Hàm soundex() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm soundex() PHP được sử dụng để tính toán khóa soundex của một chuỗi. Khóa soundex có tính chất và có thể được sử dụng để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu khi phát âm được biết nhưng không phải chính xác về chính tả. Hàm soundex() được mô tả bởi Donald Knuth và rất hữu ích trong việc so khớp các từ trong cơ sở dữ liệu.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm soundex() PHP

Trong kỹ thuật lập trình, Soundex là một thuật toán định dạng chuỗi đơn giản được sử dụng để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu văn bản dựa trên phát âm. Soundex được sử dụng chủ yếu cho các mục đích so khớp từ khóa trong cơ sở dữ liệu và tìm kiếm tương tự. Soundex hoạt động bằng cách chuyển đổi các từ thành một mã số duy nhất dựa trên phát âm của chúng.

Hàm soundex() trong PHP là một cách tiện lợi để tính toán mã số Soundex cho một chuỗi bất kỳ. Công dụng của nó là giúp cho việc so khớp từ khóa trong cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong trường hợp từ cần tìm kiếm được phát âm đúng nhưng không chính xác về chính tả.

Hàm soundex() PHP Là gì?

Hàm soundex() PHP được sử dụng để tính toán khóa Soundex của một chuỗi. Cú pháp của hàm này như sau:

soundex(string $string): string

Trong đó, tham số $string đại diện cho chuỗi cần tính toán mã số Soundex. Kết quả trả về là một chuỗi duy nhất đại diện cho mã số Soundex của chuỗi ban đầu.

Ví dụ:

<?php
  $name1 = "Nguyen";
  $name2 = "Nguyan";
  
  if ( soundex($name1) == soundex($name2) ) {
    echo "Match found!";
  }
  else {
    echo "Match not found!";
  }
?>

Kết quả: “Match found!”.

Hướng dẫn Hàm soundex() PHP

Để sử dụng hàm soundex() PHP, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một chuỗi cần tính toán mã số Soundex.
 2. Sử dụng hàm soundex() và truyền vào chuỗi đã tạo ở bước trước.
 3. Nhận kết quả trả về từ hàm soundex().

Ví dụ:

<?php
  $str = "Nguyen";
  
  $soundex = soundex($str);
  
  echo $soundex;
?>

Kết quả: “N250”.

Cách triển khai hàm soundex() PHP

Hàm soundex() PHP được sử dụng để tính toán khóa soundex của một chuỗi. Khóa soundex là một chuỗi gồm 4 ký tự được sử dụng để đại diện cho cách phát âm của một từ trong tiếng Anh.

Cú pháp của hàm soundex() như sau:

soundex(string);

Trong đó:

 • string là chuỗi cần tính toán khóa soundex.

Ví dụ:

$string = "Hello World";
$soundex = soundex($string);
echo $soundex; // H460

Kết quả của ví dụ trên là H460. Điều này cho thấy rằng khóa soundex của chuỗi Hello WorldH460.

Khóa soundex được tính toán theo các bước sau:

 1. Chữ cái đầu tiên của chuỗi được giữ nguyên.
 2. Các chữ cái còn lại của chuỗi được chuyển đổi thành các ký tự đại diện sau:
  • A, E, I, O, U, Y -> 0
  • B, F, P, V -> 1
  • C, G, J, K, Q, S, X, Z -> 2
  • D, T -> 3
  • H -> 4
  • L -> 5
  • M, N -> 6
  • R -> 7
 3. Các ký tự đại diện được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
 4. Nếu có hai ký tự đại diện giống nhau xuất hiện liên tiếp, chỉ giữ lại ký tự đại diện đầu tiên.
 5. Nếu các ký tự còn lại trong chuỗi ít hơn 4, các ký tự 0 được thêm vào phía sau cho đến khi chuỗi có độ dài 4.

Hàm soundex() PHP có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

 • Tìm kiếm thông tin trên web.
 • Kiểm tra xem hai từ có giống nhau hay không.
 • Đề xuất các từ tương tự.

Tuy nhiên, hàm soundex() PHP không phải lúc nào cũng chính xác. Điều này là do hàm này chỉ tính đến cách phát âm của các từ. Nó không tính đến các yếu tố khác, chẳng hạn như ngữ nghĩa và ngữ pháp của các từ.

Nếu cần tính toán khóa soundex một cách chính xác hơn, bạn có thể sử dụng các hàm khác, chẳng hạn như hàm metaphone().

Ưu và Nhược điểm Hàm soundex() PHP

Ưu điểm:

 • Hàm soundex() PHP là một công cụ rất hữu ích để tính toán mã số Soundex cho một chuỗi bất kỳ.
 • Nó giúp cho việc so khớp từ khóa trong cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong trường hợp từ cần tìm kiếm được phát âm đúng nhưng không chính xác về chính tả.

Nhược điểm:

 • Hàm soundex() chỉ hoạt động hiệu quả với các ngôn ngữ có phát âm chuẩn, trong khi đó nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Việt lại không thể sử dụng hàm này một cách hiệu quả.
 • Kết quả trả về từ hàm soundex() chỉ là mã số Soundex của chuỗi ban đầu, không cung cấp thông tin chi tiết về từ đó.

Lời khuyên Hàm soundex() PHP

Hàm soundex() PHP là một công cụ rất hữu ích cho việc so khớp từ khóa trong cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng nó chỉ hoạt động hiệu quả với các ngôn ngữ có phát âm chuẩn. Nếu bạn đang sử dụng tiếng Việt hay các ngôn ngữ có phát âm đặc biệt, nên xem xét sử dụng các công cụ khác để tìm kiếm và so khớp từ khóa.

Kết luận

Hàm soundex() PHP là một công cụ rất hữu ích để tính toán mã số Soundex cho một chuỗi bất kỳ. Nó giúp cho việc so khớp từ khóa trong cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong trường hợp từ cần tìm kiếm được phát âm đúng nhưng không chính xác về chính tả. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng nó chỉ hoạt động hiệu quả với các ngôn ngữ có phát âm chuẩn. Nếu bạn đang sử dụng tiếng Việt hay các ngôn ngữ có phát âm đặc biệt, nên xem xét sử dụng các công cụ khác để tìm kiếm và so khớp từ khóa. 

Hàm soundex() PHP được sử dụng để tính toán gì?

Hàm soundex() PHP được sử dụng để tính toán mã số Soundex của một chuỗi.

Mã số Soundex có tính chất gì?

Mã số Soundex có tính chất duy nhất và có thể được sử dụng để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu khi phát âm được biết nhưng không phải chính xác về chính tả.

Cú pháp của hàm soundex() là gì?

Cú pháp của hàm soundex() như sau: soundex(string $string): string.

Hàm soundex() có ưu điểm gì?

Hàm soundex() PHP là một công cụ rất hữu ích để tính toán mã số Soundex cho một chuỗi bất kỳ. Nó giúp cho việc so khớp từ khóa trong cơ sở dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong trường hợp từ cần tìm kiếm được phát âm đúng nhưng không chính xác về chính tả.

Hàm soundex() có nhược điểm gì?

Hàm soundex() chỉ hoạt động hiệu quả với các ngôn ngữ có phát âm chuẩn, trong khi đó nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Việt lại không thể sử dụng hàm này một cách hiệu quả. Kết quả trả về từ hàm soundex() chỉ là mã số Soundex của chuỗi ban đầu, không cung cấp thông tin chi tiết về từ đó.