Hàm sqrt() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm sqrt() là một hàm toán học trong ngôn ngữ lập trình PHP, được sử dụng để tính căn bậc hai của bất kỳ số nào. Với hàm này, chúng ta có thể dễ dàng tính căn bậc hai của một số và trả về giá trị đó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến hàm sqrt() PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm sqrt() PHP Là gì

Hàm sqrt() trong PHP là hàm toán học được sử dụng để tính căn bậc hai của một số. Nó trả về giá trị căn bậc hai của số đó. Đây là một trong những hàm toán học phổ biến nhất trong PHP và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web.

Hướng dẫn Hàm sqrt() PHP

Cú pháp của hàm sqrt() như sau:

sqrt($number)

Trong đó:

 • $number: Số cần tính căn bậc hai.

Hàm này sẽ trả về căn bậc hai của số đầu vào.

Ví dụ 1

Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng hàm sqrt() PHP để tính căn bậc hai của một số:

<?php
$number = 625;
echo "Your number is: " . $number;
echo "<br>";
echo "By using sqrt function, your number is: " . sqrt($number);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: 625
By using sqrt function, your number is: 25

Ví dụ 2

Hàm sqrt() PHP cũng có thể tính căn bậc hai của các số âm. Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng hàm sqrt() để tính căn bậc hai của một số âm:

<?php
$number = -9;
echo "Your number is: " . $number;
echo "<br>";
echo "By using sqrt function, your number is: " . sqrt($number);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: -9
By using sqrt function, your number is: NAN

Lưu ý rằng nếu chúng ta tính căn bậc hai của một số âm, kết quả sẽ trả về giá trị NaN.

Nếu bạn tính căn bậc hai của một số âm, kết quả sẽ trả về giá trị NaN. Giá trị NaN đại diện cho “Not a Number”, có nghĩa là không phải là một số hợp lệ.

Ví dụ 3

Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng hàm sqrt() PHP để tính căn bậc hai của một số thập phân:

<?php
$number = 0.09;
echo "Your number is: " . $number;
echo "<br>";
echo "By using sqrt function, your number is: " . sqrt($number);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: 0.09
By using sqrt function, your number is: 0.3

Ví dụ 4

Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng hàm sqrt() PHP để tính căn bậc hai của một số lớn:

<?php
$number = 987654321;
echo "Your number is: " . $number;
echo "<br>";
echo "By using sqrt function, your number is: " . sqrt($number);
?>

Kết quả sẽ là:

Your number is: 987654321
By using sqrt function, your number is: 31426.973933093

Như bạn có thể thấy, hàm sqrt() có thể tính căn bậc hai cho các số lớn và trả về kết quả chính xác.

Cách triển khai hàm sqrt() PHP

Hàm sqrt() PHP có một tham số đầu vào là số thực. Hàm sqrt() sẽ trả về căn bậc hai của số thực được chỉ định.

Ví dụ:

echo sqrt(9); // 3

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm sqrt() để tính toán căn bậc hai của 9. Kết quả là 3.

Nếu số thực được chỉ định là âm, hàm sqrt() sẽ ném ra ngoại lệ InvalidArgumentException.

Cách triển khai thủ công hàm sqrt() trong PHP khá phức tạp và khó hiểu. Do đó, chúng ta nên sử dụng hàm sqrt() có sẵn trong PHP.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn triển khai hàm sqrt() thủ công, bạn có thể sử dụng mã sau:

function sqrt(float $number) {
  if ($number < 0) {
    throw new InvalidArgumentException("Number must be non-negative.");
  }

  $guess = $number / 2;

  do {
    $previousGuess = $guess;
    $guess = ($guess + $number / $guess) / 2;
  } while ($guess != $previousGuess);

  return $guess;
}

Hàm này sử dụng thuật toán Newton’s method để tính toán căn bậc hai của số thực.

Ưu và Nhược điểm Hàm sqrt() PHP

Một số ưu điểm của hàm sqrt():

 • Dễ sử dụng và hiệu quả.
 • Có thể tính căn bậc hai của các số lớn.
 • Được hỗ trợ trong các ứng dụng web.

Một số nhược điểm của hàm sqrt() PHP:

 • Không thể tính căn bậc hai của các số phức.
 • Cho kết quả NaN nếu tính căn bậc hai của một số âm.

Lời khuyên Hàm sqrt() PHP

Khi sử dụng hàm sqrt() trong PHP, hãy nhớ rằng nó chỉ tính căn bậc hai của số và không thể tính căn bậc hai của các số phức. Ngoài ra, nếu tính căn bậc hai của một số âm, kết quả sẽ trả về giá trị NaN.

Kết luận

Như vậy, đó là một bài viết chi tiết về hàm sqrt() trong ngôn ngữ lập trình PHP. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng hàm này và các điểm cần lưu ý khi sử dụng nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào, xin vui lòng để lại bình luận dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tất cả các câu hỏi của bạn và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng hàm sqrt() PHP. 

Hàm sqrt() PHP có thể tính căn bậc hai của các số lớn không?

Có, hàm sqrt() có thể tính căn bậc hai của các số lớn và trả về kết quả chính xác.

Hàm sqrt() có thể tính căn bậc hai của các số phức không?

Không, hàm sqrt() không thể tính căn bậc hai của các số phức.

Khi tính căn bậc hai của một số âm, hàm sqrt() trả về giá trị gì?

Khi tính căn bậc hai của một số âm, hàm sqrt() trả về giá trị NaN.

Hàm sqrt() có khả năng tính toán độ chính xác cao không?

Có, hàm sqrt() PHP có khả năng tính toán độ chính xác cao.

Hàm sqrt() có được sử dụng trong các ứng dụng web không?

Có, hàm sqrt() được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web để tính toán số liệu toán học.