Hàm wordwrap() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm wordwrap() string là một hàm tích hợp sẵn của PHP. Nó được sử dụng để phân chia một chuỗi thành các dòng mới theo độ dài đã cho bằng một ký tự ngắt chuỗi. Hàm này được hỗ trợ từ phiên bản PHP 4.0.2 trở lên. Trong những từ đơn giản, nó phân chia chuỗi thành các dòng mới khi đạt được chiều dài nhất định.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm wordwrap() PHP và điểm mạnh và yếu của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm wordwrap() PHP Là gì?

Hàm wordwrap() PHP được sử dụng để phân chia một chuỗi thành các dòng mới theo độ dài đã cho bằng một ký tự ngắt chuỗi. Với hàm này, bạn có thể xác định chiều dài tối đa của mỗi dòng mới và ký tự ngắt chuỗi để sử dụng.

Hướng dẫn Hàm wordwrap() PHP

Hàm wordwrap() PHP có cú pháp như sau và chấp nhận bốn đối số:

wordwrap($string, $width = 75, $break = "\n", $cut = false)
 • $string: đối số bắt buộc, chuỗi cần phân chia thành các dòng mới.
 • $width: đối số tùy chọn, chiều rộng tối đa của mỗi dòng mới. Mặc định là 75.
 • $break: đối số tùy chọn, ký tự ngắt chuỗi được sử dụng để phân chia chuỗi thành các dòng mới. Mặc định là “\n”.
 • $cut: đối số tùy chọn, chứa giá trị Boolean. Mặc định, hàm wordwrap() lấy giá trị Boolean là FALSE cho tham số này:
 • Nếu giá trị của tham số này được đặt là TRUE, thì chuỗi sẽ luôn được phân chia tại hoặc trước chiều rộng đã chỉ định. Vì vậy, nếu chiều rộng từ của từ lớn hơn chiều rộng đã cho, thì nó sẽ bị phân tách (xem ví dụ 3).
 • Nếu giá trị là FALSE, thì hàm không phân chia từ ngay cả khi chiều rộng của từ lớn hơn chiều rộng đã cho.

Tham số

Hàm wordwrap() PHP chấp nhận bốn đối số, trong đó chỉ có đối số $string là bắt buộc và ba đối số còn lại là tùy chọn. Các đối số này được thảo luận dưới đây:

 • $string (bắt buộc): Đây là đối số bắt buộc của hàm. Nó chỉ định chuỗi đầu vào cần phân chia thành các dòng mới.
 • $width (tùy chọn): Đây là một đối số tùy chọn của hàm. Nó chỉ định chiều rộng tối đa của mỗi dòng mới. Mặc định là 75.
 • $break (tùy chọn): Đây là một đối số tùy chọn của hàm. Nó cung cấp một ký tự để sử dụng như một ký tự ngắt chuỗi. Mặc định là “\ n”.
 • $cut (tùy chọn): Đây cũ Hãy tiếp tục tìm hiểu về hàm wordwrap() PHP thông qua ưu và nhược điểm của nó.

Cách triển khai hàm wordwrap() PHP

Hàm wordwrap() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn ngắt một chuỗi thành các dòng mới ở một độ rộng cụ thể. Hàm này lấy ba giá trị làm đầu vào và trả về một chuỗi mới. Chuỗi mới sẽ chứa chuỗi gốc, ngoại trừ các dòng sẽ được ngắt ở độ rộng được chỉ định.

Cú pháp của hàm wordwrap() như sau:

wordwrap(string $string, int $width, string $break, bool $cut = false)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần ngắt.
 • width là độ rộng của dòng mới.
 • break là ký tự được sử dụng để ngắt dòng mới. Giá trị mặc định là “\n”.
 • cut là một giá trị boolean chỉ định liệu các từ dài hơn độ rộng được chỉ định có nên được cắt ngắn hay không. Giá trị mặc định là false.

Ví dụ:

$string = "This is a very long string that needs to be wrapped.";

$new_string = wordwrap($string, 10, "<br />");

echo $new_string; // This is a<br />very<br />long<br />string<br />that<br />needs<br />to<br />be<br />wrapped.

Kết quả:

This is a<br />very<br />long<br />string<br />that<br />needs<br />to<br />be<br />wrapped.

Trong ví dụ này, hàm wordwrap() đã ngắt chuỗi “This is a very long string that needs to be wrapped.” thành các dòng mới ở độ rộng 10. Ký tự “<br />” được sử dụng để ngắt dòng mới. Các từ dài hơn độ rộng 10 đã được cắt ngắn.

