Hàm str_word_count() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình PHP, hàm str_word_count() PHP là một hàm tích hợp sẵn được sử dụng để trả về thông tin về các từ được sử dụng trong một chuỗi hoặc đếm số lượng từ trong một chuỗi. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong việc xử lý chuỗi.

Hàm str_word_count() PHP cho phép bạn thực hiện các tác vụ trên chuỗi dễ dàng và nhanh chóng trong PHP. Nó còn giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người lập trình bằng cách giảm thiểu số lượng mã lệnh cần thiết để thực hiện các tác vụ.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm str_word_count() PHP Là gì?

Hàm str_word_count() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để trả về số lượng từ được sử dụng trong một chuỗi hoặc một mảng chứa các từ trong một chuỗi.

Hàm này có thể được sử dụng để đếm số lượng từ trong một câu, đếm số lượng từ loại bỏ khoảng trắng hoặc đếm số lượng từ trong một văn bản. Hàm str_word_count() được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, đặc biệt là trong việc xử lý dữ liệu nhập vào từ người dùng.

Hướng dẫn sử dụng hàm str_word_count() PHP

Cú pháp của hàm str_word_count() PHP như sau:

str_word_count(string $string, int $format = 0, string $charlist = ""): mixed

Trong đó:

 • $string: Chuỗi cần kiểm tra.
 • $format: Loại giá trị trả về của hàm. Giá trị mặc định là 0.
  • 0: Trả về số lượng từ tìm thấy.
  • 1: Trả về một mảng chứa các từ.
  • 2: Trả về giá trị của từ thực tế.
 • $charlist: Chuỗi ký tự tùy chọn để chỉ định các ký tự đếm. Mặc định là các khoảng trắng, tab và newline.

Dưới đây là một ví dụ cho hàm str_word_count() PHP với $format có giá trị mặc định là 0:

$string = "PHP str_word_count() function";
$count = str_word_count($string);

echo "Chuỗi của bạn là: $string <br>";
echo "Số lượng từ tìm thấy là: $count";

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Chuỗi của bạn là: PHP str_word_count() function
Số lượng từ tìm thấy là: 4

Dưới đây là một ví dụ cho hàm str_word_count() PHP với $format có giá trị là 1:

$string = "PHP str_word_count() function";
$words = str_word_count($string, 1);

echo "Chuỗi của bạn là: $string <br>";
print_r($words);

Kết quả sẽ hiển thị như sau:

Chuỗi của bạn là: PHP str_word_count() function
Array ( [0] => PHP [1] => str_word_count [2] => function )

Cách triển khai hàm str_word_count() PHP

Hàm str_word_count() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn đếm số từ trong một chuỗi. Hàm này lấy một chuỗi làm đầu vào và trả về một giá trị nguyên. Giá trị này sẽ là số từ được tìm thấy trong chuỗi.

Cú pháp của hàm str_word_count() như sau:

str_word_count(string $string, int $format = 0)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần đếm từ.
 • format là một giá trị nguyên chỉ định định dạng của kết quả trả về. Các giá trị có thể có của format là:
  • 0: Trả về số từ.
  • 1: Trả về một mảng các từ.
  • 2: Trả về một mảng có khóa là vị trí của từ và giá trị là từ đó.

Ví dụ:

$string = "This is a string with 5 words.";

$number_of_words = str_word_count($string);

echo $number_of_words; // 5

Kết quả:

5

Trong ví dụ này, hàm str_word_count() PHP đã trả về số từ trong chuỗi, là 5.

