Hàm str_ireplace() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình PHP, hàm str_ireplace() là một trong những hàm được sử dụng phổ biến nhất để thay thế các ký tự trong chuỗi. Đây là phiên bản không phân biệt chữ hoa/thường của hàm str_replace(). Hàm này được thiết kế để tìm và thay thế tất cả các ký tự khớp với giá trị tìm kiếm trong chuỗi.

Hàm str_ireplace() PHP có tính năng an toàn đối với các dữ liệu nhị phân, vì vậy bạn có thể sử dụng nó để thay thế các ký tự trong các tệp tin nhị phân.

Hàm str_ireplace() cũng cho phép bạn theo dõi số lần xuất hiện của từ cần thay thế trong chuỗi ban đầu.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm str_ireplace() PHP Là gì?

Hàm str_ireplace() PHP là một hàm xử lý chuỗi được tích hợp vào ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để thay thế tất cả các ký tự khớp với giá trị tìm kiếm trong chuỗi. Hàm này là phiên bản không phân biệt chữ hoa/chữ thường của hàm str_replace().

Cú pháp của hàm str_ireplace()

Cú pháp của hàm str_ireplace() PHP như sau:

str_ireplace($find, $replace, $string, &$count);

Trong đó:

 • $find: Giá trị cần tìm kiếm và thay thế.
 • $replace: Giá trị được sử dụng để thay thế cho $find.
 • $string: Chuỗi mà bạn muốn tìm kiếm và thay thế các giá trị.
 • $count: Đây là biến tham chiếu và sẽ chứa số lượng giá trị được thay thế trong chuỗi.

Ví dụ về việc sử dụng hàm str_ireplace()

Hãy xem một ví dụ về việc sử dụng hàm str_ireplace() PHP để thay thế một từ trong chuỗi:

$string = "Chào mừng bạn đến với Laptrinhvien.org";
$new_string = str_ireplace("Google", "Laptrinhvien.org", $string);
echo $new_string;

Kết quả sẽ là:

Chào mừng bạn đến với Laptrinhvien.org

Lưu ý khi sử dụng hàm str_ireplace()

 • Giá trị trả về của hàm này là một chuỗi mới sau khi đã thay thế các giá trị khớp.
 • Hàm str_ireplace() PHP sẽ không thay thế bất kỳ giá trị nào trong trường hợp không tìm thấy giá trị cần thay thế trong chuỗi.
 • Biến $count sẽ chứa số lượng giá trị được thay thế trong chuỗi.

Cách triển khai hàm str_ireplace() PHP

Hàm str_ireplace() PHP được dùng để thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi với một chuỗi khác, bỏ qua sự phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm này có cú pháp như sau:

str_ireplace(string $search, string $replace, string $subject);

Trong đó, $search là chuỗi cần tìm và thay thế, $replace là chuỗi thay thế, $subject là chuỗi cần thay thế.

Hàm str_ireplace() PHP hoạt động bằng cách duyệt qua chuỗi $subject, nếu tìm thấy một chuỗi trùng với $search, hàm sẽ thay thế bằng $replace.

Ví dụ:

$str = "Hello World";

echo str_ireplace("Hello", "Goodbye", $str); // Goodbye World

Kết quả:

Goodbye World

Trong ví dụ trên, hàm str_ireplace() PHP sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi “Hello” trong chuỗi $str bằng chuỗi “Goodbye”.

Hàm str_ireplace() cũng có thể được sử dụng để thay thế các chuỗi ký tự. Ví dụ:

$str = "Hello World";

echo str_ireplace("World", "PHP", $str); // Hello PHP

Kết quả:

Hello PHP

Trong ví dụ trên, hàm str_ireplace() sẽ thay thế chuỗi ký tự “World” trong chuỗi $str bằng chuỗi ký tự “PHP”.

Dưới đây là một số ví dụ về cách triển khai hàm str_ireplace() PHP:

// Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi "Hello" trong một chuỗi bằng chuỗi "Goodbye"
$str = "Hello World";

echo str_ireplace("Hello", "Goodbye", $str); // Goodbye World

// Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi ký tự "World" trong một chuỗi bằng chuỗi ký tự "PHP"
$str = "Hello World";

echo str_ireplace("World", "PHP", $str); // Hello PHP

// Thay thế tất cả các ký tự số trong một chuỗi bằng ký tự 'X'
$str = "1234567890";

echo str_ireplace("0-9", "X", $str); // XXXXXXXXXX

Kết quả của cả ba ví dụ trên đều giống nhau.

