Hàm sha1() PHP sử dụng như thế nào ?

Hàm sha1() PHP là một hàm được xây dựng sẵn trong ngôn ngữ lập trình PHP. Nó được sử dụng để tính toán giá trị băm SHA-1 của một chuỗi. SHA-1 là thuật toán băm bảo mật Mỹ, nó tạo ra một đầu ra 160 bit gọi là thông điệp tiêu đề.

Lập Trình Viên mời bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bên dưới. Bài viết này nằm trong chuyên đề hướng dẫn PHP từ cơ bản đến nâng cao tại dự án Phát Triển Website.

Hàm sha1() PHP Là Gì?

Hàm sha1() PHP là một hàm băm được sử dụng để tạo mã băm SHA-1 của một chuỗi. Nó có thể được sử dụng để tạo mã băm để kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp hoặc để mã hóa mật khẩu. Tuy nhiên, không khuyến khích sử dụng hàm sha1() để mã hóa mật khẩu.

Cách triển khai hàm sha1() PHP

Hàm sha1() trong PHP được sử dụng để tính toán hàm băm SHA-1 của một chuỗi. Hàm này có thể được triển khai như sau:

function sha1($str) {
 return hash("sha1", $str);
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm sử dụng hàm hash() của PHP để tính toán hàm băm SHA-1 của chuỗi str.
 • Hàm trả về giá trị băm SHA-1.

Ví dụ:

$str = "Hello, world!";
$hash = sha1($str);
echo $hash; // Output: 2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c

Cách triển khai hàm sha1() hiệu quả hơn

Hàm sha1() có thể được triển khai hiệu quả hơn bằng cách sử dụng hàm openssl_digest(). Hàm này có thể được triển khai như sau:

function sha1($str) {
 return openssl_digest($str, "sha1");
}

Hàm này hoạt động như sau:

 • Hàm sử dụng hàm openssl_digest() của PHP để tính toán hàm băm SHA-1 của chuỗi str.
 • Hàm trả về giá trị băm SHA-1.

Ví dụ:

$str = "Hello, world!";
$hash = sha1($str);
echo $hash; // Output: 2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e1b161e5c

Lưu ý: Hàm sha1() chỉ tính toán hàm băm SHA-1 của một chuỗi. Nếu cần tính toán hàm băm SHA-1 của một mảng, thì bạn có thể sử dụng hàm array_walk() để duyệt qua từng phần tử của mảng và tính toán hàm băm SHA-1 của từng phần tử.

Hướng Dẫn Hàm sha1() PHP

Hàm sha1() PHP có cú pháp như sau:

sha1(string $str, bool $raw_output = false): string

Trong đó:

 • $str: Chuỗi cần tính toán giá trị băm SHA-1.
 • $raw_output: Đặt thành true để đầu ra là định dạng nhị phân 20 ký tự. Mặc định là false, đầu ra là số hexa 40 ký tự.

Ví dụ:

$str = "Hello PHP";
echo "Your string is" . sha1($str);

Đầu ra sẽ là:

Your string is a02e266c6f3a8ff0c4250e502828c4ebf179d252

Ưu và Nhược Điểm Hàm sha1() PHP

Ưu điểm

 • Hàm sha1() PHP là hàm tính toán nhanh chóng và hiệu quả.
 • Hàm này sử dụng thuật toán băm bảo mật SHA-1, đây là một trong những thuật toán được coi là an toàn nhất.
 • Cú pháp của hàm rất đơn giản và dễ sử dụng.

Nhược điểm

 • Mã băm SHA-1 có thể bị xâm phạm bởi các cuộc tấn công tìm kiếm.
 • Sha1() không thể được sử dụng để mã hóa mật khẩu vì nó không đảm bảo tính an toàn đủ cao cho việc lưu trữ mật khẩu.

Lời Khuyên Hàm sha1() PHP

Hàm sha1() PHP là một công cụ mạnh mẽ để tính toán mã băm SHA-1 của một chuỗi. Tuy nhiên, nó không nên được sử dụng để mã hóa mật khẩu. Đối với mục đích bảo mật, nên sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh hơn như bcrypt hoặc Argon2.

Kết Luận

Hàm sha1() PHP là một công cụ hữu ích để tính toán mã băm SHA-1 của một chuỗi. Tuy nhiên, vì thuật toán băm SHA-1 không an toàn như trước đây nữa, bạn nên thận trọng khi sử dụng hàm này. Hãy luôn lựa chọn các thuật toán bảo mật hiện đại và được chứng minh để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

1. Sha1() được sử dụng để làm gì?

Hàm sha1() PHP được sử dụng để tính toán giá trị băm SHA-1 của một chuỗi. Nó có thể được sử dụng để tạo mã băm để kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp hoặc để mã hóa mật khẩu.

2. SHA-1 là gì?

SHA-1 là một thuật toán băm được sử dụng để tạo ra một đầu ra 160 bit gọi là thông điệp tiêu đề. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng bảo mật

3. Tại sao không nên sử dụng sha1() để mã hóa mật khẩu?

Sha1() không đảm bảo tính an toàn đủ cao cho việc lưu trữ và xác thực mật khẩu. Thuật toán SHA-1 đã bị tấn công và có thể dễ dàng bị giải mã bởi các kẻ tấn công. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các thuật toán mã hóa mật khẩu hiện đại hơn như bcrypt hoặc Argon2.

4. Sha1() có an toàn không?

Thuật toán băm SHA-1 không còn được coi là an toàn vì nó có thể bị tấn công bởi các cuộc tấn công tìm kiếm. Do đó, không nên sử dụng Sha1() để mã hóa thông tin nhạy cảm.

5. Có những loại định dạng đầu ra nào của sha1()?

Hàm sha1() trong PHP có hai loại định dạng đầu ra: Định dạng hexa: Là định dạng đầu ra mặc định của hàm, gồm 40 ký tự hexa. Định dạng nhị phân: Có 20 ký tự và sử dụng khi truyền $raw_output là true.