Hàm vprintf() PHP sử dụng như thế nào ?

Nếu bạn đang tìm kiếm một hàm trong PHP để hiển thị các giá trị của mảng dưới dạng một chuỗi được định dạng theo cách nhất định, thì hàm vprintf() PHP là giải pháp hoàn hảo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm vprintf() – cách sử dụng, cú pháp, các tham số và giá trị trả về của nó.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm vprintf() PHP

Hàm vprintf() PHP là một hàm chuỗi được tích hợp trong PHP. Hàm này có thể được sử dụng để hiển thị các giá trị của mảng dưới dạng chuỗi đã được định dạng theo cách nhất định. Với hàm vprintf(), bạn có thể đưa vào một mảng các đối số, chúng sẽ được chèn vào chuỗi được định dạng với ký tự % tương ứng. Điểm khác biệt giữa hàm vprintf() và hàm printf() là hàm vprintf() cho phép sử dụng mảng các đối số.

Hướng dẫn Hàm vprintf() PHP

Sử dụng hàm vprintf() PHP có thể giúp bạn hiển thị các giá trị của mảng dưới dạng chuỗi đã được định dạng theo cách nhất định. Hàm này có thể chấp nhận một mảng các đối số và chèn chúng vào chuỗi được định dạng với ký tự % tương ứng.

Cú pháp của hàm vprintf() PHP như sau:

vprintf($format, $args);

Trong đó:

 • $format (bắt buộc) – Tham số này xác định cách định dạng chuỗi.
 • $args (bắt buộc) – Mảng các đối số sẽ được chèn vào chuỗi được định dạng.

Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng hàm vprintf() để hiển thị thông tin của một sinh viên:

$info = array("Tên", "Tuổi", "Giới tính");
vprintf("Họ tên: %s, Tuổi: %d, Giới tính: %s", $info);

Kết quả sẽ là:

Họ tên: Tên, Tuổi: Tuổi, Giới tính: Giới tính

Chú ý: Nếu có nhiều hơn một giá trị % hơn số lượng đối số được truyền vào hàm, bạn cần sử dụng placeholder để bổ sung thêm các giá trị. Placeholder sẽ được chèn ngay sau ký tự % và chứa đối số, ví dụ như – số và $. Ngoài ra, hàm vprintf() PHP còn có một số giá trị định dạng bổ sung để định dạng chuỗi.

Cách triển khai hàm vprintf() PHP

Hàm vprintf() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn định dạng và in một chuỗi định dạng. Hàm này lấy ba giá trị làm đầu vào và trả về một số nguyên. Số này sẽ là số ký tự đã được in.

Cú pháp của hàm vprintf() PHP như sau:

vprintf(string $format, array $args)

Trong đó:

 • format là chuỗi định dạng chứa các tham số định dạng.
 • args là một mảng chứa các giá trị để thay thế cho các tham số định dạng trong chuỗi format.

Ví dụ:

$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vprintf($format, $args);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Trong ví dụ này, hàm vprintf() PHP đã định dạng và in chuỗi định dạng “The name is %s and the age is %d.”. Mảng args chứa các giá trị để thay thế cho các tham số định dạng trong chuỗi format. Hàm vprintf() trả về số ký tự đã được in, là 25.

Hàm vprintf() PHP là một hàm hữu ích để định dạng và in các chuỗi định dạng. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như hiển thị thông báo, hoặc tạo các biểu mẫu.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm vprintf():

 • Định dạng và in một chuỗi định dạng:
$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vprintf($format, $args);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.
 • Định dạng và in một chuỗi định dạng phân biệt chữ hoa chữ thường:
$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vprintf($format, $args, true);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.
 • Định dạng và in một chuỗi định dạng với các tham số định dạng tùy chỉnh:
$format = "The name is %1$s and the age is %2$d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vprintf($format, $args);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Ngoài ra, hàm vprintf() cũng có thể được sử dụng để định dạng và ghi một chuỗi định dạng đến một luồng. Để làm điều này, bạn cần sử dụng hàm fwrite() PHP để ghi kết quả của hàm vprintf() PHP vào luồng.

Ví dụ:

$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$stream = fopen("output.txt", "w");

$result = vprintf($format, $args);

fwrite($stream, $result);

fclose($stream);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Ưu và Nhược điểm Hàm vprintf() PHP

Ưu điểm

 • Hàm vprintf() PHP cho phép hiển thị các giá trị của mảng dưới dạng chuỗi đã được định dạng theo cách nhất định.
 • Với hàm này, bạn có thể đưa vào một mảng các đối số và chúng sẽ được chèn vào chuỗi được định dạng với ký tự % tương ứng.

Nhược điểm

 • Bạn cần phải các giá trị định dạng bổ sung để định dạng chuỗi, điều này có thể làm cho cú pháp của hàm vprintf() PHP trở nên khó hiểu và phức tạp hơn các hàm tương tự.

Lời khuyên Hàm vprintf() PHP

Các lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn sử dụng hàm vprintf() trong PHP một cách hiệu quả:

 • Nếu bạn muốn hiển thị các giá trị của mảng dưới dạng chuỗi đã được định dạng theo cách nhất định, hãy sử dụng hàm vprintf().
 • Chú ý đến cú pháp của hàm để tránh nhầm lẫn và lỗi.
 • Khi sử dụng các giá trị định dạng bổ sung, hãy đảm bảo rằng chúng đặt ở cùng một thứ tự như các giá trị định dạng mặc định.

Kết luận

Hàm vprintf() PHP là một công cụ rất hữu ích để hiển thị các giá trị của mảng dưới dạng chuỗi đã được định dạng theo cách nhất định. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý đến cú pháp và sử dụng các giá trị định dạng bổ sung một cách cẩn thận. Nếu sử dụng đúng cách, hàm vprintf() PHP có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm cho mã của bạn trở nên dễ đọc và dễ hiểu hơn. 

Hàm vprintf() PHP hoạt động như thế nào?

Hàm vprintf() hoạt động tương tự như hàm printf(), tuy nhiên, nó cho phép bạn sử dụng mảng các đối số để chèn vào chuỗi được định dạng.

Cú pháp của hàm vprintf() PHP như thế nào?

Cú pháp của hàm vprintf() như sau:vprintf($format, $args);Trong đó $format là chuỗi được định dạng và $args là một mảng các đối số sẽ được chèn vào chuỗi đã được định dạng.

Các giá trị định dạng bổ sung của hàm vprintf() là gì?

Các giá trị định dạng bổ sung của hàm vprintf() bao gồm: +-'(space) và 0.

Hàm vprintf() có ưu điểm gì?

Hàm vprintf() cho phép hiển thị các giá trị của mảng dưới dạng chuỗi đã được định dạng theo cách nhất định và cho phép đưa vào một mảng các đối số.

Hàm vprintf() PHP có nhược điểm gì?

Hàm vprintf() có thể trở nên khó hiểu và phức tạp nếu sử dụng quá nhiều các giá trị định dạng bổ sung.