Hàm file_get_contents() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm file_get_contents () PHP là một hàm được tích hợp sẵn và được sử dụng để đọc dữ liệu từ một tệp và trả về nội dung của tệp dưới dạng chuỗi. Hàm này thường được sử dụng để lấy thông tin từ các API hoặc trang web khác bằng cách sử dụng giao thức HTTP. Hàm file_get_contents () có thể nhận đầu vào là URL, đường dẫn tệp hoặc stream.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Tính năng Hàm file_get_contents() PHP

Hàm file_get_contents() PHP có một số tính năng quan trọng sau:

 • Đọc nội dung tệp: Hàm file_get_contents() cho phép bạn đọc toàn bộ nội dung của một tệp và trả về dữ liệu dưới dạng chuỗi.
 • Sử dụng giao thức HTTP: Hàm này có thể được sử dụng để lấy dữ liệu từ các API hoặc trang web khác bằng cách sử dụng giao thức HTTP.
 • Dễ sử dụng: Hàm file_get_contents() PHP là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, điều này giúp cho việc sử dụng nó rất thuận tiện và đơn giản.

Hướng dẫn Hàm file_get_contents() PHP

Để sử dụng hàm file_get_contents() PHP, chúng ta cần truyền vào đường dẫn tệp hoặc URL cần đọc. Sau đó, hàm này sẽ trả về nội dung của tệp dưới dạng chuỗi. Dưới đây là cú pháp của hàm file_get_contents():

$file_content = file_get_contents($filename);

Trong đó $filename là đường dẫn tệp cần đọc.

Ngoài ra, hàm file_get_contents() PHP cũng có thể nhận đầu vào là một số tham số tùy chọn để truyền cho giao thức HTTP hoặc các tham số khác như giới hạn kích thước tệp, bắt đầu đọc từ một vị trí cụ thể trong tệp và nhiều hơn nữa.

Cách triển khai hàm file_get_contents() PHP

Hàm file_get_contents() trong PHP được sử dụng để đọc nội dung của một tệp và trả về nó dưới dạng một chuỗi. Hàm này có thể được sử dụng để đọc các tệp văn bản, tệp nhị phân, hoặc tệp cấu hình.

Cú pháp

file_get_contents($filename, $use_include_path = false, $context = null);

Tham số

 • filename: Đường dẫn đến tệp cần đọc.
 • use_include_path: Tham số này xác định xem PHP có nên sử dụng thư mục include_path để tìm tệp hay không. Giá trị mặc định là false.
 • context: Tham số này cho phép bạn cung cấp một đối tượng stream_context để kiểm soát cách PHP mở và đọc tệp.

Giá trị trả về

Hàm file_get_contents() trả về một chuỗi chứa nội dung của tệp. Nếu tệp không tồn tại hoặc không thể đọc được, hàm sẽ trả về false.

Ví dụ

Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai hàm file_get_contents():

$contents = file_get_contents("index.html");

echo $contents;

Trong ví dụ này, hàm file_get_contents() được sử dụng để đọc nội dung của tệp index.html và trả về nó dưới dạng một chuỗi. Sau đó, chuỗi này được in ra màn hình.

Lưu ý

Hàm file_get_contents() không kiểm tra tính hợp lệ của tệp. Do đó, bạn nên sử dụng hàm này một cách thận trọng để tránh các cuộc tấn công độc hại.

Một số mẹo khi sử dụng hàm file_get_contents()`:

 • Sử dụng hàm file_exists() để kiểm tra xem tệp có tồn tại hay không trước khi gọi hàm file_get_contents().
 • Sử dụng hàm is_readable() để kiểm tra xem tệp có thể đọc được hay không trước khi gọi hàm file_get_contents().
 • Sử dụng hàm stream_context_create() để cung cấp một đối tượng stream_context để kiểm soát cách PHP mở và đọc tệp.

Các hàm thay thế

 • Hàm fopen() và fread() cho phép bạn đọc nội dung của một tệp theo cách thủ công.
 • Hàm readfile() là một hàm tiện ích đơn giản để đọc nội dung của một tệp.

