Hàm sin() PHP sử dụng như thế nào ?

Trong lập trình PHP, hàm sin() là một trong những hàm đa giác trọng yếu. Hàm này được sử dụng để tính toán các bài toán liên quan đến tam giác và trả về giá trị của hàm sine của tham số arg. Tham số arg có giá trị trong đơn vị radian.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm sin() PHP có cú pháp như sau:

sin(number)

Trong đó:

 • number: Giá trị được chỉ định cho hàm sin(). Giá trị này phải được nhập vào theo đơn vị radian.

Hàm sin() PHP là gì?

Hàm sin() PHP được sử dụng để tính toán hàm sine của một giá trị đầu vào, theo đơn vị radian. Kết quả trả về là giá trị sine của giá trị đầu vào.

Ví dụ, nếu chúng ta muốn tính giá trị sine của 30 độ, ta cần chuyển đổi giá trị này sang radian trước khi sử dụng hàm sin() PHP.

Hướng dẫn sử dụng Hàm sin() PHP

Để sử dụng hàm sin() PHP, ta cần truyền vào một giá trị đầu vào theo đơn vị radian, và hàm này sẽ trả về giá trị sine của giá trị đó. Ví dụ:

<?php
// Tính giá trị sine của 30 độ
$degree = 30;
$radian = deg2rad($degree);
$sine = sin($radian);

echo "Giá trị sine của $degree độ là: $sine";
?>

Kết quả:

Giá trị sine của 30 độ là: 0.5

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã sử dụng hàm deg2rad() để chuyển đổi giá trị đầu vào từ độ sang radian trước khi sử dụng hàm sin() để tính toán giá trị sine.

Cách triển khai hàm sin() PHP

Hàm sin() trong PHP trả về giá trị sin của một số. Giá trị sin của một số là tọa độ y của một điểm trên đường tròn lượng giác với góc bằng số đó.

Cú pháp của hàm sin() như sau:

sin(angle);

Trong đó:

 • angle: Góc cần tính giá trị sin.

Hàm sin() có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau. Một cách triển khai đơn giản là sử dụng công thức sin.

function sin(angle) {
  return sin(angle * pi / 180);
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách chuyển đổi góc từ độ sang radian, sau đó sử dụng hàm sin() của thư viện math để tính giá trị sin của góc.

Một cách triển khai khác là sử dụng bảng sin.

function sin(angle) {
  $table = [
    0 => 0,
    1 => 1,
    2 => 0.866025403784438646,
    3 => 0.5,
    4 => -0.173648177666930348,
    5 => -0.985077350269189625,
    6 => -0.707106781186547524,
    7 => -0.342020143325957178,
    8 => 0.906307787036649914,
    9 => 0.985077350269189625,
    10 => 0.5,
    11 => -0.173648177666930348,
    12 => -0.985077350269189625,
    13 => -0.707106781186547524,
    14 => -0.342020143325957178,
    15 => 0.906307787036649914,
  ];

  $angle = angle % 360;
  $index = floor($angle / 180);

  return $table[$index];
}

Cách triển khai này hoạt động bằng cách sử dụng một bảng sin lưu trữ giá trị sin của các góc từ 0 đến 360 độ.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm sin():

// Tính giá trị sin của góc 90 độ
$angle = 90;
$sin_value = sin($angle);

echo $sin_value; // 1

// Tính giá trị sin của góc -45 độ
$angle = -45;
$sin_value = sin($angle);

echo $sin_value; // -0.707106781186547524

Ưu và Nhược điểm của Hàm sin() PHP

Ưu điểm của hàm sin() PHP là nó rất hữu ích để tính toán các giá trị liên quan đến tam giác và góc. Hàm này còn được tích hợp sẵn trong PHP, nên không cần phải tìm kiếm thư viện bên ngoài để sử dụng.

Tuy nhiên, nhược điểm của hàm sin() PHP là nó chỉ áp dụng cho các giá trị đầu vào theo đơn vị radian. Nếu muốn tính toán giá trị sine của một giá trị đầu vào khác, chúng ta cần phải chuyển đổi đơn vị trước khi sử dụng hàm này.

Lời khuyên về Hàm sin() PHP

Khi sử dụng hàm sin() PHP, chúng ta cần nhớ rằng tham số đầu vào của nó phải được nhập theo đơn vị radian. Nếu muốn tính toán giá trị sine của một giá trị đầu vào khác, ta cần chuyển đổi đơn vị trước khi sử dụng hàm này.

Ngoài ra, việc sử dụng hàm sin() PHP để tính toán các giá trị liên quan đến tam giác và góc rất hữu ích, và ta nên tận dụng tính năng này trong quá trình lập trình.

Kết luận

Hàm sin() PHP là một trong những hàm đa giác quan trọng trong PHP và rất hữu ích để tính toán các giá trị liên quan đến tam giác và góc. Tuy nhiên, ta nên nhớ rằng tham số đầu vào của nó phải được nhập theo đơn vị radian và nó chỉ áp dụng cho các giá trị đầu vào theo đơn vị này. Với lời khuyên này, chúng ta hãy tận dụng tính năng này trong quá trình lập trình. 

1. Hàm sin() trong PHP có cú pháp như thế nào?

Trong PHP, hàm sin() có cú pháp như sau:
sin(number)

Hàm sin() được sử dụng để tính toán gì?

Hàm sin() trong PHP được sử dụng để tính toán giá trị sine của một số đầu vào theo đơn vị radian.

Làm thế nào để sử dụng hàm sin() trong PHP? 

Để sử dụng hàm sin() trong PHP, ta cần truyền vào một giá trị đầu vào theo đơn vị radian, và hàm này sẽ trả về giá trị sine của giá trị đó.

Có những ưu điểm và nhược điểm gì khi sử dụng hàm sin() trong PHP?

Ưu điểm của hàm sin() trong PHP là nó rất hữu ích để tính toán các giá trị liên quan đến tam giác và góc. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là chỉ áp dụng cho các giá trị đầu vào theo đơn vị radian.

Lời khuyên nào cho người mới bắt đầu sử dụng hàm sin() trong PHP?

Khi sử dụng hàm sin() trong PHP, chúng ta nên nhớ rằng tham số đầu vào của nó phải được nhập theo đơn vị radian. Nếu muốn tính toán giá trị sine của một giá trị đầu vào khác, ta cần chuyển đổi đơn vị trước khi sử dụng hàm này.