Hàm vfprintf() PHP sử dụng như thế nào ?

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để chuyển đổi chuỗi được định dạng thành một luồng đầu ra cụ thể, hãy tham khảo Hàm vfprintf() PHP. Đây là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, cho phép chèn các đối số vào trong chuỗi được định dạng bằng việc sử dụng một mảng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm vfprintf() PHP, cách sử dụng nó và những lưu ý cần biết.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm vfprintf() PHP

Hàm vfprintf() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, được sử dụng để chuyển đổi/ biến đổi chuỗi được định dạng thành một luồng đầu ra cụ thể. Trong Hàm vfprintf(), các đối số được đặt trong một mảng. Các phần tử của mảng sẽ được chèn cùng với ký tự percent (%) trong chuỗi chính.

Hàm vfprintf() PHP hoạt động theo từng bước. Với mỗi ký tự %, một phần tử được chèn vào. Lưu ý: Nếu số lượng ký tự % lớn hơn số đối số, chúng ta phải sử dụng các placeholder. Placeholder được chèn sau ký tự % và chứa các đối số như số và $.

Hướng dẫn Hàm vfprintf() PHP

Hàm vfprintf() PHP là một hàm tích hợp sẵn, có chức năng chuyển đổi chuỗi được định dạng thành một luồng đầu ra cụ thể. Hàm này hoạt động bằng cách đặt các đối số trong một mảng và chèn chúng vào chuỗi chính.

Cú pháp

Cú pháp của Hàm vfprintf() PHP được trình bày dưới đây, trong đó tất cả ba đối số đều là bắt buộc để truyền vào hàm này.

vfprintf($stream, $format, $argarray)

Tham số

 • $stream (bắt buộc) – Đây là tham số bắt buộc của hàm vfprintf() PHP, xác định nơi viết chuỗi.
 • $format (bắt buộc) – Đây là tham số bắt buộc khác của hàm vfprintf(), xác định chuỗi và cách định dạng một biến trong nó.
  • Các giá trị định dạng có thể có:
   • %% – Trả về ký tự phần trăm
   • %b – Được đại diện dưới dạng số nhị phân
   • %c – Hiển thị ký tự theo giá trị mã ASCII.
   • %d – Được đại diện dưới dạng số thập phân có dấu.
   • %e – Các đối số được xử lý như là biểu thức khoa học bằng cách sử dụng chữ thường (ví dụ: 3,2e+2)
   • %E – Tương tự như e specifier nhưng sử dụng chữ in hoa (ví dụ: 3,2E+2)
   • %u – Số thập phân không dấu
   • %f – Đại diện dưới dạng số thực (địa phương)
   • %F – Cũng được đại diện dưới dạng số thực nhưng không phụ thuộc vào địa phương
   • %g – Ngắn gọn hơn so với %e và %f
   • %G – Ngắn gọn hơn so với %E và %F
   • %o – Được đại diện dưới dạng số bát phân
   • %s – Được xử lý cũng như được đại diện dưới dạng chuỗi
   • %x – Được đại diện dưới dạng số thập lục phân với chữ thường
   • %X – Được đại diện dưới dạng số thập lục phân nhưng với chữ in hoa
  • Các giá trị định dạng bổ sung:
   • Những giá trị này được đặt giữa ký tự % và các chữ cái, ví dụ %.2f:
    • + = Tiền tố cho cả hai dấu + và – , theo mặc định chỉ có số âm được đánh dấu với dấu -.
    • – = Canh giữa bên trong giá trị biến đã cho, canh phải là mặc định.
    • ‘ = Đệm kết quả với ký tự.
    • (space) = Đệm kết quả bằng khoảng trắng.
    • 0 = Chỉ đệm số bằng số 0 bên trái. Với định dạng s, nó cũng có thể đệm số 0 bên phải.
 • $argarray (bắt buộc) – Một mảng chứa các đối số được chèn vào các ký tự % trong chuỗi định dạng.

Giá trị trả về

Hàm vfprintf() PHP trả về độ dài của chuỗi đã viết vào trong tập tin.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm vfprintf():

$file = fopen("test.txt", "w");
$v1 = "PHP";
$v2 = "vfprintf()";
$v3 = "javatpoint";
$result = vfprintf($file, "%s %s Function - %s", array($v1, $v2, $v3));
fclose($file);
echo $result;

Kết quả sẽ cho ra:

18

Lưu ý rằng, nếu số lượng ký tự % lớn hơn số đối số, chúng ta phải sử dụng các placeholder. Placeholder được chèn sau ký tự % và chứa các đối số như số và $. Điều này giúp bạn đặt các đối số vào đúng vị trí trong chuỗi được định dạng.