Ưu và Nhược điểm Hàm file_get_contents() PHP

Ưu điểm

 • Dễ sử dụng: Hàm file_get_contents() là một hàm tích hợp sẵn trong PHP, điều này giúp cho việc sử dụng nó rất thuận tiện và đơn giản.
 • Nhanh chóng: Hàm này cho phép đọc toàn bộ nội dung của một tệp chỉ trong một lệnh, điều này giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất.
 • Dễ dàng sử dụng với các API: Hàm file_get_contents() PHP cho phép bạn đọc dữ liệu từ các API bằng cách sử dụng giao thức HTTP một cách dễ dàng.

Nhược điểm

 • Đọc toàn bộ nội dung của tệp: Một trong những hạn chế của hàm file_get_contents() là nó chỉ cho phép đọc toàn bộ nội dung của một tệp. Điều này có thể gây ra vấn đề với các tệp lớn hoặc khi bạn chỉ cần đọc một phần nào đó của tệp.
 • Không an toàn: Nếu sử dụng hàm file_get_contents() PHP để lấy dữ liệu từ các nguồn bên ngoài, điều này có thể gây ra các vấn đề liên quan đến bảo mật.

Lời khuyên Hàm file_get_contents() PHP

Dưới đây là một số lời khuyên khi sử dụng hàm file_get_contents() PHP:

 • Sử dụng chính xác đường dẫn tệp hoặc URL: Đảm bảo rằng bạn đã truyền đúng đường dẫn tệp hoặc URL vào hàm file_get_contents().
 • Kiểm tra tính an toàn của nguồn dữ liệu: Nếu bạn sử dụng hàm này để lấy dữ liệu từ các nguồn bên ngoài, hãy đảm bảo kiểm tra tính an toàn của nguồn dữ liệu trước khi sử dụng.
 • Xử lý các tệp lớn: Nếu bạn cần đọc một phần nào đó của tệp hoặc làm việc với các tệp lớn, hãy sử dụng các phương thức khác như fopen() và fread() để đọc dữ liệu theo từng phần.

Kết luận

Hàm file_get_contents() là một trong những hàm quan trọng trong PHP, được sử dụng để đọc dữ liệu từ các tệp hoặc API khác. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ về tính năng, ưu và nhược điểm của hàm này để sử dụng nó một cách đúng đắn. Chúng ta cũng cần lưu ý về các vấn đề liên quan đến bảo mật khi sử dụng hàm file_get_contents() PHP để lấy dữ liệu từ các nguồn bên ngoài. Bằng cách sử dụng hàm này đúng cách và tuân thủ các lời khuyên được đưa ra, chúng ta có thể sử dụng hàm file_get_contents() một cách an toàn và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu.

1. Hàm file_get_contents() PHP có an toàn không?

Hàm file_get_contents() có thể an toàn nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hàm này để lấy dữ liệu từ các nguồn bên ngoài mà không kiểm tra tính an toàn của nguồn dữ liệu, điều này có thể gây ra các vấn đề liên quan đến bảo mật.

2. Hàm file_get_contents() PHP chỉ đọc toàn bộ nội dung của tệp?

Đúng, hàm file_get_contents() chỉ đọc toàn bộ nội dung của tệp. Nếu bạn cần đọc một phần nào đó của tệp, hãy sử dụng các phương thức khác như fopen() và fread() để đọc dữ liệu theo từng phần.

3. Hàm file_get_contents() có thể được sử dụng để lấy dữ liệu từ các API?

Đúng, hàm file_get_contents() có thể được sử dụng để lấy dữ liệu từ các API bằng cách sử dụng giao thức HTTP.

4. Làm thế nào để xử lý các tệp lớn với hàm file_get_contents()?

Nếu bạn cần làm việc với các tệp lớn hoặc muốn đọc một phần nào đó của tệp, hãy sử dụng các phương thức khác như fopen() và fread() để đọc dữ liệu theo từng phần.

5. Hàm file_get_contents() có hoạt động trên tất cả các phiên bản của PHP không?

Đúng, hàm file_get_contents() đã được tích hợp sẵn trong PHP từ phiên bản 4.3.0 và hoạt động trên tất cả các phiên bản mới nhất của PHP.