Hàm substr() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, hàm substr() là một hàm tích hợp sẵn được sử dụng để trích xuất một phần của một chuỗi. Hàm substr() trả về một phần của chuỗi được chỉ định bởi các tham số bắt đầu và chiều dài. Hàm này được hỗ trợ từ PHP phiên bản 4 trở lên.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm substr() PHP là gì?

Hàm substr() PHP là một hàm được sử dụng để cắt hoặc trích xuất một phần của một chuỗi. Hàm này có ba tham số, trong đó hai tham số là bắt buộc và một tham số là tùy chọn. Tham số đầu tiên ($string) là chuỗi cần cắt hoặc sửa đổi, tham số thứ hai ($start) là vị trí bắt đầu của chuỗi cần trích xuất và tham số thứ ba ($length) là độ dài của chuỗi cần cắt.

Hướng dẫn sử dụng Hàm substr() PHP

Để sử dụng hàm substr() PHP, bạn cần gọi hàm này và truyền vào ba tham số: chuỗi cần cắt hoặc sửa đổi, vị trí bắt đầu chuỗi cần trích xuất và độ dài của chuỗi cần cắt. Tham số đầu tiên là bắt buộc, trong khi tham số hai và ba là tùy chọn.

Cú pháp

Cú pháp của hàm substr() PHP như sau:

substr($string, $start, $length)

Tham số

 • $string (bắt buộc): Chuỗi cần cắt hoặc sửa đổi.
 • $start (bắt buộc): Vị trí bắt đầu của chuỗi cần trích xuất.
 • $length (tùy chọn): Độ dài của chuỗi cần cắt.

Giá trị trả về

Hàm substr() PHP trả về một phần của chuỗi được chỉ định bởi các tham số bắt đầu và chiều dài. Nếu thực thi thành công, hàm này sẽ trả về giá trị của chuỗi đã cắt hoặc trích xuất. Nếu không thành công, hàm này sẽ trả về FALSE hoặc chuỗi rỗng.

Cách triển khai hàm substr() PHP

Hàm substr() PHP là một hàm nội tuyến giúp bạn trích xuất một phần của một chuỗi. Hàm này lấy một chuỗi làm đầu vào và trả về một chuỗi mới chỉ chứa phần được trích xuất.

Cú pháp của hàm substr() như sau:

substr(string $string, int $start, int $length = null)

Trong đó:

 • string là chuỗi cần trích xuất.
 • start là vị trí bắt đầu của phần cần trích xuất.
 • length là độ dài của phần cần trích xuất. Giá trị mặc định là null, có nghĩa là hàm sẽ trích xuất tất cả các ký tự từ vị trí start đến cuối chuỗi.

Ví dụ:

$string = "This is a string.";

$substring = substr($string, 5);

echo $substring; // is a string

Kết quả:

is a string

Trong ví dụ này, hàm substr() PHP đã trích xuất phần của chuỗi bắt đầu từ ký tự thứ 5, là “is a string”.

Hàm substr() là một hàm hữu ích để trích xuất các phần của chuỗi. Hàm này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, chẳng hạn như hiển thị một phần của chuỗi, hoặc lưu trữ một phần của chuỗi trong một biến.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm substr() PHP:

 • Trích xuất một phần của chuỗi:
$string = "This is a string.";

$substring = substr($string, 5);

echo $substring; // is a string

Kết quả:

is a string
 • Trích xuất một từ trong một chuỗi:
$string = "This is a string.";

$substring = substr($string, 5, 3);

echo $substring; // is

Kết quả:

is
 • Trích xuất tất cả các ký tự từ vị trí start đến cuối chuỗi:
$string = "This is a string.";

$substring = substr($string, 5);

echo $substring; // is a string

Kết quả:

is a string
 • Trích xuất tất cả các ký tự từ đầu chuỗi đến vị trí start:
$string = "This is a string.";

$substring = substr($string, 0, 5);

echo $substring; // This is

Kết quả:

This is

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách triển khai hàm substr() PHP.