Hàm wordwrap() là một hàm hữu ích để ngắt các chuỗi thành các dòng mới. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như tạo các biểu mẫu, hoặc xuất các báo cáo.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm wordwrap():

 • Ngắt một chuỗi thành các dòng mới ở một độ rộng cụ thể:
$string = "This is a very long string that needs to be wrapped.";

$new_string = wordwrap($string, 10, "<br />");

echo $new_string; // This is a<br />very<br />long<br />string<br />that<br />needs<br />to<br />be<br />wrapped.

Kết quả:

This is a<br />very<br />long<br />string<br />that<br />needs<br />to<br />be<br />wrapped.
 • Ngắt một chuỗi thành các dòng mới ở một độ rộng cụ thể và cắt ngắn các từ dài hơn độ rộng:
$string = "This is a very long string that needs to be wrapped.";

$new_string = wordwrap($string, 10, "<br />", true);

echo $new_string; // This is a<br />very<br />long<br />str<br />ing<br />th<br />at<br />needs<br />to<br />be<br />wrapped.

Kết quả:

This is a<br />very<br />long<br />str<br />ing<br />th<br />at<br />needs<br />to<br />be<br />wrapped.

 • Ngắt một chuỗi thành các dòng mới ở một độ rộng cụ thể và sử dụng một ký tự khác để ngắt dòng mới:
$string = "This is a very long string that needs to be wrapped.";

$new_string = wordwrap($string, 10, "-");

echo $new_string; // This is a-very-long-string-that-needs-to-be-wrapped.

Kết quả:

This is a-very-long-string-that-needs-to-be-wrapped.

Ưu và Nhược điểm Hàm wordwrap() PHP

Ưu điểm

 • Hàm wordwrap() PHP giúp phân chia chuỗi vào các dòng mới để hiển thị trên giao diện người dùng một cách đẹp mắt và dễ đọc.
 • Nó cho phép bạn xác định chiều rộng tối đa của mỗi dòng mới, giúp bạn kiểm soát được vị trí xuống dòng.
 • Nó cung cấp một ký tự ngắt chuỗi tùy chỉnh, giúp bạn linh hoạt trong việc hiển thị các chuỗi theo ý muốn của mình.

Nhược điểm

 • Hàm wordwrap() PHP có thể để lại khoảng trắng ở đầu dòng mới, làm cho giao diện người dùng không được trực quan và dễ đọc.
 • Khi sử dụng hàm này mà không chỉ định tham số $cut hoặc đặt nó thành FALSE, nó sẽ không phân chia từ ngay cả khi chiều rộng đã cho bé hơn chiều rộng của từ. Điều này có thể gây ra vấn đề cho các dòng được hiển thị.

Lời khuyên Hàm wordwrap() PHP

Khi sử dụng hàm wordwrap() PHP, bạn nên luôn kiểm tra và loại bỏ khoảng trắng không mong muốn từ đầu dòng mới. Bạn cũng nên xác định kỹ tham số $cut để đảm bảo rằng các từ được phân chia và hiển thị một cách chính xác.

Kết luận

Hàm wordwrap() PHP là một công cụ hữu ích cho việc phân chia chuỗi thành các dòng mới để hiển thị trên giao diện người dùng một cách dễ đọc và đẹp mắt.

Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra kỹ các tham số của hàm để đảm bảo rằng chuỗi được phân chia một cách chính xác và không bị khoảng trắng ở đầu dòng mới.

Bài viết này cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về hàm wordwrap() PHP, cách sử dụng và những lời khuyên quan trọng khi sử dụng hàm này. 

Tại sao hàm wordwrap() PHP lại để lại khoảng trắng ở đầu dòng mới?

Điều này xảy ra khi chiều rộng của từ là lớn hơn chiều rộng đã cho và bạn đã đặt tham số $cut thành FALSE. Điều này có thể gây ra vấn đề cho giao diện người dùng.

Tôi có thể sử dụng hàm wordwrap() PHP để phân chia chuỗi thành các đoạn văn bản khác nhau không?

Không, hàm này chỉ phân chia chuỗi thành các dòng mới.

Làm thế nào để loại bỏ khoảng trắng không mong muốn từ đầu dòng mới khi sử dụng hàm wordwrap() PHP?

Bạn có thể sử dụng hàm trim() để loại bỏ khoảng trắng từ đầu dòng mới sau khi sử dụng hàm wordwrap() PHP.

Tôi có thể sử dụng ký tự khác để ngắt chuỗi trong hàm wordwrap() PHP không?

Có, bạn có thể sử dụng bất kỳ ký tự nào để phân chia chuỗi trong hàm này bằng cách đặt giá trị của tham số $break thành ký tự đó.

Hàm wordwrap() PHP có được hỗ trợ trong tất cả các phiên bản PHP không?

Hàm wordwrap() PHP được hỗ trợ từ phiên bản PHP 4.0.2 trở lên.