So sánh Hàm str_ireplace() và hàm str_replace()

Hàm str_ireplace() và hàm str_replace() đều là các hàm xử lý chuỗi trong PHP, được sử dụng để thay thế một chuỗi với một chuỗi khác. Tuy nhiên, giữa hai hàm này có một số điểm khác biệt như sau:

Cú pháp

HàmCú pháp
str_ireplace()str_ireplace(string $search, string $replace, string $subject);
str_replace()str_replace(string $search, string $replace, string $subject, int $count);

Chức năng

Hàm str_ireplace() PHP và hàm str_replace() PHP đều có chức năng thay thế một chuỗi với một chuỗi khác. Tuy nhiên, hàm str_ireplace() bỏ qua sự phân biệt chữ hoa chữ thường, trong khi hàm str_replace() phân biệt chữ hoa chữ thường.

Số lần thay thế

Hàm str_replace() PHP có thể được sử dụng để thay thế một chuỗi với một chuỗi khác một số lần nhất định, được chỉ định bởi tham số $count. Hàm str_ireplace() không có tham số $count, do đó, hàm sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi $search trong chuỗi $subject.

Ví dụ

// Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi "Hello" trong một chuỗi bằng chuỗi "Goodbye"
$str = "Hello World";

echo str_ireplace("Hello", "Goodbye", $str); // Goodbye World

// Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi ký tự "World" trong một chuỗi bằng chuỗi ký tự "PHP"
$str = "Hello World";

echo str_ireplace("World", "PHP", $str); // Hello PHP

// Thay thế tất cả các ký tự số trong một chuỗi bằng ký tự 'X'
$str = "1234567890";

echo str_replace("0-9", "X", $str); // XXXXXXXXXX

// Thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi "Hello" trong một chuỗi bằng chuỗi "Goodbye", nhưng chỉ thay thế 5 lần
$str = "Hello Hello Hello Hello Hello Hello";

echo str_replace("Hello", "Goodbye", $str, 5); // Goodbye Goodbye Hello Hello Hello

Hàm str_ireplace() và hàm str_replace() đều là các hàm xử lý chuỗi hữu ích trong PHP. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng hàm str_ireplace() khi bạn cần thay thế một chuỗi mà không quan tâm đến chữ hoa chữ thường.

Ưu và Nhược điểm của hàm str_ireplace() PHP

Ưu điểm

 • Hàm str_ireplace() PHP là một trong những hàm phổ biến nhất trong PHP và được sử dụng rộng rãi để thay thế các giá trị trong chuỗi.
 • Hàm này là phiên bản không phân biệt chữ hoa/thường của hàm str_replace().
 • Hàm str_ireplace() cho phép bạn thay thế các ký tự trong chuỗi nhị phân và an toàn với các dữ liệu nhị phân.

Nhược điểm

 • Hàm str_ireplace() PHP chỉ thay thế các giá trị khớp đơn lẻ trong chuỗi và không thể sử dụng để thay thế nhiều giá trị khớp cùng lúc.
 • Nếu chuỗi có kích thước lớn, việc sử dụng hàm str_ireplace() có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng.

Lời khuyên khi sử dụng hàm str_ireplace() PHP

 • Để tăng hiệu suất của ứng dụng, hãy sử dụng hàm str_replace() thay vì hàm str_ireplace() nếu bạn không cần phân biệt chữ hoa/thường.
 • Tránh sử dụng hàm str_ireplace() để thay thế nhiều giá trị khớp cùng lúc. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng hàm preg_replace().
 • Sử dụng biến $count để đếm số lượng giá trị được thay thế trong chuỗi.

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin về hàm str_ireplace() PHP. Hàm này là một trong những công cụ quan trọng trong việc xử lý chuỗi và được sử dụng rộng rãi trong lập trình PHP.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm str_ireplace() và cung cấp cho bạn những lời khuyên để sử dụng hàm này một cách hiệu quả trong các ứng dụng của bạn.

1. Hàm str_ireplace() PHP là gì?

Hàm str_ireplace() là một trong những hàm xử lý chuỗi được tích hợp trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để thay thế tất cả các ký tự khớp với giá trị tìm kiếm trong chuỗi.

2. Hàm str_ireplace() có tính năng gì?

Hàm str_ireplace() có tính năng an toàn đối với các dữ liệu nhị phân, vì vậy bạn có thể sử dụng nó để thay thế các ký tự trong các tệp tin nhị phân. Hàm này cũng cho phép bạn theo dõi số lần xuất hiện của từ cần thay thế trong chuỗi ban đầu.

3. Hàm str_ireplace() PHP phân biệt chữ hoa/thường hay không?

Không, hàm str_ireplace() là phiên bản không phân biệt chữ hoa/thường của hàm str_replace().

4. Tôi có thể sử dụng hàm str_ireplace() để thay thế nhiều giá trị khớp cùng lúc không?

Không, hàm str_ireplace() PHP chỉ thay thế các giá trị khớp đơn lẻ trong chuỗi và không thể sử dụng để thay thế nhiều giá trị khớp cùng lúc. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng hàm preg_replace().