Hàm sleep() PHP sử dụng như thế nào ?

Nếu bạn là một lập trình viên PHP, chắc hẳn bạn đã nghe đến hàm sleep(). Đây là một hàm được tích hợp sẵn trong PHP để giúp cho việc điều khiển thời gian của chương trình một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm sleep() PHP và các tính năng liên quan.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tổng quan Hàm sleep() PHP

Hàm sleep() là một hàm được tích hợp sẵn trong PHP để giúp bạn kiểm soát thời gian trong chương trình. Khi được gọi, hàm này sẽ đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi thời gian ngủ kết thúc, chương trình sẽ tiếp tục thực thi từ vị trí được gọi hàm sleep() trước đó.

Tính năng Hàm sleep() PHP

Hàm sleep() PHP có các tính năng sau:

Chỉ định thời gian ngủ

Bạn có thể chỉ định thời gian ngủ bằng cách truyền một số giây vào hàm sleep(). Ví dụ: sleep(5) sẽ đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong 5 giây.

Trả về kết quả thành công hoặc thất bại

Hàm sleep() PHP trả về TRUE nếu việc đưa chương trình vào trạng thái ngủ được thực hiện thành công và FALSE nếu không.

Giúp kiểm soát thời gian của chương trình

Hàm sleep() PHP giúp bạn kiểm soát thời gian của chương trình một cách dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể giữ cho chương trình chạy đúng theo thời gian mà bạn mong muốn.

Hướng dẫn Hàm sleep() PHP

Để sử dụng hàm sleep() PHP, bạn chỉ cần gọi nó với số giây bạn muốn ngủ là được. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm sleep() PHP:

Example of sleep ( ) function

<?php 
echo "Start\n"; 

sleep(3); // Đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong 3 giây

echo "End\n";
?>

Kết quả:

Start
End

Trong ví dụ trên, chương trình sẽ in ra Start, sau đó đưa nó vào trạng thái ngủ trong 3 giây và cuối cùng in ra End.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm sleep() để đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên như sau:

Example of random interval using the sleep ( ) function

<?php
echo "Start\n";

$time = rand(1, 5); // Lấy một số ngẫu nhiên từ 1 đến 5
sleep($time); // Đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong thời gian được lấy ngẫu nhiên

echo "End\n";
?>

Kết quả sẽ khác nhau mỗi lần bạn chạy chương trình:

Start
End

PHP time ( ) function

Ngoài hàm sleep(), bạn cũng có thể sử dụng hàm time() để kiểm soát thời g iảm của chương trình. Hàm time() trả về thời gian hiện tại ở đơn vị giây, tính từ năm 1970 đến bây giờ.

Để sử dụng hàm time(), bạn có thể ghi như sau:

<?php
$start_time = time(); // Lấy thời gian hiện tại

while (time() < $start_time + 5) { // Chạy vòng lặp trong 5 giây
  // Các lệnh cần thực thi trong khoảng 5 giây
}
?>

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng vòng lặp while để thực thi các lệnh trong khoảng 5 giây, bằng cách so sánh thời gian hiện tại với thời gian bắt đầu và thêm 5 giây vào.

PHP usleep ( ) function

Ngoài hàm sleep(), PHP còn cung cấp một hàm khác có tên là usleep(). Hàm này cũng được sử dụng để kiểm soát thời gian, nhưng nó cho phép bạn chỉ định thời gian dưới dạng micro giây.

Ví dụ về sử dụng hàm usleep()

<?php
echo "Start\n";

usleep(500000); // Đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong 0.5 giây

echo "End\n";
?>

Kết quả:

Start
End

Trong ví dụ này, chương trình sẽ in ra Start, sau đó đưa nó vào trạng thái ngủ trong 0.5 giây (tức là 500000 micro giây) và cuối cùng in ra End.

Ghi chú

 • Sự khác biệt giữa sleep() và usleep() là sleep() yêu cầu một số giây làm tham số của nó, trong khi usleep() lấy số micro giây – triệu giây – làm tham số của nó. Sử dụng cả hai hàm này sẽ chính xác hơn so với vòng lặp time() trước đó, và cả hai đều có những ưu điểm riêng của mình – sleep() tốt hơn nếu bạn không cần độ chính xác, và usleep() tốt hơn nếu bạn cần độ chính xác cao.
 • Thời gian tối đa thực thi chương trình mặc định là 30 giây, nhưng bạn có thể sử dụng sleep() và usleep() để cho phép chương trình thực thi lâu hơn thời gian đó, bởi vì PHP thực chất không kiểm soát được chương trình trong quá trình ngủ.

