Sau đó, bạn sẽ sử dụng khối catch để xử lý ngoại lệ đó. Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng khối finally để chạy các lệnh sau khi khối try hoặc catch đã hoàn thành.

Để triển khai PHP try-catch, bạn cần sử dụng cú pháp try…catch. Cú pháp này bao gồm ba phần:

 • Khối try chứa mã mà bạn muốn theo dõi lỗi hoặc ngoại lệ.
 • Khối catch xử lý lỗi hoặc ngoại lệ nếu nó xảy ra.
 • Khối finally được thực thi bất kể lỗi hoặc ngoại lệ có xảy ra hay không.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai PHP try-catch:

<?php

// Khối try
try {
 // Mã có thể gây ra lỗi
 $a = 1 / 0;
}

// Khối catch
catch (Exception $e) {
 // Xử lý lỗi
 echo $e->getMessage();
}

// Khối finally
finally {
 // Thực thi bất kể lỗi có xảy ra hay không
 echo "Kết thúc.";
}

?>

Mã này sẽ cố gắng chia 1 cho 0, điều này sẽ gây ra lỗi. Khối catch sẽ xử lý lỗi và hiển thị thông báo lỗi. Khối finally sẽ được thực thi bất kể lỗi có xảy ra hay không và hiển thị thông báo kết thúc.

Lưu ý

 • Khối try phải chứa mã mà bạn muốn theo dõi lỗi hoặc ngoại lệ.
 • Khối catch phải có một tham số lớp Exception để bắt lỗi hoặc ngoại lệ.
 • Khối finally có thể được sử dụng để thực thi mã bất kể lỗi hoặc ngoại lệ có xảy ra hay không.

Các loại ngoại lệ

Có nhiều loại ngoại lệ khác nhau trong PHP. Dưới đây là một số loại phổ biến:

 • Exception là lớp ngoại lệ cơ bản.
 • Error là lớp ngoại lệ được sử dụng để xử lý các lỗi.
 • DivisionByZeroError là lớp ngoại lệ được sử dụng để xử lý lỗi chia cho 0.
 • InvalidArgumentException là lớp ngoại lệ được sử dụng để xử lý lỗi đối số không hợp lệ.

Tạo ngoại lệ tùy chỉnh

Bạn cũng có thể tạo ngoại lệ tùy chỉnh của riêng mình. Để làm điều này, bạn cần tạo một lớp mới kế thừa từ lớp Exception.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách tạo ngoại lệ tùy chỉnh:

<?php

// Lớp ngoại lệ tùy chỉnh
class MyException extends Exception {

 // Tạo hàm tạo
 public function __construct($message) {
  parent::__construct($message);
 }

}

// Sử dụng ngoại lệ tùy chỉnh
try {
 // Mã có thể gây ra ngoại lệ tùy chỉnh
 throw new MyException("Lỗi tùy chỉnh");
}
catch (MyException $e) {
 // Xử lý ngoại lệ tùy chỉnh
 echo $e->getMessage();
}

?>

Mã này sẽ tạo một ngoại lệ tùy chỉnh với thông báo “Lỗi tùy chỉnh”. Khối catch sẽ xử lý ngoại lệ và hiển thị thông báo lỗi.

Kết luận

PHP try-catch là một kỹ thuật xử lý lỗi quan trọng cần có cho bất kỳ nhà phát triển web nào. Nó giúp bạn ngăn chặn các lỗi nghiêm trọng làm gián đoạn ứng dụng của mình và cung cấp cho người dùng thông báo lỗi hữu ích.

Một số mẹo để sử dụng PHP try-catch hiệu quả

 • Sử dụng try-catch để xử lý các lỗi có thể xảy ra trong mã của bạn.
 • Tạo các khối catch cụ thể để xử lý các loại lỗi khác nhau.
 • Sử dụng khối finally để thực thi mã bất kể lỗi có xảy ra hay không.
 • Tạo ngoại lệ tùy chỉnh để xử lý các lỗi cụ thể.

Cú pháp PHP try-catch

Để xử lý lỗi thời gian chạy trong PHP, syntax sau được sử dụng:

try{
 // Khối mã có thể tạo ra ngoại lệ
}catch(Exception $e){
 // Xử lý ngoại lệ
}finally{
 // Khối mã được thực thi sau khi try hoặc catch đã hoàn thành, bất kể có ngoại lệ hay không.
}