Cách triển khai hàm vfprintf() PHP

Hàm vfprintf() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn định dạng và ghi một chuỗi định dạng đến một luồng. Hàm này lấy ba giá trị làm đầu vào và trả về một số nguyên. Số này sẽ là số ký tự đã được ghi vào luồng.

Cú pháp của hàm vfprintf() PHP như sau:

PHP

vfprintf(resource $stream, string $format, array $args)

Trong đó:

 • stream là luồng mà chuỗi định dạng sẽ được ghi.
 • format là chuỗi định dạng chứa các tham số định dạng.
 • args là một mảng chứa các giá trị để thay thế cho các tham số định dạng trong chuỗi format.

Ví dụ:

$stream = fopen("output.txt", "w");

$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vfprintf($stream, $format, $args);

fclose($stream);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Trong ví dụ này, hàm vfprintf() đã định dạng và ghi chuỗi định dạng “The name is %s and the age is %d.” đến luồng output.txt. Mảng args chứa các giá trị để thay thế cho các tham số định dạng trong chuỗi format. Hàm vfprintf() trả về số ký tự đã được ghi vào luồng, là 25.

Hàm vfprintf() là một hàm hữu ích để định dạng và ghi các chuỗi định dạng đến các luồng. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như ghi nhật ký, hoặc tạo các tệp văn bản.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm vfprintf():

 • Định dạng và ghi một chuỗi định dạng đến một luồng:
$stream = fopen("output.txt", "w");

$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vfprintf($stream, $format, $args);

fclose($stream);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.
 • Định dạng và ghi một chuỗi định dạng đến một luồng phân biệt chữ hoa chữ thường:
$stream = fopen("output.txt", "w");

$format = "The name is %s and the age is %d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vfprintf($stream, $format, $args, true);

fclose($stream);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.
 • Định dạng và ghi một chuỗi định dạng đến một luồng với các tham số định dạng tùy chỉnh:
$stream = fopen("output.txt", "w");

$format = "The name is %1$s and the age is %2$d.";

$args = ["John Doe", 25];

$result = vfprintf($stream, $format, $args);

fclose($stream);

Kết quả:

The name is John Doe and the age is 25.

Ưu và Nhược điểm Hàm vfprintf() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm vfprintf() PHP cho phép bạn chuyển đổi chuỗi được định dạng thành một luồng đầu ra cụ thể.
 • Điều này giúp cho việc xử lý các chuỗi dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

 • Nếu sử dụng không chính xác, hàm vfprintf() có thể gây ra lỗi trong quá trình xử lý.

Lời khuyên Hàm vfprintf() PHP

Đây là một số lời khuyên khi sử dụng hàm vfprintf() PHP:

 • Luôn kiểm tra cẩn thận các đối số được chèn vào chuỗi định dạng để đảm bảo rằng chúng được đặt đúng vị trí.- Luôn sử dụng các giá trị định dạng phù hợp với kiểu dữ liệu của đối số.
 • Nếu số lượng ký tự % lớn hơn số đối số, hãy sử dụng các placeholder để đặt đúng vị trí các đối số trong chuỗi được định dạng.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Hàm vfprintf() PHP và cách sử dụng nó để chuyển đổi chuỗi được định dạng thành một luồng đầu ra cụ thể. Việc sử dụng đúng cách hàm vfprintf() sẽ giúp xử lý các chuỗi dễ dàng hơn và tránh được những lỗi không đáng có.

1. Tại sao tôi nên sử dụng Hàm vfprintf() PHP?

Hàm vfprintf() là một công cụ rất hữu ích để chuyển đổi chuỗi được định dạng thành một luồng đầu ra cụ thể. Nó giúp cho việc xử lý các chuỗi dễ dàng hơn.

2. Hàm vfprintf() có những định dạng giá trị nào?

Hàm vfprintf() có nhiều giá trị định dạng khác nhau như: %b, %c, %d, %e, %E, %u, %f, %F, %g, %G, %o, %s, %x, và %X.

3. Làm thế nào để sử dụng placeholder trong Hàm vfprintf()?

Nếu số lượng ký tự % lớn hơn số đối số, hãy sử dụng các placeholder đằng sau ký tự % để đặt đúng vị trí các đối số trong chuỗi được định dạng.

4. Có những lưu ý gì khi sử dụng Hàm vfprintf()?

Luôn kiểm tra cẩn thận các đối số được chèn vào chuỗi định dạng để đảm bảo rằng chúng được đặt đúng vị trí. Sử dụng các giá trị định dạng phù hợp với kiểu dữ liệu của đối số.

5. Hàm vfprintf() có nhược điểm gì không?

Nếu sử dụng không chính xác, hàm vfprintf() có thể gây ra lỗi trong quá trình xử lý.