PHP Form Handling – Tạo biểu mẫu trong PHP

PHP Form Handling là một kỹ năng cơ bản và quan trọng của lập trình viên web. Với PHP Form Handling, chúng ta có thể tạo và sử dụng các biểu mẫu để thu thập thông tin từ người dùng, như đăng ký, đăng nhập hoặc yêu cầu dữ liệu.

Khi khách hàng điền vào một biểu mẫu trên trang web, thông tin đó sẽ được gửi đến máy chủ để xử lý. Bằng cách sử dụng PHP Form Handling, chúng ta có thể lấy thông tin này và sử dụng nó cho mục đích phù hợp.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

PHP Form Handling là gì ?

PHP Form Handling là một quá trình xử lý dữ liệu đầu vào được gửi qua một biểu mẫu HTML. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu và gửi nó, thông tin được chuyển tới máy chủ. Tại đó, PHP sử dụng siêu biến $_GET hoặc $_POST để thu thập thông tin và xử lý dữ liệu.

Đối với các biểu mẫu GET, thông tin được đính kèm vào URL. Trong khi đó, POST truyền thông tin ẩn danh tới máy chủ. Sử dụng PHP Form Handling, chúng ta có thể xử lý cả GET và POST để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Hướng dẫn PHP Form Handling

Để sử dụng PHP Form Handling, chúng ta cần có hai trang web: một trang HTML chứa biểu mẫu và một trang xử lý dữ liệu PHP. Ta có thể bắt đầu bằng cách tạo một biểu mẫu HTML đơn giản với các trường nhập liệu cần thiết.

Sau đó, chúng ta cần tạo một trang xử lý PHP để thu thập và xử lý thông tin được gửi từ biểu mẫu. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng siêu biến $_GET hoặc $_POST để lấy thông tin từ biểu mẫu và lưu trữ nó trong các biến.

Sau khi thu thập được thông tin, chúng ta có thể sử dụng nó để xử lý yêu cầu của người dùng, ví dụ như đăng ký tài khoản hoặc tìm kiếm dữ liệu.

Cách triển khai hàm PHP Form Handling

Để triển khai hàm PHP Form Handling, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một form HTML với các trường nhập liệu cần thiết.
 2. Thêm thuộc tính action cho form để chỉ định trang PHP xử lý dữ liệu form.
 3. Thêm thuộc tính method cho form để chỉ định phương thức truyền dữ liệu.
 4. Tạo một hàm PHP để xử lý dữ liệu form.
 5. Sử dụng hàm $_POST để lấy dữ liệu từ form.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Form Handling</title>
</head>
<body>
 <form action="form_handling.php" method="post">
  <input type="text" name="username" placeholder="Username">
  <input type="password" name="password" placeholder="Password">
  <input type="submit" value="Submit">
 </form>
</body>
</html>

Hàm PHP xử lý dữ liệu form

<?php

// Lấy dữ liệu từ form
$username = $_POST["username"];
$password = $_POST["password"];

// Xử lý dữ liệu form
// ...

// Hiển thị kết quả
echo "Username: $username";
echo "<br>";
echo "Password: $password";

?>

Kết quả

Khi người dùng nhập dữ liệu vào form và nhấn nút Submit, dữ liệu sẽ được gửi đến trang PHP form_handling.php để xử lý. Trong hàm PHP, chúng ta có thể sử dụng hàm $_POST để lấy dữ liệu từ form. Sau khi xử lý dữ liệu, chúng ta có thể hiển thị kết quả lên màn hình.

Một số lưu ý khi triển khai hàm PHP Form Handling

 • Phương thức truyền dữ liệu của form có thể là GET hoặc POST. Phương thức GET sẽ gửi dữ liệu dưới dạng chuỗi trong URL, còn phương thức POST sẽ gửi dữ liệu dưới dạng mảng trong biến $_POST.
 • Chúng ta nên sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem biến $_POST có tồn tại hay không trước khi sử dụng.
 • Chúng ta nên kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu form trước khi lưu trữ hoặc xử lý.

Một số ví dụ khác

Ngoài ví dụ trên, chúng ta có thể triển khai hàm PHP Form Handling cho các loại form sau:

 • Form đăng nhập
 • Form đăng ký
 • Form tìm kiếm
 • Form mua hàng
 • Form liên hệ

Để triển khai hàm PHP Form Handling cho các loại form này, chúng ta cần sử dụng các hàm PHP khác nhau để xử lý dữ liệu form. Ví dụ, để xử lý form đăng nhập, chúng ta có thể sử dụng hàm mysqli_query() để kiểm tra xem username và password có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không.

Ưu và Nhược điểm PHP Form Handlingv

Ưu điểm của PHP Form Handling bao gồm khả năng thu thập các thông tin từ người dùng, sử dụng chúng cho mục đích phù hợp và xử lý các yêu cầu của người dùng. Công nghệ này cũng cho phép chúng ta tạo các biểu mẫu HTML động, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, PHP Form Handling cũng có nhược điểm của nó. Nếu không thực hiện đúng cách, các biểu mẫu có thể bị tấn công bằng các phương thức hacker vì thông tin được gửi qua HTTP. Do đó, chúng ta cần áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng.

Lời khuyên PHP Form Handlingv

Để sử dụng PHP Form Handling đúng cách, chúng ta cần cập nhật kiến th thức liên quan đến các biện pháp bảo mật và sử dụng các thư viện xử lý dữ liệu trên máy chủ để tránh các lỗ hổng bảo mật.

Ngoài ra, chúng ta nên thiết kế các biểu mẫu có tính tương thích cao với các trình duyệt web khác nhau để đảm bảo rằng người dùng có thể sử dụng chúng trên bất kỳ thiết bị nào.

Kết luận

PHP Form Handling là một kỹ năng quan trọng trong lập trình web. Với khả năng thu thập thông tin từ người dùng và xử lý yêu cầu của họ, PHP Form Handling giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để sử dụng PHP Form Handling đúng cách, chúng ta cần áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp và sử dụng các thư viện xử lý dữ liệu trên máy chủ. Với những điều này, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng và tạo ra các trang web hoạt động hiệu quả. 

1. PHP Form Handling được sử dụng cho mục đích gì?

PHP Form Handling được sử dụng để thu thập thông tin từ người dùng và xử lý yêu cầu của họ, ví dụ như đăng ký tài khoản hoặc tìm kiếm dữ liệu.

2. Có bao nhiêu loại biểu mẫu với PHP Form Handling?

Có hai loại biểu mẫu: GET và POST. GET truyền thông tin qua URL, trong khi POST truyền thông tin ẩn danh tới máy chủ.

3. Làm thế nào để tạo một biểu mẫu trong PHP?

Để tạo một biểu mẫu trong PHP, chúng ta cần tạo một trang HTML với các trường nhập liệu cần thiết.

4. Làm thế nào để xử lý thông tin được gửi từ một biểu mẫu?

Để xử lý thông tin được gửi từ một biểu mẫu, chúng ta cần tạo một trang PHP để thu thập và xử lý thông tin. Để làm điều này, ta có thể sử dụng siêu biến $_GET hoặc $_POST.

5. Có những điều cần lưu ý khi sử dụng PHP Form Handling không?

Cần lưu ý rằng nếu không thực hiện đúng cách, các biểu mẫu có thể bị tấn công bằng các phương thức hacker vì thông tin được gửi qua HTTP. Do đó, chúng ta cần áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp.