PHP Pagination – Phân trang trong PHP sử dụng thế nào ?

Khi làm việc với dữ liệu lớn trong cơ sở dữ liệu, chúng ta không thể hiển thị tất cả dữ liệu trên một trang web duy nhất. Thay vào đó, chúng ta nên phân trang dữ liệu để dễ đọc và tìm kiếm. Phân trang là quá trình xử lý bản ghi từ DB thành các trang con có kích thước nhỏ hơn để người dùng có thể dễ dàng điều hướng qua lại giữa các trang.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Pagination là một kỹ thuật cho phép chúng ta hiển thị một số lượng lớn dữ liệu trên nhiều trang con. Kỹ thuật này giúp tối ưu hóa trang web giúp trang web hoạt động nhanh hơn, tiết kiệm băng thông và cải thiện trải nghiệm người dùng.

PHP Pagination là gì?

PHP Pagination là một kỹ thuật cho phép chúng ta phân trang dữ liệu trên nhiều trang con để trang web hoạt động nhanh hơn. Với MySQL, chúng ta có thể tạo phân trang bằng cách sử dụng câu lệnh LIMIT, với hai đối số: OFFSET và số lượng bản ghi trả về từ cơ sở dữ liệu.

Sử dụng PHP Pagination giúp tăng tính chuyên nghiệp của trang web, cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm thời gian tải trang. Ngoài ra, nó cũng giúp tiết kiệm băng thông và tối ưu hóa hiệu suất trang web.

Hướng dẫn sử dụng PHP Pagination

Để sử dụng PHP Pagination, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL.

Bước 2: Sử dụng câu lệnh SELECT để truy vấn cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Sử dụng câu lệnh COUNT để đếm số lượng bản ghi có trong cơ sở dữ liệu.

Bước 4: Xác định số lượng bản ghi mà chúng ta muốn hiển thị trên mỗi trang.

Bước 5: Tính toán tổng số trang bằng cách chia tổng số bản ghi cho số lượng bản ghi mỗi trang.

Bước 6: Sử dụng LIMIT với OFFSET và số lượng bản ghi để hiển thị dữ liệu trên các trang con.

Bước 7: Hiển thị liên kết phân trang để người dùng có thể điều hướng qua lại giữa các trang.

Cách triển khai PHP Pagination

Để triển khai PHP Pagination, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một cơ sở dữ liệu và bảng chứa dữ liệu bạn muốn hiển thị.
 2. Tạo một kết nối cơ sở dữ liệu và truy vấn dữ liệu từ bảng.
 3. Sử dụng hàm LIMIT của MySQL để phân trang dữ liệu.
 4. Hiển thị dữ liệu được phân trang trên trang web của bạn.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai PHP Pagination:

<?php

// Tạo kết nối cơ sở dữ liệu
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mydatabase', 'username', 'password');

// Truy vấn dữ liệu từ bảng
$sql = "SELECT * FROM articles";
$stmt = $db->prepare($sql);
$stmt->execute();
$articles = $stmt->fetchAll();

// Sử dụng hàm LIMIT để phân trang dữ liệu
$page = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$per_page = 10;
$offset = ($page - 1) * $per_page;

$articles = array_slice($articles, $offset, $per_page);

// Hiển thị dữ liệu được phân trang trên trang web của bạn
?>

Mã này sẽ truy vấn dữ liệu từ bảng articles trong cơ sở dữ liệu mydatabase. Sử dụng hàm LIMIT, nó sẽ chỉ trả về 10 bản ghi trên mỗi trang. Nếu người dùng truy cập trang thứ hai, nó sẽ trả về 10 bản ghi tiếp theo, và cứ thế.

Hiển thị nút điều hướng

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for để tạo các nút điều hướng cho người dùng. Vòng lặp này sẽ lặp qua tất cả các trang và tạo một liên kết cho mỗi trang.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách hiển thị nút điều hướng:

<?php

// Tạo kết nối cơ sở dữ liệu
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=mydatabase', 'username', 'password');

// Truy vấn dữ liệu từ bảng
$sql = "SELECT * FROM articles";
$stmt = $db->prepare($sql);
$stmt->execute();
$articles = $stmt->fetchAll();

// Sử dụng hàm LIMIT để phân trang dữ liệu
$page = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$per_page = 10;
$total_pages = ceil(count($articles) / $per_page);

// Hiển thị dữ liệu được phân trang trên trang web của bạn
?>

<ul class="pagination">
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="?page=1">Trang đầu</a></li>
 <?php for ($i = 1; $i <= $total_pages; $i++) { ?>
  <li class="page-item <?php echo $i == $page ? 'active' : ''; ?>"><a class="page-link" href="?page=<?php echo $i; ?>"><?php echo $i; ?></a></li>
 <?php } ?>
 <li class="page-item"><a class="page-link" href="?page=<?php echo $total_pages; ?>">Trang cuối</a></li>
</ul>

Mã này sẽ tạo một danh sách các nút điều hướng. Nút đầu tiên sẽ liên kết đến trang đầu tiên, nút cuối cùng sẽ liên kết đến trang cuối cùng. Các nút ở giữa sẽ liên kết đến các trang trung gian.

