Hàm similar_text() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm similar_text() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP được sử dụng để tính toán độ tương đồng giữa hai chuỗi trong phần trăm. Nó cung cấp một cách tiện lợi và nhanh chóng để so sánh hai chuỗi văn bản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm similar_text() PHP.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm similar_text() PHP

Hàm similar_text() PHP là một hàm xây dựng sẵn của PHP được sử dụng để tính toán độ tương đồng giữa hai chuỗi. Điều này đặc biệt hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau trong lập trình web.

Hàm similar_text() PHP Là gì?

Hàm similar_text() PHP được sử dụng để tìm hiểu mức độ tương đồng giữa hai chuỗi. Nó trả về số lượng ký tự trong chuỗi 1 có thể khớp với chuỗi 2. Hàm này không chỉ xem xét các ký tự ở cùng một vị trí trong chuỗi mà còn đối chiếu tất cả các ký tự trong chuỗi 1 với tất cả các ký tự trong chuỗi 2.

Hướng dẫn Hàm similar_text() PHP

Hàm similar_text() PHP được sử dụng để tính toán độ tương tự giữa hai chuỗi. Hàm này lấy hai chuỗi làm tham số đầu vào và trả về số lượng ký tự khớp trong cả hai chuỗi. Độ tương tự giữa hai chuỗi được tính bằng cách chia số lượng ký tự khớp cho tổng độ dài của cả hai chuỗi.

Cú pháp của hàm similar_text() như sau:

similar_text(string1, string2, [float &percent]);

Trong đó:

 • string1 là chuỗi đầu tiên.
 • string2 là chuỗi thứ hai.
 • percent là một tham số tùy chọn. Nếu tham số này được cung cấp, hàm sẽ trả về độ tương tự giữa hai chuỗi dưới dạng phần trăm.

Ví dụ:

$string1 = "Hello World";
$string2 = "Hi World";

$similarities = similar_text($string1, $string2);
echo $similarities; // 6

$similarities = similar_text($string1, $string2, $percent);
echo $percent; // 60%

Kết quả của ví dụ trên là 6 và 60%. Điều này cho thấy rằng hai chuỗi Hello WorldHi World có độ tương tự là 60%.

Hàm similar_text() PHP có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

 • Kiểm tra xem hai chuỗi có giống nhau hay không.
 • Đề xuất các từ hoặc cụm từ tương tự.
 • Tìm kiếm thông tin trên web.

Tuy nhiên, hàm similar_text() PHP không phải lúc nào cũng chính xác. Điều này là do hàm này chỉ tính toán số lượng ký tự khớp trong cả hai chuỗi. Nó không tính đến các yếu tố khác, chẳng hạn như ngữ nghĩa và ngữ pháp của các chuỗi.

Nếu cần tính toán độ tương tự giữa hai chuỗi một cách chính xác hơn, bạn có thể sử dụng các hàm khác, chẳng hạn như hàm levenshtein() hoặc hàm damerau-levenshtein()

Ví dụ 1

Dưới đây là ví dụ minh họa cách sử dụng hàm similar_text() PHP:

$string1 = "Hello World";
$string2 = "Halo Wurrld";
similar_text($string1, $string2, $percent);

echo "The similarity between '$string1' and '$string2' is: $percent%";

Kết quả sẽ là:

The similarity between 'Hello World' and 'Halo Wurrld' is: 63.636363636364%

Ví dụ 2

Dưới đây là một ví dụ khác:

$string1 = "I love PHP";
$string2 = "PHP is my favorite programming language.";
similar_text($string1, $string2, $percent);

echo "The similarity between '$string1' and '$string2' is: $percent%";

Kết quả sẽ là:

The similarity between 'I love PHP' and 'PHP is my favorite programming language.' is: 30%

Ưu và Nhược điểm Hàm similar_text() PHP

Ưu điểm

 • Hàm similar_text() PHP cho phép tính toán độ tương đồng giữa hai chuỗi văn bản một cách nhanh chóng và tiện lợi.
 • Hàm này có thể hoạt động tốt trên các chuỗi với độ dài khác nhau.

Nhược điểm

 • Kết quả trả về của hàm similar_text() PHP không phải là chính xác 100%. Nó chỉ đưa ra một ước tính về độ tương đồng giữa hai chuỗi.
 • Hàm này không xem xét được thứ tự của các ký tự trong chuỗi. Vì vậy, nó có thể không phù hợp khi so sánh các chuỗi với thứ tự quan trọng.

Lời khuyên Hàm similar_text() PHP

Khi sử dụng hàm similar_text() PHP, bạn nên lưu ý những điểm sau:

 • Nếu bạn cần phải so sánh các chuỗi đối xứng, hãy đảm bảo rằng chuỗi dài hơn được chèn vào chuỗi ngắn hơn.
 • Hãy cẩn thận khi đặt tên cho biến chứa kết quả trả về của hàm. Nếu bạn đã sử dụng biến có tên giống như $percent để lưu trữ một giá trị khác, hàm similar_text() sẽ ghi đè lên nó và bạn sẽ mất giá trị ban đầu của biến.

Kết Luận

Hàm similar_text() PHP là một công cụ tiện lợi trong PHP để tính toán độ tương đồng giữa hai chuỗi văn bản. Dù không cho kết quả chính xác 100% nhưng nó vẫn rất hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau trong lập trình web. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý những ưu và nhược điểm của hàm này để sử dụng nó một cách chính xác và hiệu quả. 

Hàm Levenshtein() có tốc độ nhanh hơn so với hàm similar_text() trong PHP?

Đúng vậy. Hàm Levenshtein() được xem là nhanh hơn và cho kết quả chính xác hơn so với hàm similar_text() trong PHP.

Tôi có thể sử dụng hàm similar_text() để so sánh các chuỗi tiếng Việt không?

Được, hàm similar_text() hoạt động tốt trên các chuỗi tiếng Việt.

Tôi có thể sử dụng hàm similar_text() để so sánh hai file văn bản không?

Không, hàm similar_text() chỉ áp dụng cho việc so sánh hai chuỗi trong PHP.

Tôi có thể sửa đổi kết quả trả về của hàm similar_text() không?

Không, kết quả trả về của hàm similar_text() là một giá trị được tính toán bởi chính nó và không thể sửa đổi.

Tôi có thể so sánh hai chuỗi với thứ tự quan trọng bằng hàm similar_text() không?

Không, hàm similar_text() không xem xét thứ tự của các ký tự trong chuỗi. Vì vậy, nó không phù hợp khi so sánh các chuỗi với thứ tự quan trọng.