Ưu và Nhược điểm của Hàm substr() PHP

Ưu điểm

 1. Dễ hiểu: Hàm substr() trng PHP có cú pháp đơn giản và dễ hiểu.
 2. Tiết kiệm thời gian: Hàm substr() giúp người lập trình tiết kiệm thời gian bằng cách trích xuất các phần của chuỗi một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 3. Đa dạng: Hàm substr() cho phép người lập trình trích xuất một phần bất kỳ của chuỗi, từ đầu đến cuối.

Nhược điểm

 1. Giới hạn độ dài chuỗi: Hàm substr() PHP chỉ hỗ trợ trích xuất các phần của chuỗi có độ dài giới hạn.
 2. Khó xử lý với các tình huống đặc biệt: Hàm substr() không hiệu quả trong việc xử lý các tình huống đặc biệt như trích xuất các chuỗi có ký tự đặc biệt hoặc Unicode.

Lời khuyên khi sử dụng

Khi sử dụng hàm substr() PHP, bạn nên lưu ý một số điểm sau đây:

 1. Cẩn thận khi sử dụng tham số $start: Nếu giá trị của tham số $start là số âm, thì chuỗi được trích xuất sẽ bắt đầu từ vị trí cuối cùng của chuỗi ban đầu. Vì vậy, bạn nên kiểm tra kỹ giá trị của tham số này để đảm bảo rằng kết quả trích xuất là chính xác.
 2. Sử dụng tham số $length một cách khôn ngoan: Trong trường hợp không cần thiết, bạn nên tránh sử dụng tham số $length với giá trị âm hoặc bằng không. Nếu không, kết quả trích xuất có thể không chính xác và gây ra lỗi cho chương trình của bạn.
 3. Thực hiện kiểm tra đầu vào: Khi sử dụng hàm substr() PHP, bạn nên kiểm tra đầu vào (input) của các tham số để đảm bảo rằng chúng đáp ứng yêu cầu của hàm này. Điều này sẽ giúp tránh được lỗi và tăng tính ổn định của chương trình.

Kết luận

Hàm substr() PHP là một công cụ hữu ích giúp cho người lập trình có thể trích xuất một phần của chuỗi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên,cần lưu ý rằng hàm này cũng có một số nhược điểm và điều kiện sử dụng. Vì vậy, bạn nên hiểu rõ thông tin và cách sử dụng của hàm substr() trước khi áp dụng vào các dự án lớn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết về hàm substr() PHP. 

Hàm substr() PHP có hỗ trợ Unicode hay không?

Có, hàm substr() trong PHP có thể hỗ trợ chuỗi Unicode. Tuy nhiên, để sử dụng hàm này với chuỗi Unicode, bạn cần sử dụng phiên bản PHP từ 5.0 trở lên.

Tôi có thể sử dụng hàm substr() PHP để cắt một phần của một mảng trong PHP không?

Không, hàm substr() chỉ hoạt động với chuỗi trong PHP. Để cắt một phần của một mảng, bạn cần sử dụng các hàm khác như array_slice() hay array_splice().

Tôi có thể sử dụng hàm substr() trong PHP để cắt các ký tự đặc biệt không?

Có, bạn có thể sử dụng hàm substr() PHP để cắt các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Tuy nhiên, việc sử dụng hàm này với các ký tự đặc biệt có thể gặp phải một số vấn đề liên quan đến mã hóa và kiểu dữ liệu.

Tôi có thể sử dụng hàm substr() để cắt một phần của một số thực trong PHP không?

Không, hàm substr() chỉ hoạt động với chuỗi trong PHP. Để cắt một phần của một số thực, bạn cần chuyển đổi nó thành chuỗi trước khi sử dụng hàm này.

Tôi có thể sử dụng hàm substr() để cắt một phần của một file trong PHP không?

Không, hàm substr() chỉ hoạt động với chuỗi trong PHP. Để cắt một phần của một file, bạn cần sử dụng các hàm khác như file_get_contents() hay fread().