Cách triển khai hàm sleep() PHP

Hàm sleep() trong PHP được sử dụng để tạm dừng việc thực thi của tập lệnh trong một khoảng thời gian nhất định, được tính bằng giây.

Cú pháp

sleep($seconds);

Tham số

 • seconds: Số giây cần tạm dừng.

Giá trị trả về

Không có giá trị trả về.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm sleep():

// Tạm dừng việc thực thi tập lệnh trong 5 giây
sleep(5);

// Tiếp tục thực thi tập lệnh
echo "Tiếp tục thực thi tập lệnh...";

Trong ví dụ này, hàm sleep() được sử dụng để tạm dừng việc thực thi tập lệnh trong 5 giây. Sau đó, tập lệnh sẽ tiếp tục thực thi và in ra màn hình dòng “Tiếp tục thực thi tập lệnh…”.

Lưu ý

Hàm sleep() không thể được sử dụng để tạm dừng việc thực thi của một hàm.

Một số mẹo khi sử dụng hàm sleep()`:

 • Sử dụng hàm sleep()` một cách hợp lý để tránh làm chậm hiệu suất của ứng dụng của bạn.
 • Sử dụng hàm sleep()` để hạn chế số lượng yêu cầu đến máy chủ của bạn.

Các hàm thay thế

 • Hàm usleep() cho phép bạn tạm dừng việc thực thi của tập lệnh trong một khoảng thời gian nhất định, được tính bằng micro giây.
 • Hàm time_sleep_until() cho phép bạn tạm dừng việc thực thi của tập lệnh cho đến một thời điểm cụ thể.

Ưu và Nhược điểm Hàm sleep() PHP

Ưu điểm:

 • Giúp bạn kiểm soát thời gian của chương trình một cách dễ dàng.
 • Cho phép đưachương trình vào trạng thái ngủ trong thời gian nhất định.
 • Trả về kết quả thành công hoặc thất bại.

Nhược điểm:

 • Đôi khi việc đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ làm gián đoạn luồng xử lý của chương trình.
 • Không có độ chính xác cao trong việc kiểm soát thời gian.

Lời khuyên Hàm sleep() PHP

Khi sử dụng hàm sleep() PHP, bạn nên cân nhắc để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của chương trình. Nếu không cần thiết, bạn không nên sử dụng hàm này quá nhiều trong chương trình của mình.

Nếu bạn cần kiểm soát thời gian của chương trình một cách chính xác hơn, bạn có thể sử dụng hàm usleep() hoặc sử dụng các phương pháp khác để kiểm soát thời gian.

Kết luận

Hàm sleep() PHP là một công cụ hữu ích để kiểm soát thời gian của chương trình. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể đưa chương trình vào trạng thái ngủ trong một khoảng thời gian nhất định và kiểm soát thời gian của chương trình một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc khi sử dụng hàm này để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của chương trình.Nếu bạn cần độ chính xác cao hơn trong việc kiểm soát thời gian, bạn có thể sử dụng hàm usleep() hoặc các phương pháp khác để kiểm soát thời gian. Đây là một kỹ năng quan trọng cho một lập trình viên PHP khi bạn muốn đảm bảo chương trình của mình chạy đúng theo thời gian mà bạn mong muốn.

Hàm sleep() PHP có tốt không?

Hàm sleep() PHP là một hàm hữu ích để kiểm soát thời gian của chương trình, tuy nhiên việc sử dụng hàm này quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chương trình.

Có bao nhiêu thời gian tối đa mà một chương trình PHP có thể thực thi?

Thời gian tối đa mà một chương trình PHP có thể thực thi mặc định là 30 giây. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hàm sleep() hoặc usleep() để cho phép chương trình thực thi lâu hơn thời gian đó.

Hàm sleep() PHP có độ chính xác cao không?

Hàm sleep() PHP không có độ chính xác cao trong việc kiểm soát thời gian.

Tại sao tôi nên sử dụng hàm usleep() thay vì hàm sleep()?

Nếu bạn cần độ chính xác cao trong việc kiểm soát thời gian, bạn nên sử dụng hàm usleep(). Nếu không cần thiết, bạn có thể sử dụng hàm sleep().

Làm thế nào để kiểm soát thời gian của chương trình một cách chính xác hơn?

Bạn có thể sử dụng hàm usleep() hoặc sử dụng các phương pháp khác để kiểm soát thời gian của chương trình một cách chính xác hơn.