Khối try

Khối try chứa mã có thể tạo ra ngoại lệ. Nếu có ngoại lệ, nó sẽ được chuyển đến khối catch để xử lý. Do đó, mỗi khối try phải có ít nhất một khối catch. Ví dụ:

try{
 // Mã có thể tạo ra ngoại lệ
}catch(Exception $e){
 // Xử lý ngoại lệ
}

Khối catch

Khối catch xử lý ngoại lệ mà khối try tạo ra. Nó chứa mã để xử lý ngoại lệ được ném bởi từ khóa throw trong khối try. Khối catch được thực thi khi một ngoại lệ cụ thể được ném ra. PHP sẽ tìm kiếm khối catch phù hợp và gán đối tượng ngoại lệ vào một biến. Ví dụ:

try{
 // Mã có thể tạo ra ngoại lệ
}catch(Exception $e){
 // Xử lý ngoại lệ
}

Từ khóa throw

Từ khóa throw được sử dụng để ném ra một ngoại lệ. Lưu ý rằng mỗi throw phải có ít nhất một khối catch để xử lý ngoại lệ.

Khối finally

Khối finally chứa mã quan trọng của chương trình để thực thi. Khối finally cũng được sử dụng cho hoạt động dọn dẹp trong PHP. Nó tương tự như khối catch, được sử dụng để xử lý ngoại lệ. Sự khác biệt duy nhất là khối finally luôn được thực thi bất kể ngoại lệ đã được xử lý hay chưa. Khối finally có thể được chỉ định sau hoặc thay thế khối catch. Nó luôn được thực thi ngay sau khối try và catch, trước khi khối mã thường tiếp tục.

Ví dụ 1

Hãy xem xét ví dụ sau:

try {
 $x = 1 / 0;
} catch (Exception $e) {
 echo "Có lỗi xảy ra: " . $e->getMessage();
} finally {
 echo "Khối finally được thực thi.";
}

Đầu ra sẽ là:

Có lỗi xảy ra: Division by zero
Khối finally được thực thi.

Ví dụ 2

Hãy xem xét ví dụ sau, trong đó chúng ta tạo ra một ngoại lệ tùy chỉnh và sử dụng nhiều khối catch để xử lý các loại ngoại lệ khác nhau:

class CustomException extends Exception {}

try {
 throw new CustomException("Lỗi tùy chỉnh");
} catch (CustomException $e) {
 echo "Có lỗi tùy chỉnh xảy ra: " . $e->getMessage();
} catch (Exception $e) {
 echo "Có l ỗi xảy ra: " . $e->getMessage();
} finally {
 echo "Khối finally được thực thi.";
}

Đầu ra sẽ là:

Có lỗi tùy chỉnh xảy ra: Lỗi tùy chỉnh
Khối finally được thực thi.

Ưu và Nhược điểm của PHP try-catch

Ưu điểm:

 • Giúp ngăn chặn các trang web bị crash hoặc treo máy.
 • Giúp dễ dàng xử lý các lỗi thời gian chạy.

Nhược điểm:

 • Có thể làm chậm mã của bạn nếu sử dụng sai cách hoặc sử dụng quá nhiều khối catch.

Lời khuyên PHP try-catch

Khi sử dụng PHP try-catch, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng những khối catch cần thiết để xử lý các loại ngoại lệ cụ thể. Nếu có quá nhiều khối catch hoặc sử dụng không đúng cách, điều này có thể làm chậm mã của bạn.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tính năng PHP try-catch trong việc xử lý ngoại lệ trong mã PHP. Chúng ta đã nắm được cách sử dụng khối try, catch, throw và finally, cùng với các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về tính năng này.

Nếu bạn muốn phát triển các ứng dụng web PHP chất lượng, việc hiểu rõ về PHP try-catch là rất quan trọng. Vậy hãy áp dụng những kiến thức đã học được trong bài viết này vào các dự án của bạn nhé!

PHP try-catch là gì?

PHP try-catch là một tính năng trong PHP được sử dụng để xử lý ngoại lệ trong mã PHP của bạn.

Tại sao tôi nên sử dụng PHP try-catch?

Bạn nên sử dụng PHP try-catch để ngăn chặn các trang web bị crash hoặc treo máy và dễ dàng xử lý các lỗi thời gian chạy.

Tôi có nên sử dụng quá nhiều khối catch trong mã PHP của mình không?

Không, bạn nên chỉ sử dụng những khối catch cần thiết để xử lý các loại ngoại lệ cụ thể. Nếu có quá nhiều khối catch hoặc sử dụng không đúng cách, điều này có thể làm chậm mã của bạn.

Tôi có thể sử dụng khối finally mà không cần sử dụng khối catch không?

Có, bạn có thể sử dụng khối finally mà không cần sử dụng khối catch. Khối finally sẽ được thực thi bất kể có ngoại lệ hay không.

Có bao nhiêu khối catch tôi có thể sử dụng với một khối try?

Bạn có thể sử dụng nhiều khối catch với một khối try để xử lý các loại ngoại lệ khác nhau.