Hàm str_word_count() là một hàm hữu ích để đếm số từ trong các chuỗi. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như tính toán độ dài của một chuỗi, hoặc phân tích văn bản.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm str_word_count():

 • Đếm số từ trong một chuỗi:
$string = "This is a string with 5 words.";

$number_of_words = str_word_count($string);

echo $number_of_words; // 5

Kết quả:

5
 • Lấy một mảng các từ trong một chuỗi:
$string = "This is a string with 5 words.";

$words = str_word_count($string, 1);

print_r($words); // Array ( [0] => This [1] => is [2] => a [3] => string [4] => with [5] => 5 [6] => words )

Kết quả:

Array (
 [0] => This
 [1] => is
 [2] => a
 [3] => string
 [4] => with
 [5] => 5
 [6] => words
)
 • Lấy một mảng có khóa là vị trí của từ và giá trị là từ đó:
$string = "This is a string with 5 words.";

$words = str_word_count($string, 2);

print_r($words); // Array ( [0] => 0 => This [1] => 1 => is [2] => 2 => a [3] => 3 => string [4] => 4 => with [5] => 5 => 5 [6] => 6 => words )

Kết quả:

Array (
 [0] => 0 => This
 [1] => 1 => is
 [2] => 2 => a
 [3] => 3 => string
 [4] => 4 => with
 [5] => 5 => 5
 [6] => 6 => words
)

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách triển khai hàm str_word_count() PHP.

Ưu và Nhược điểm của hàm str_word_count() PHP

Ưu điểm:

 • Dễ sử dụng và triển khai – Hàm tích hợp sẵn trong PHP, không yêu cầu cài đặt thêm.
 • Có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong việc xử lý chuỗi.
 • Giảm thiểu số lượng mã lệnh cần thiết để thực hiện các tác vụ.
 • Tích hợp sẵn các tùy chọn để đếm các ký tự đặc biệt hoặc loại bỏ chúng.

Nhược điểm:

 • Không thực hiện được các tác vụ phức tạp hơn như xử lý nhiều chuỗi cùng lúc.
 • Chỉ đếm các từ tiếng Anh, không hỗ trợ đếm từ tiếng Việt.

Lời khuyên khi sử dụng hàm str_word_count() PHP

Khi sử dụng hàm str_word_count() PHP, bạn nên cẩn thận khi áp dụng các tùy chọn để đếm các ký tự đặc biệt hoặc loại bỏ chúng. Nếu không, bạn có thể bị sai sót trong việc đếm số lượng từ.

Ngoài ra, khi đếm số lượng từ trong một văn bản tiếng Việt, hàm str_word_count() PHP không hỗ trợ đếm các từ này. Do đó, bạn cần phải sử dụng các công cụ khác để đếm số lượng từ trong văn bản tiếng Việt.

Kết luận

Như vậy, trong bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về hàm str_word_count() PHP, từ khái niệm, cách sử dụng hàm và ưu nhược điểm của nó. Điều quan trọng là bạn nên biết khi và cách sử dụng hàm str_word_count() để có thể tối đa hóa hiệu quả của mã lệnh của mình. 

1. Hàm str_word_count() PHP có thể xử lý được các chuỗi dài không?

Đáp án: Có, hàm str_word_count() có thể xử lý và đếm số lượng từ trong các chuỗi dài.

2. Có thể sử dụng các tùy chọn để đếm các ký tự đặc biệt trong chuỗi không?

Đáp án: Có, bạn có thể sử dụng tùy chọn $charlist để chỉ định các ký tự cần đếm hoặc loại bỏ.

3. Hàm str_word_count() hỗ trợ đếm các từ tiếng Việt không?

Đáp án: Không, hàm str_word_count() PHP chỉ hỗ trợ đếm các từ tiếng Anh.

4. Làm thế nào để đếm số lượng từ trong một văn bản tiếng Việt?

Đáp án: Bạn có thể sử dụng các công cụ khác như thư viện VnTokenizer hoặc Từ điển phân loại từ để đếm số lượng từ trong văn bản tiếng Việt.

5. Sử dụng hàm str_word_count() PHP có an toàn không?

Đáp án: Có, hàm str_word_count() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP và được xác thực bởi cộng đồng lập trình viên. Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận khi áp dụng các tùy chọn để đếm các ký tự đặc biệt.