Một số mẹo để triển khai PHP Pagination hiệu quả

 • Sử dụng hàm LIMIT của MySQL để phân trang dữ liệu.
 • Hiển thị nút điều hướng cho người dùng để họ có thể điều hướng đến các trang khác.
 • Sử dụng vòng lặp for để tạo các nút điều hướng.
 • Tính toán số trang tổng thể dựa trên tổng số bản ghi trong cơ sở dữ liệu và số bản ghi trên mỗi trang.

PHP Pagination là một kỹ thuật quan trọng cần có cho bất kỳ nhà phát triển web nào. Nó giúp bạn hiển thị dữ liệu trên nhiều trang

Ưu và Nhược điểm của PHP Pagination

Ưu điểm

 • Giúp tối ưu hóa trang web, hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm băng thông.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm thời gian tải trang.
 • Phân trang dữ liệu giúp hiển thị dữ liệu một cách dễ đọc và tìm kiếm.
 • Tối ưu hóa hiệu suất trang web và cải thiện doanh thu quảng cáo.

Nhược điểm

 • Có thể tốn nhiều thời gian để cài đặt phân trang đối với những trang web lớn.
 • Sử dụng phân trang có thể gây ra những vấn đề với SEO và hiệu suất trang web nếu không được cài đặt đúng cách.
 • Phân trang có thể ảnh hưởng đến quản lý dữ liệu, nếu không được cập nhật thông tin liên tục.

Lời khuyên sử dụng PHP Pagination

Để sử dụng PHP Pagination hiệu quả, chúng ta nên:

 • Xác định số lượng bản ghi mà chúng ta muốn hiển thị trên mỗi trang để giảm thời gian tải trang.
 • Cung cấp các liên kết phân trang cho người dùng để dễ dàng điều hướng qua lại giữa các trang.
 • Sử dụng các plugin và thư viện hỗ trợ phân trang để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu suất trang web.

Kết luận

PHP Pagination là một kỹ thuật quan trọng giúp tối ưu hóa trang web, cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm thời gian tải trang. Nó giúp chia nhỏ dữ liệu thành các trang con để dễ đọc và tìm kiếm. Chúng ta nên sử dụng PHP Pagination đúng cách để tối ưu hóa hiệu suất trang web và mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.Với các lợi ích và nhược điểm của PHP Pagination được đề cập trong bài viết, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về kỹ thuật này và áp dụng nó một cách tối ưu để tăng tính chuyên nghiệp cho trang web của mình.

Tuy nhiên, để sử dụng PHP Pagination đúng cách, chúng ta cần phải có kiến thức cơ bản về MySQL và PHP. Chúng ta cũng cần phải xác định số lượng bản ghi để hiển thị trên từng trang và cung cấp liên kết phân trang để dễ dàng điều hướng qua lại giữa các trang.

Nếu sử dụng PHP Pagination một cách không đúng cách, nó có thể gây ra những vấn đề với SEO và hiệu suất trang web. Do đó, chúng ta nên xem xét kỹ trước khi áp dụng kỹ thuật này cho trang web của mình.

Tóm lại, PHP Pagination là một kỹ thuật quan trọng cho phép chúng ta hiển thị một số lượng lớn dữ liệu trên nhiều trang con. Tuy nhiên, để sử dụng kỹ thuật này đúng cách, chúng ta cần có kiến thức cơ bản về MySQL và PHP và cung cấp các liên kết phân trang cho người dùng. 

1. Tại sao chúng ta nên sử dụng PHP Pagination?

PHP Pagination giúp tối ưu hóa trang web, hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm băng thông. Ngoài ra, nó còn cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm thời gian tải trang.

2. Cách sử dụng PHP Pagination là gì?

Để sử dụng PHP Pagination, chúng ta cần thực hiện các bước: tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu MySQL, truy vấn cơ sở dữ liệu, đếm số lượng bản ghi, xác định số lượng bản ghi mỗi trang, tính toán tổng số trang và hiển thị dữ liệu trên các trang con.

3. Có những loại phân trang nào khác?

Ngoài PHP Pagination, có các loại phân trang khác như AJAX Pagination, Infinite Scrolling Pagination và Lazy Loading Pagination.

4. Tôi có nên sử dụng plugin phân trang?

Có, sử dụng plugin hoặc thư viện hỗ trợ phân trang giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu suất trang web.

5. Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu suất phân trang?

Để tối ưu hóa hiệu suất phân trang, chúng ta nên sử dụng caching, giảm kích thước ảnh và JS, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và sử dụng CDN.